Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Projekt edukacyjny skierowany do polskich sędziów pod tytułem „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – wpływ na stosowanie i wykładnię prawa krajowego"

***

Założeniem jest przekazywanie osobom uczestniczącym w projekcie informacji o orzecznictwie (TSUE), w szczególności o bieżących wyrokach mających związek z praktyką orzeczniczą polskich sędziów oraz orzeczeniach mających istotne znaczenie w zakresie wykładni regulacji unijnych stosowanych bezpośrednio lub pośrednio przy rozpoznawaniu spraw sądowych przed sądami krajowymi.

Projekt jest odpowiedzią PKE na sygnały, pochodzące głównie ze środowiska sędziowskiego, o potrzebie i oczekiwaniach sędziów dotyczących pozyskiwania informacji o orzecznictwie TSUE. Podnoszenie wiedzy o wykładni regulacji unijnych oraz umiejętności ich stosowania może okazać się wyjątkowo przydatne w codziennej pracy każdego sędziego.

W ramach projektu realizowane są aktualnie następujące działania:

  1. Organizacja seminariów (dwa seminaria w roku: wiosenne i jesienne) odbywających się w Warszawie z udziałem przedstawicieli TSUE oraz sędziów zainteresowanych tematyką stosowania i wykładni regulacji unijnych.
  2. Regularna dystrybucja newsletterów i komunikatów TSUE, dotyczących najważniejszych bieżących orzeczeń TSUE. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymują informacje w komunikacji elektronicznej z prośbą o przekazywanie dalej sędziom w swoich sądach/okręgach.
  3. Uruchomienie webinariów realizowanych w formie warsztatowej z udziałem wybitnych znawców regulacji unijnych na temat najnowszych kluczowych orzeczeń TSUE

Więcej na temat projektu tutaj

Formularz dla zainteresowanych udziałem w projekcie