Do Małgorzaty Manowskiej

https://wyborcza.pl/7,75398,25972044,prezydent-powolal-manowska-na-pierwszego-prezesa-sn.html

Jest Pani osobą pełną niepojętych dla zwykłych ludzi sprzeczności. Pozwolę sobie te najważniejsze z nich przytoczyć. Proszę w związku z tym odpowiedzieć nam wszystkim, sędziom i obywatelom na kilka pytań.

I. Jak to jest, że można być wybitnym znawcą postępowania cywilnego, mieć z tej dziedziny prawa doktorat i habilitację, profesorski etat na szanowanej uczelni i nie rozumieć, że:

  • nowa krajowa rada sądownictwa została powołana w miejsce poprzedniej KRS, której kadencję bezprawnie przerwano
  • do nowej krs politycy wybrali wszystkich 15 sędziów, takich jacy im pasowali
  • konkursy na wolne stanowiska w SN jakie odbyły się w 2018 roku były parodią rzetelnego postępowania, nie gwarantowały realnego prawa do odwołania się od uchwały krs
  • postępowania konkursowe przed krs były smutnym spektaklem, w którym bez rzeczywistego sprawdzania kompetencji przepychano osoby bliskie tym co rządzą i te które lojalność wobec rządzących zadeklarowały ?

II. Jak to jest, że choć zadeklarowała Pani sędziom SN, że nie muszą się obawiać żadnego odwetu i wyjawiła Pani, że brzydzi się przemocą, to jednocześnie

  • milczała Pani, gdy znany Pani osobiście minister Ziobro i działający z jego upoważnienia podsekretarz Piebiak odwoływali na podstawie ustawy gwałcącej jawnie konstytucyjnie gwarantowaną niezależność sądów, dziesiątki prezesów i wiceprezesów sądów w całej Polsce
  • nie zajęła Pani żadnego stanowiska wobec represji jakie spotkały sędziego Pawła Juszczyszyna oraz innych odważnych sędziów z Krakowa, Katowic czy Legnicy badających status sędziów powołanych przez neo krs
  • milczy Pani gdy prokuratura chce pociągnąć do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tuleję za wydanie orzeczenia, które bardzo nie spodobało się rządzącym Polską politykom
  • akceptuje Pani poczynania rzecznika Schaba i jego zastępców usiłujących od prawie 2 lat zastraszyć sędziów broniących niezależności sądów i sędziowskiej niezawisłości ?

III. Jak to jest, że osoba, z Pani dorobkiem i stażem naukowym oraz sędziowskim nie odróżnia czynności wyboru kandydatów od uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN o przedstawieniu Prezydentowi SN kandydatów na stanowisko I Prezesa SN?

IV. Jak to jest, że nie przeszkadzała Pani uzurpacja kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN dokonana przez przewodniczącego obradom Aleksandra Stępkowskiego?

V. Jak Pani wyobraża sobie odbudowę autorytetu SN skoro sama została nielegalnie powołana na urząd sędziego SN?

VI.Kiedyś kurz i te emocje opadną, naprawdę. Obejrzymy się wtedy wstecz i powiemy, że może nie było o co aż tak bardzo walczyć. Czy naprawdę uważa Pani nas sędziów Rzeczypospolitej, legalnie powołanych na swój urząd za ludzi w swej masie pozbawionych odwagi i przywiązania do zasad zapisanych w Konstytucji?Czy naprawdę myśli Pani że praworządność i niezależność Wymiaru Sprawiedliwości od władzy polityków, to są dla nas jakieś tam nieistotne głupstwa?

VII.*Nie podoba mi się kształt obecnej (krs). Dostrzegam potrzebę modyfikacji tej instytucji – dodała. Jej zdaniem sędziów do Rady powinni wybierać sędziowie w wyborach powszechnych.*Czy mówiła Pani to publicznie w roku 2017 i 2018 gdy tysiące sędziów sprzeciwiało się politycznemu zamachowi na Krajową Radę Sądownictwa? Czy rozmawiała Pani o tym ze Zbigniewem Ziobrą? A może była Pani któregoś dnia na Placu Krasińskich w Warszawie, gdy broniliśmy Sądu Najwyższego i niezależności sądów?

VIII. Czy naprawdę jest Pani aż tak naiwna, że wierzy Pani, że wyrok TSUE w sprawie izby dyscyplinarnej nie zapadnie?

IX. Czy naprawdę, jest Pani w stanie, pozostając w zgodzie ze swym intelektem, wiedzą i zasadami prawidłowego rozumowania, zaprzeczyć, że izba dyscyplinarna jest sądem specjalnym, którego powołanie nasza Konstytucja dopuszcza jedynie na wypadek wojny?

X. Obiecuję, że będę strażnikiem niezawisłości. Uchronię SN przed wpływami polityków. Co ma Pani do powiedzenia Pawłowi Juszczyszynowi i Igorowi Tulei ? To wprawdzie tylko sędziowie sądów powszechnych. Odważni ludzie, bronieni przez sędziów z całej Polski. Czy przeoczyłem Pani głos?

XI. Nie pytam Pani o znajomość ze Zbigniewem Ziobrą, każdy sam sobie wybiera znajomych, Ale zapytam, czy nie czuła Pani choć raz dyskomfortu, wstydu, zażenowania, a może i złości, gdy Pani kolega obrażał sędziów, straszył ich, pouczał jak mają orzekać i uparcie forsował wizję Wymiaru Sprawiedliwości rodem z Białorusi czy Chin, bo przecież nie z Unii Europejskiej?

Nie uniknie Pani tych i innych niewygodnych pytań. Przywiązanie do niezależności sądów mierzy się czynami, a nie składanymi bez pokrycia deklaracjami.

A wszystkich Czytających zapraszam na film, przyrodniczy film. Dziś szczególnie warto poznać funkcjonowanie tych fascynujących stworzeń.

Okiem Sędziego
Okiem Sędziego
Głos przedstawiciela III władzy, sędziego praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem
Przejdź do oryginalnej publikacji