Pytania o wybory

W połowie lutego zachęcaliśmy do zadawania pytań, które moglibyśmy postawić kandydatom do urzędu Prezydenta RP.

Dziś nie będziemy tych pytań publikować, bo uważamy, że czas po temu nie jest właściwy.

Zamiast tych pytań, chcemy zachęcić do postawienia innych pytań, pytań o wybory. Pytań do komisarzy wyborczych oraz - za ich pośrednictwem - do Państwowej Komisji Wyborczej. Bo może to tylko nam się wydaje, że teza o możliwości przeprowadzenia transparentnych, powszechnych wyborów z zapewnieniem każdemu uprawnionemu obywatelowi możliwości oddania głosu jest przynajmniej wątpliwa…