Zarządzenie Pierwszego Prezesa SN dotyczące Izby Dyscyplinarnej

Zarządzenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przejściowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących Izby Dyscyplinarnej, służących wykonaniu postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 o zastosowaniu środków tymczasowych, a także rozstrzygnięć, jakie zapadły w SN w wykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r., tj wyroków Sądu Najwyższego – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 grudnia 2019 r. i 15 stycznia 2020 r. oraz uchwały składu trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.

treść – w załączniku