Apel o wsparcie Fundacji

Fundacja Dom Sędziego Seniora powstała w 2014 r. po badaniach ankietowych przeprowadzonych przez Krajową Radę Sądownictwa. Okazało się, że niektórym sędziom w stanie spoczynku potrzebna jest pomoc a jeśli nawet nie, to doskwiera im samotność i brak im kontaktów z ludźmi. Pomyśleliśmy wtedy o tym, że wiele środowisk zawodowych ma swoje domy w których mieszkają seniorzy i że dobrze by było stworzyć taki dom sędziowski. Fundację utworzyły cztery stowarzyszenia sędziowskie i trzy osoby fizyczne. Do jej głównych celów statutowych należy budowa Domu Sędziego Seniora. W listopadzie 2017 r. Fundacja została wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego i dopiero od tej daty mogliśmy zacząć gromadzenie funduszy na taką budowę. Rozważamy możliwość zakupienia pięknej, porośniętej starymi drzewami nieruchomości o pow. 1.5 ha na obrzeżach Łodzi. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie nie tylko domem dla ok. 40 sędziów seniorów. Chcemy żeby była tam duża sala konferencyjna, gdzie podczas konferencji i seminariów będą mogli spotykać się sędziowie seniorzy i ci dalej sprawujący urząd. Gdzie będą mogły zamieszkać małżeństwa ze swoimi ulubionymi przedmiotami i rodzinnymi fotografiami. Gdzie pokoje gościnne pozwolą rodzinom pensjonariuszy przenocować, żeby pobyć z nimi dłużej. Gdzie będzie całe zaplecze rekreacyjne służące zachowaniu zdrowia i dobrej kondycji.

Chcemy Państwa prosić o pomoc w realizacji tego marzenia. Prosić o solidarność w tworzeniu Domu dla nas wszystkich, bo jedni będą tam mieszkać a inni będą mogli się tam spotykać. Myślę, że sytuacja finansowa nas wszystkich pozwala na sympatyczny gest i wsparcie tej inicjatywy.

Warto opowiedzieć Państwu o jeszcze jednej formie działalności Fundacji. Do jej celów statutowych należy też wspieranie sędziów i byłych sędziów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizując ten cel utworzyliśmy Fundusz Pomocy, którego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Będziemy wspierać się wzajemnie i nie pozostawimy bez pomocy nikogo kto na naszą pomoc zasługuje. Na naszej stronie internetowej zamieszczony jest Regulamin Funduszu Pomocy i jej udzielanie odbywa się zgodnie z zawartymi tam postanowieniami.

Zarząd Fundacji

Wpłat na konto Fundacji na zrealizowanie jej podstawowego celu - budowę Domu Sędziego Seniora należy dokonywać na konto:

27 1020 1097 0000 7102 0272 1082

Więcej informacji:

http://www.domsedziegoseniora.pl/

-—————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo.

Sędziowie Rzeczpospolitej.

Do statutowych celów Fundacji Dom Sędziego Seniora należą integracja środowiska sędziowskiego oraz wspieranie sędziów i byłych sędziów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizując te cele utworzyliśmy Fundusz Pomocy, którego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Wpłaty na ten cel można dokonywać na utworzone dla tego celu konto Fundacji:

20 1090 1346 0000 0001 4426 7265,

a pomoc ta będzie udzielana w oparciu o postanowienia Regulaminu Funduszu Pomocy

Chcielibyśmy, jako sędziowie i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, aby osoby związane z naszym środowiskiem, które znalazły się bez swojej winy w sytuacji wymagającej wsparcia, potrzebną pomoc uzyskały.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia Funduszu.

Dziękujemy za Waszą ofiarność.

Zarząd Fundacji Dom Sędziego Seniora

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www