Odroczenie Zgromadzenia Ogólnego SSN w związku z brakiem prawem wymaganego quorum

Komentarze dla onet.pl:

Sędzia Michał Laskowski:

Już pobieżna analiza list obecności wskazuje, że kworum nie było właśnie w nowych Izbach - Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej - mówi Onetowi sędzia Michał Laskowski z Izby Karnej SN. - W starych Izbach kworum na pewno było, wiem że jeden z kolegów nawet przerwał urlop, by się na Zgromadzeniu pojawić. Szkoda, że bezskutecznie, bo nie można było bawet zabrać głosu. Nie udzielono go tym, którzy chcieli przemówić argumentując, że skoro nie ma kworum - to nie ma też Zgromadzenia a tym samym - nie ma wypowiedzi - opisuje.

Sędzia Laskowski podkreśla, że grupa “starych” sędziów chciała dowiedzieć się, kiedy osoby nieobecne na dzisiejszym ZO złożyły wnioski urlopowe. - Jeśli stało się to dawno temu, to kierownictwo SN z góry wiedziało, że zwoływanie Zgromadzenia jest bez sensu, bo kworum nie będzie - mówi sędzia. - Zaś jeśli wnioski o urlop słynęły w ostatnich dniach, już po zwołaniu ZO to oznaczałoby, że była to akcja w jakiś sposób celowa.

Sędzia Krzysztof Rączka:

- Trudno uwierzyć w przypadek, jeśli w Izbie Dyscyplinarnej urlopy właśnie na dzień Zgromadzenia wzięło dziewięć osób, a w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej osiem. A może odwrotnie, to nieistotne - podkreśla sędzia Krzysztof Rączka z Izby Pracy.

- Tzw. starzy sędziowie stawili się niemal w komplecie. Udział w ZO jest jednym z podstawowych obowiązków sędziego. Jeśli więc w tym właśnie dniu pojawia się taki “wysyp” urlopów, to logicznie myśląc można dojść do jednego wniosku - chodziło o to, by ZO się nie odbyło - podkreśla.

Sędzia Rączka dodaje, że przewodnicząca obradom wyjątkowo krótkiego ZO prof. Małgorzata Manowska, I Prezes SN miała obowiązek niezwłocznie wyznaczyć nowy termin posiedzenia.

- Tymczasem nic takiego nie nastąpiło, Zgromadzenie zostało odroczone na czas nieokreślony. To jest nie do pomyślenia, bo nie można w ten sposób paraliżować samorządu sędziowskiego, jakim jest ZO, nie można pozbawiać nas możliwości zabrania głosu - mówi sędzia Rączka.

więcej:

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sad-najwyzszy-sedzia-raczka-o-odroczonym-zo-nie-do-pomyslenia/5cxnkqh