Sto lat Panie Profesorze

Profesor Adam Strzembosz kończy dzisiaj 90 lat.

Niełatwo w kilku zdaniach opisać zasługi Pana Profesora dla wolnej i niepodległej Polski a streszczać je byłoby nietaktem wobec szanownego jubilata;

I Prezes Sądu Najwyższego, autorytet prawny i moralny, niezachwiany w wizji Polski prawej i sprawiedliwej. W wywiadzie-rzece ze Stanisławem Zakroczymskim ,,Między prawem i sprawiedliwością” pan Profesor powiedział min. : …Przeżyłem świadomie cały PRL i wiem, że propagandy po prostu słuchać nie należy, bo tylko człowiek zaczyna nienawidzić. Trzeba robić swoje…”.

Szanowny Panie Profesorze, szanowny Panie Sędzio robimy swoje i będziemy robić a Panu Profesorowi życzymy zdrowia i pogody ducha, którą Pan Profesor dzielił się z ludźmi.


Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www