Komentarz do powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego