Komunikat

Szanowni Państwo,

Co jakiś czas otrzymujemy od Państwa  na adres mail fws.prezydium@wp.pl informacje o bulwersujących Państwa zachowaniach sądów w indywidualnych sprawach.

Oczywiście okoliczności te odnotowujemy i dziękujemy za ich zasygnalizowanie. W miarę posiadanych możliwości poczynimy starania, by zostały one sprawdzone. Przede wszystkim jednak sugerujemy skorzystanie z pomocy osób zajmujących się profesjonalnie udzielaniem porad prawnych (adwokatów, radców prawnych), tudzież rozważenie wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich (informacja adresowa w załączeniu).

Przypominamy, że jako sędziowie, na co dzień rozpoznający spory, w trybie określonym ustawą, nie jesteśmy uprawnieni do prowadzenia korespondencji w sprawach dotyczących Państwa indywidualnych spraw.

Odmienne postąpienie w praktyce mogłoby negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego. Stanowiłoby to także pogwałcenie szeregu zasad ujętych w Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej Sędziów uchwalonym przez Krajową Radę Sądownictwa w czasie, gdy jej skład był ukształtowany z pełnym poszanowaniem art. 187 Konstytucji RP.

Informujemy ponadto, że Forum Współpracy Sędziów nie posiada statusu stowarzyszenia, zrzeszenia, czy innej zorganizowanej formy prawnej. Zgodnie z przyjętą deklaracją, jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce, a jego zadaniem jest wypracowanie stanowisk środowiska sędziowskiego w najważniejszych sprawach dla sądownictwa.

z poważaniem

Administratorzy

 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www