Zarządzenie w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego + link do transmisji

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Prezydent RP, powołując się na art. 13a par. 1 w zw. z art. 11 par. 4 ustawy o SN, w związku z upływem kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, z dniem 1 maja 2020 r. powierzył wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa dr hab. Kamilowi Zaradkiewiczowi.

Pierwszymi decyzjami dr hab. Kamila Zaradkiewicza były:

- zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN na dzień 8 maja 2020 r. - zarządzeniem z dnia 2 maja 2020 r.;

(link do transmisji - https://www.facebook.com/sedziowie/videos/289593625378498/)

- usunięcie portretów pierwszych prezesów SN z okresu 1945 - 1989 r. - zarządzeniem z dnia 4 maja 2020 r.