RADZIK副总裁落实党的纲领

https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-364621.html

Jak wiadomo śledzenie aktywności wicerzecznika i wiceprezesa SA Warszawie (w skrócie: wice Schaba) Przemysława W. Radzika jest moją nieskrywaną pasją, na którą dzięki szefowi pana Przemka mam ostatnio nieco więcej czasu. W ostatnim czasie nieoceniony zastępca Radzik dał się poznać jako zwolennik śmiałych posunięć usprawniających pracę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, który miało to akurat szczęście, że trafił pod bezpośredni zarząd pana Przemka i jego ponurego przełożonego. Niewątpliwie przesunięcie doświadczonych sędziów z ponad 20 letnim stażem w sprawach karnych do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych jest posunięciem śmiałym. Ale dopiero zestawienie tego ruchu z poszukiwaniem przez wiceprezesa Radzika wśród sądów w całej Polsce chętnych do orzekania w wydziale karnym SA w Warszawie nadaje temu posunięciu głębszy sens. Co więcej w ten właśnie sposób objawia się prawdziwy geniusz nowoczesnego zarządzania przez pana Przemka.

Ale zalet charakteryzujących Przemysława W. Radzika jest więcej. Dziś są takie czasy, że dobry i skuteczny sędzia musi trafnie odczytywać znaki czasu. A znaki te są takie, że sąd jest niezależny, sędzia niezawisły, a program partii musi zostać zrealizowany. Nie jest trudno odgadnąć, że programem najbliższym panu Przemkowi jest program partii Zbigniewa Zawsze Mam Rację Ziobro.

Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści kie­ro­wane przez Pre­zesa Soli­dar­nej Pol­ski Zbi­gniewa Zio­bro przy­go­to­wało i prze­pro­wa­dziło ocze­ki­waną przez wielu Pola­ków reformę wymiaru spra­wie­dli­wo­ści oraz zmiany w pro­ku­ra­tu­rze. (https://solidarna.org/o-nas/)

Zgłębiając coraz bardziej wnikliwe meandry umysłu (wiem, to nieco niezdrowa rozrywka) zastępcy Radzika doszedłem do wniosku, że poza skromnym w formie, przesłaniem partii pana Zbyszka musiał on także choć w niewielkim stopniu zainspirować się przemyśleniami Grupy Partyjnej Najwyższego Sądu Ludowego Komunistycznej Partii Chin. Wyręczając, pochłoniętego bez reszty racjonalizatorskimi pomysłami w zarządzaniu SA w Warszawie, pana Przemka, przybliżę wszystkim te jakże ciekawe rozważania grupy partyjnych sędziów:

”人民法院始终以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志,把坚持党的绝对领导深深铭刻在灵魂中、熔铸在血液里。(https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-364621.html )

Trzeci akapit od góry (zdanie oznaczone cudzysłowem w 1 i 2 wersie) co daje się tłumaczyć:

Wszechstronnie wzmocniono absolutne przywództwo partii w pracy sądowniczej. Sekretarz generalny Xi Jinping zauważył: „Przywództwo partii jest duszą socjalistycznych rządów prawa z chińskimi cechami i jest to największa różnica między naszymi rządami prawa a rządami prawa w zachodnich krajach kapitalistycznych”.

W zasadzie nic dodać nic ująć. Przywództwo partii pana Zbyszka jest wszak duszą rządów prawa z polskimi cechami, co niewątpliwie odróżnia polskie rządy prawa od tych z krajów zachodnich, a a zwłaszcza z UE. I nikt inny lepiej niż Przemysław W. Radzik tego nie rozumie.

Na koniec, jak zawsze, mały upominek, oczywiście dla pana Przemka. Był Pan prokuratorem, jest niezmordowanym zastępcą głównego śledczego od sędziowskich nieprawomyślności. Instynktownie musi Pan patrzeć na Wschód, na ten taki dalszy raczej. Tam mają i mundury i dyscyplina jest, i porządek. I co najważniejsze niezależność sądów i niezawisłość sędziów nie krępuje realizacji programu partii, jedynego słusznego programu.

Okiem Sędziego
Okiem Sędziego
Głos przedstawiciela III władzy, sędziego praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem
Przejdź do oryginalnej publikacji