Uchwała Nr 2/21 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 29 marca 2021 r.

W związku z objęciem II etapem szczepień przeciwko COVID-19 osób bezpośrednio zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażonych na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne m.in. pracowników wymiaru sprawiedliwości, zwracamy się o uwzględnienie w tej grupie również zawodowych pełnomocników stron w postępowaniach sądowych tj. adwokatów i radców prawnych (także aplikantów).

Obecnie rozpoczęły się szczepienia prokuratorów oraz planowane są szczepienia sędziów, asesorów sądowych i pracowników sądowych. Zawodowi pełnomocnicy stron w procesach sądowych są tak samo narażeni na zakażenie COVID-19 na salach rozpraw jak ww. grupy zawodowe. Uwzględnienie tych grup w II etapie szczepień pozwoli zwiększyć skuteczność ochrony osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, a w szczególności stron postępowania, świadków, biegłych sądowych i tłumaczy.