Profesor Matczak - polecamy kanał na You Tube

Polecamy autorski kanał Pana Profesora Marcina Matczaka. Wypowiedzi Pana Profesora na przestrzeni ostatnich kilku lat, dają gwarancję poszerzania również tą drogą wiedzy na temat funkcjonowania państwa i prawa, roli wymiaru sprawiedliwości oraz standardów demokracji, w tym także doniosłości zasady trójpodziału władzy.

Życzymy powodzenia w dalszym rozwoju przedsięwzięcia, któremu będziemy gorąco kibicować przybliżając zamieszczane treści również na naszej stronie.

https://www.youtube.com/channel/UCT_jSt-yi3QfASXvhNJP7NQ