Tour de Konstytucja PL

Informujemy o organizowanym pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich - prof. Adama Bodnara przy współudziale także polskich sędziów, projekcie poświęconym funkcjonowaniu państwa obywatelskiego w oparciu o wartości konstytucyjne.

Przez kilkadziesiąt dni począwszy od 3 maja 2021 r. po Polsce będzie podróżować zwój Konstytucji RP. Odpowiednio oznakowany „Tour – BUS” będzie przewoził zwój Konstytucji, materiały informacyjne i gadżety (znaczki, długopisy, flagi itp.) oraz pełnił funkcję mobilnego studia sprawozdawczego. W trakcie tego ogólnopolskiego wydarzenia dla wszystkich chętnych aktywistów z grup formalnych i nieformalnych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratur oraz adwokatury, a także ludzi kultury i innych liderów opinii odbędą się wystąpienia gości, debaty, dyskusje uczestników, gry edukacyjne.

Więcej informacji na stronie organizatorów https://tour-de-konstytucja.pl/