Uchwała FWS w sprawie wezwania do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej

W dniu 29 marca 2020 r. Forum Współpracy Sędziów podjęło uchwałę nr 6/20 w sprawie wezwania Rady Ministrów do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i zaniechania ograniczeń praw konstytucyjnych bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Uchwała podjęta została zdalnie, w toku głosowania przedstawicieli sądów, w okresie od 26 do 29 marca 2020 r. Zapadła zdecydowaną większością głosów: za uchwałą głosowało 115 sędziów co stanowi bezwzględną większość uprawnionych, przeciwko nie głosował nikt, 1 sędzia wstrzymał się od głosu.

Pełny tekst uchwały dostępny jest w załączniku.