Czy izba powinna dalej orzekać?

Muszę wyznać, że ogarnia mnie zwątpienie. Sam już nie wiem, czy izba dyscyplinarna powinna dalej wydawać pisemne konkluzje ze swych spotkań w różnych składach czy tez lepiej by tego jednak nie robiła. Nadmiar sprzecznych komunikatów ze strony samych członków izby i tych którzy ich powołali do życia, bądź jedynie wspierają, nie ułatwia zadania. Trudno wyrobić sobie właściwe zdanie na to jakże pasjonujące zagadnienie.

16.07.2021 kierująca SN, dr. hab Małgorzata Manowska: Jestem głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest w pełni niezależna w sprawowaniu ustawowo jej przypisanej jurysdykcji, a sędziowie tej Izby są w pełni niezawiśli w orzekaniu.

22.07.2021, kierujący izbą dyscyplinarną dr. hab. Tomasz Przesławki: Wyrażam głęboką i szczerą nadzieję, że w poczuciu odpowiedzialności przed Narodem, w imię racji stanu, rozpoczniemy prowadzenie konstruktywnego dialogu, aby wyjść z istniejącego impasu. Apeluję do każdego, komu bliskie jest dobro naszej Ojczyzny, komu bliskie są wartości i zasady zawarte w Konstytucji RP, aby wykorzystać wszelkie przewidziane prawem możliwości i definitywnie zakończyć spór dotyczący kształtu i funkcjonowania polskiego sądownictwa.

28.07.2021 kierująca SN, dr. hab Małgorzata Manowska: Ze wspomnianych orzeczeń obu trybunałów międzynarodowych (TSUE i ETPC) wynika, że formułowane w nich zastrzeżenia nie dotyczą praktyki orzekania w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, lecz mankamentów regulacji ustawowych, w oparciu o które system ten funkcjonuje. (w liście do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów)

01.08.2021 premier: Czekam na reformę Izby Dyscyplinarnej i chciałbym zaproponować taką reformę

03.08.2021 pracownik izby dyscyplinarnej Piotr Niedzialak (wspierany przez pracownika Konrada Wytrykowskiego i działająca społecznie ławniczkę Bogusławę Rutkowską) w pisemnej konkluzji ze spotkania towarzyskiego: Działania różnych grup podważających organy, instytucje i porządek prawny Państwa Polskiego, m in. grożąc sędziom usunięciem z urzędu i rozliczeniem rzekomych naruszeń prawa, to zachowania wprost godzące w Konstytucję i praworządność.

05.08.2021 – zarządzenie nr 90/2021 kierującej SN, dr. hab Małgorzaty Manowskiej: Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej rozważy zwrócenie się do sędziów, którym sprawy te przydzielono, bądź do członków składu orzekającego, aby w ramach swej niezawisłości, rozważyli podjęcie decyzji o powstrzymaniu się od rozpoznawania spraw wymienionych w § 1.

07.08.2021 – prezes PiS zapowiada w wywiadzie dla PAP: Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie i w ten sposób zniknie przedmiot sporu; we wrześniu pojawią się pierwsze propozycje dotyczące tej sprawy

A do tego, w międzyczasie, pani doktor Manowska zamierza delegować pracowników izby dyscyplinarnej do orzekania w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Jak się w tym wszystkim połapać? Czy izba jest niezależna, a jej pracownicy niezawiśli? Czytam wynurzenia doktor Manowskiej i nabieram pewności, że oto prawi, niepoddający się naciskom, niezłomni członkowie izby dzień i noc są gotowi dyscyplinować sędziowską tłuszczę, tylko zagranica im w tym przeszkadza. Co ciekawe ostatnie decyzje TSUE (wyrok z 15.07.2021 i zarządzenie zabezpieczające z 14.07.2021) pobudziło, u części z państwa izbiarzy, patriotyczne struny ich dusz. Oto bowiem na co dzień znoszący powszechny brak poważania, szacunku, słyszący wciąż, że nie są sędziami, że z izbą pożegnają się już wkrótce, dzielnie trwają na posterunku. Niektórych, jak Piotra Niedzielaka zdaje się ponosić własna egzaltacja. TSUE mu grozi, rozkazuje, a on się nie ugnie i jak prawdziwy bohater zawiesi kogo trzeba, pozbawi immunitetu kogo tam będę chcieć oskarżyć dziarskie chłopaki z WSW PK, a jak trzeba to i wyrzuci z pracy tych co idei niezależności izby wciąż pojąć nie mogą.

Ale, jak tu trwać na posterunku, gdy nawet Ten, Którego sam Zbigniew Ziobro Słuchać Musi, jest niezadowolony z działania izby dyscyplinarnej?

Może trzeba wejść na wysokie, podniosłe tony? Taka właśnie bowiem stylistyka jest ostatnio bliska pracownikom izby.

Panie Piotrze, larum grają! Trybunał obcy miesza nam w szykach! A Ty się nie zrywasz? Za pióro nie chwytasz? Immunitetów warchołom sędziowskim nie uchylasz? Co się stało z Tobą, pracowniku izby? Zaliś swej dawnej przepomniał cnoty, że nas samych w żalu jeno i trwodze zostawiasz?

Wszystkich, którzy mają sentyment do Trylogii z góry przepraszam za tę obrazoburczą parafrazę Pana Wołodyjowskiego.

Tak pewnie mogliby wykrzyczeć ci którzy dali szansę państwu z izby zaistnieć i na szerokie wody bezprawia wypłynąć.

Ponawiam zatem pytanie. Czy izba dyscyplinarna powinna orzekać dalej? Czy jest niezależna?

Może ten krótki film pozwoli Państwu z izby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Poglądy na ten temat są wszak różne. Podobnie jak w kwestii mycia ciała.

Okiem Sędziego
Okiem Sędziego
Głos przedstawiciela III władzy, sędziego praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem
Przejdź do oryginalnej publikacji