Mundurowi a kryzys humanitarny

W ramach projektu Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka Pomorskiej Izby Adwokackiej Pani adwokat Adriana Duks-Taniewska przeprowadziła rozmowę - wywiad z Panem sędzią Włodzimierzem Brazewiczem orzekającym w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, a także delegatem do Forum Współpracy Sędziów. Rozmowa dotyczyła zakresu odpowiedzialności karnej oraz obowiązków funkcjonariuszy i mieszkańców terenów przygranicznych wobec kryzysu humanitarnego na granicy z Białorusią.

Prezentujemy obszerne fragmenty wywiadu. Całość możecie Państwo obejrzeć i wysłuchać tutaj: