Rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W dniu 22 września 2020 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyły się rozprawy z udziałem polskich sędziów, w sprawach, w których Sąd Najwyższy zadał TSUE pytania prejudycjalne dotyczące statusu osób, które zostały powołane przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa i na podstawie przepisów obowiązujących od 2018 r.

Sprawa C-487/19

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62019CN0487:PL:HTML

Sprawa C-508/19

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62019CN0508:PL:HTML

W obu sprawach Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię w dniu 12 stycznia 2021 roku.

W załączeniu:

Pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego w obu ww. sprawach