Sędziowie w Radio "Nowy Świat"

5 listopada 2020 r.

36.———————————–

35.———————————–

34.———————————–

33.———————————–

32.———————————–

31.———————————–

30.———————————–

29.———————————–

28.———————————–

27.———————————–

26.———————————–

25.———————————–

24.———————————–

23.———————————–

22.———————————–

21.———————————–

20.———————————–

19.———————————–

18.———————————–

17.———————————–

16.———————————–

15.———————————–

14.———————————–

13.———————————–

12.———————————–

11.———————————–

10.———————————–

9.———————————–

8.———————————–

7.———————————–

6.———————————–

5.———————————–

4.———————————–

3.———————————–

2.———————————–

1.———————————–

https://nowyswiat.online/