Zaproszenie na konferencję prasową

Warszawa, 9 września 2020 r.

KONFERENCJA PRASOWA

10 września br. o godz. 13.30 Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym będzie rozpoznawać zażalenie Prokuratora Generalnego na odmowę Rzecznika Dyscyplinarnego pociągnięcia do odpowiedzialności prok. Krzysztofa Parchimowicza za to, że w charakterze publiczności wspierał panią prok. Beatę Mik podczas jej rozpraw dyscyplinarnych. Rozprawa ta, jak i wiele innych, została wyznaczona mimo postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych wobec Izby Dyscyplinarnej i postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się podczas rozprawy o godz. 13.30, przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego.

Podczas konferencji głos zabiorą:

prok. Krzysztof Parchimowicz,

Maria Ejchart-Dubois - koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS,

Piotr Kładoczny - Helsińska Fundacja Praw Człowieka,

adw. Michał Wawrykiewicz - Inicjatywa #WolneSądy.

Data: 10 września 2020 r., godz. 13.30 Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 4/6/8)

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR Ogólnopolskie

Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów

zaproszenie - w załączniku: