Oświadczenie prokuratorów ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia"

❌ Wolność zrzeszania i działalności w stowarzyszeniach jest fundametalnym oraz konstytucyjnym prawem wszystkich obywateli - prokuratorów też! Prawo to stało się gwarancją, która po 1989 roku stoi na straży demokratycznego państwa prawa oraz funkcjonowania w nim społeczeństwa obywatelskiego.

❌ Nasze koleżanki i koledzy - aktywnie pracujący na rzecz idei niezależnej od polityków prokuratury i jednocześnie członkowie stowarzyszenia Lex Super Omnia zostali dzisiaj oddelegowani do pracy w prokuraturach rejonowych oddalonych od miejsc ich zamieszkania nawet ponad 200 km. Prokurator Katarzyna Kwiatkowska pełniąca obecnie obowiązki prezesa naszego stowarzyszenia została delegowana do PR w Golubiu- Dobrzyniu, prok. Ewa Wrzosek do Śremu, prok. Katarzyna Szeska do Jarosławia, natomiast prok. Jarosław Onyszczuk - członek zarządu do Lidzbarka Warmińskiego. Wszyscy mieszkają i pełnili dotychczas swoje obowiązki w Warszawie.Wszyscy otrzymali delegacje w dniu dzisiejszym od 20 stycznia 2021 r. Delegacja nie ominęła również prok. Mariusza Krasonia, który tym razem z Prokuratury Regionalej w Krakowie został delegowany do Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze. ❌ Przypadek czy zwyczajnie skoordynowane działania mające na celu wywołanie efektu mrożącego?❄ ❄ ❄

🆕 Otóż informujemy, że tak nagłe zainteresowanie członkami naszego stowarzyszenia przez ich przełożonych inspirowane zapewne oczekiwaniami prokuratury krajowej nie zmienią faku, że przybywa nam członków oraz sympatyków i nie zaprzestaniemy swojej działalności oraz aktywności na polu walki o praworządność, niezawisłość sędziowską a także niezależność prokuratury.

❌ Stawiamy dzisiaj otwarte pytanie o cenę podpisu nakazującego podwładnym w ciągu dwóch dni zostawić rodziny i w dobie pandemii zorganizować sobie mieszkanie w mieście oddalonym od miejsca zamieszkania kilkaset kilometrów. Taki podpis musi być naszym zdaniem bezcenny skoro pozwala zapomnieć czym jest ludzka przyzwoitość🤔

https://www.facebook.com/lex.super.omnia/posts/1535508089991690