Profesor Matczak - polecamy kanał na You Tube

2 października 2020 r.

Polecamy autorski kanał Pana Profesora Marcina Matczaka. Wypowiedzi Pana Profesora na przestrzeni ostatnich kilku lat, dają gwarancję poszerzania również tą drogą wiedzy na temat funkcjonowania państwa i prawa, roli wymiaru sprawiedliwości oraz standardów demokracji, w tym także doniosłości zasady trójpodziału władzy.

Życzymy powodzenia w dalszym rozwoju przedsięwzięcia, któremu będziemy gorąco kibicować przybliżając zamieszczane treści również na naszej stronie.

https://www.youtube.com/channel/UCT_jSt-yi3QfASXvhNJP7NQ