1 webinarium BFO - neo-krs - niebezpieczny wirus w systemie Wymiaru Sprawiedliwości.

☣Sędzia Jakub Kościerzyński Zaprasza do wysłuchania webinarium zorganizowanego przez Bydgoskie Forum Obywatelskie (BFO) pod tytułem:

“Neo-krs niebezpieczny wirus☣w systemie Wymiaru Sprawiedliwości⚖”

➡️Dlaczego neo-krs jest organem niekonstytucyjnym i zależnym od władzy politycznej❓

➡️W jaki sposób doszło do upolitycznienia neo-krs, która nie spełnia obecnie swoich konstytucyjnych obowiązków stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów❓

➡️Dlaczego, w jaki sposób i jakimi metodami władza polityczna chce kontrolować sądy i sędziów❓

➡️Jak funkcjonuje w praktyce upolityczniona neo-krs i według jakich kryteriów (“bardzo szerokich”) ocenia kandydatów na sędziów❓

➡️Jakie są skutki powołania neo-sędziego przy udziale upolitycznionej neo-krs i czy wyroki wydane przez takiego neo-sędziego mogą być skutecznie podważane z uwagi na tryb powołania takiej osoby❓

➡️Czy możliwa i zarazem potrzebna jest weryfikacja wszystkich powołań na stanowiska sędziów sądów powszechnych, sądów wojskowych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, dotycząca osób, które zostały rekomendowane przez upolitycznioną neokrs❓

☣Na wyżej wymienione pytania i wiele innych starali się odpowiedzieć:

adwokat Michał #Bukowiński oraz sędzia Jakub #Kościerzyński.

☣Podczas webinarium zilustrowano również funkcjonowanie w praktyce neo-krs fragmentem publicznego nagrania z jednego z konkursów na stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Podczas tego konkursu członek neo-krs sędzia Zbigniew Łupina przyznał wprost, że w selekcji kandydatów na stanowiska sędziowskie pomagał prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, który przybył na posiedzenie zespołu neo-krs (zob. od 1h i 8 minuta)

Zapraszamy do wysłuchania🎧