Rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN

W poniedziałek odbyło się wysłuchanie stron w sprawie wniosku KE o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej SN.