I Zjazd Forum Współpracy Sędziów

Forum Współpracy Sędziów powołane zostało stosownie do postanowień uchwał Zebrań Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z 20 marca 2017 r. oraz Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 27 marca 2017 r.

Przedstawiciele – delegaci z poszczególnych sądów wyłonieni zostali podczas zebrań w sądach zwołanych na dzień 20 kwietnia 2017 r.

Zebranie organizacyjne Forum zostało zwołane przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa pismem z dnia 26 maja 2017 roku (nr WO 0752-22/17)

Udział w spotkaniu podpisem na liście obecności potwierdziło 189 delegatów.

  1. W głosowaniu jawnym przyjęto tekst Deklaracji Forum Współpracy Sędziów

  2. W głosowaniach tajnych wybrano

- 15 członków Stałego Prezydium FWS

- 11 członków Zespołu Interwencyjnego FWS

źródło: FWS
źródło: FWS
źródło: FWS
źródło: FWS