Sędziowie w Radio "Nowy Świat"

63.———————————–

62.———————————–

61.———————————–

60.———————————–

59.———————————–

58.———————————–

57.———————————–

56.———————————–

55.———————————–

54.———————————–

53.———————————–

52.———————————–

51.———————————–

50.———————————–

49.———————————–

48.———————————–

47.———————————–

46.———————————–

45.———————————–

44.———————————–

43.———————————–

42.———————————–

41.———————————–

40.———————————–

39.———————————–

38.———————————–

37.———————————–

36.———————————–

35.———————————–

34.———————————–

33.———————————–

32.———————————–

31.———————————–

30.———————————–

29.———————————–

28.———————————–

27.———————————–

26.———————————–

25.———————————–

24.———————————–

23.———————————–

22.———————————–

21.———————————–

20.———————————–

19.———————————–

18.———————————–

17.———————————–

16.———————————–

15.———————————–

14.———————————–

13.———————————–

12.———————————–

11.———————————–

10.———————————–

9.———————————–

8.———————————–

7.———————————–

6.———————————–

5.———————————–

4.———————————–

3.———————————–

2.———————————–

1.———————————–

https://nowyswiat.online/