Oszczędność+

Oszczędność+


Najpierw, w środku mijającego tygodnia, zobaczyłem na sądowym korytarzu Pana konserwatora, który chodził z drabiną i wykręcał część żarówek z żyrandoli.

Potem, przeczytałem pismo Prezesa i Dyrektora mego Sądu, wprowadzające m.in.:\

 • obowiązek utrzymywania temperatury w gabinecie na poziomie max. 18-20 st. C;\
 • zalecenie „rezygnacji z części doświetlenia ciągów komunikacyjnych”;\
 • zakaz korzystania z radia oraz ładowania mojej komórki w sądowym gniazdku elektrycznym.

  Pomyślałem sobie: „Jakie to zacne działania w trosce o nasze wspólne dobro.”

  Z końcem tygodnia usłyszałem, że nasza władza ustawodawcza postanowiła\
 • wesprzeć TVP miast dotychczasowej kwoty 2.000.000.000 zł , kwotą o ponad 700.000.000 zł wyższą\
 • ustawić mojego pilota do telewizora w taki sposób, by zawsze po odpaleniu telewizji, wyświetlały mi się kanały TVP.

  Pomyślałem sobie wówczas: „Ależ ta TVP, to ważna instytucja. Ileż ona załatwia ważnych spraw dla obywateli.”

  No i wreszcie zrozumiałem, na czym polega urzeczywistnianie w praktyce konstytucyjnych zasad - trójpodziału władzy oraz innych zasad demokratycznego państwa prawa.
Michał Bober
Michał Bober
sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - członek Stałego Prezydium FWS,