Można tak i tak

Są dyscypliny sportowe, w których inteligentni ludzie przestrzegają reguł i komunikują się ze sobą językiem czytelnym i zrozumiałym dla wszystkich graczy.

Ale są i inne, gdzie liczy się jedynie cwaniactwo, brutalność i bezwzględność W niektórych krajach (Łotwa) walki ekip pseudokibiców są dozwolone. (materiał drastyczny).

Różne bywają standardy wyłaniania sędziów do najważniejszych sądów w państwie.

Można tak:

Ale można i tak:

Bywają parlamenty zupełnie nudne:

i te w których debata przybiera bardziej żywe formy:

Sąd Najwyższy był miejscem gdzie przestrzegano Konstytucji, prawa i dobrego obyczaju, zaś pewnie już niedługo stanie się instytucją, w której rządy zacznie sprawować polityczny namiestnik.

Ale zawsze jest wybór. Zawsze można pracować, procedować, debatować i rozstrzygać ważne sprawy i gorące spory z poszanowaniem prawa, z szacunkiem do adwersarzy, mądrze, a nie głupio.

Nie ma konfliktu sędziów starych z nowymi. Bo nie można stawiać na równi zjawisk, instytucji i osób, które wszystko dzieli. Nowy I Prezes SN zostanie wyłoniony przez osoby, które nielegalnie znalazły się w Sądzie Najwyższym. Pamiętajmy o tym. Chyba, że zamiast brydża wolimy mordobicie, zamiast standardu amerykańskiej komisji senackiej wolimy standard posła Asta, a zamiast nudnego parlamentu szwedzkiego wolimy gorący parlament Armenii.

Okiem Sędziego
Okiem Sędziego
Głos przedstawiciela III władzy, sędziego praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem
Przejdź do oryginalnej publikacji