Rzecznik tysiąclecia

https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308309946-Piotr-Schab-Gleboki-jest-konflikt-w-srodowisku-sedziowskim.html

Nie jest dobrze. Jeśli Piotr Schab będzie częściej udzielał wywiadów, nie wytrzymam konkurencji i będę musiał zamknąć swój blog.

Całość wywiadu jest tak kuriozalna, że ograniczę się tylko do kilku stwierdzeń rzecznika.

Konsekwencją naruszenia konstytucji, prawa o ustroju sądów powszechnych, zbioru zasad etyki zawodowej sędziów może być postępowanie dyscyplinarne i należy się z tym liczyć.

Jak rzadko kiedy muszę się zgodzić z rzecznikiem. Tak, za to właśnie, trzeba będzie w uczciwym postępowaniu przed niezależnym sądem rzetelnie rozliczyć. I Piotra Schaba i obu jego zastępców.

Czym innym jest jednak negowanie statusu innych sędziów. To jest bardzo poważne przewinienie dyscyplinarne.

Pan rzecznik w swej łaskawości zmilczał, że sytuacja, w której sądy II instancji muszą badać legalność powołania sędziów to pokłosie tego co politycy obecnie rządzący (z tym co na funkcję rzecznika pana Schaba powołał na czele) zrobili z polską Konstytucją, trójpodziałem władzy, niezależnością sądów i Krajową Radą Sądownictwa. Tą legalną panie rzeczniku, nie atrapą.

Ja osobiście nie mam żadnych problemów, by wyjść na salę rozpraw z sędziami, którzy inaczej niż ja postrzegają sytuację wymiaru sprawiedliwości, a także moje czynności jako rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.

No to stań do publicznej, otwartej dyskusji rzeczniku, z tymi co odważnie bronią niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Najlepiej w wolnych mediach, bo w tych innych to zamiast uczciwej debaty mogłoby wyjść coś zgoła innego:

Apelacje, okręgi i rejony, setki sędziów, mnóstwo poważnych zarzutów

i jeden wspólny cel: Ja oskarżam po to, żeby nikt nas o 5 lat nie cofnął*.*

Duma: Jest patriotą, jest człowiekiem, który będzie nas godnie ścigał

Godność. Szacunek: Jeszcze tak dobrze jak teraz nie miałam. Zarzuty dostałem i immunitet uchylili.

Historia i tradycja. Cieszymy się, że jest tak porządny rzecznik jak pan i po prostu jesteśmy uszczęśliwieni.

Odpowiedzialność. Wiarygodność. Dotrzymywanie słowa. Nasz rzecznik, nasz rzecznik!

Kilkadziesiąt tysięcy osób przystąpiło już do społecznych komitetów poparcia rzecznika.

Wspierają go politycy, dziennikarze i hejterzy. (nic mi nie wiadomo o wspieraniu działalności rzecznika przez sportowców, ale anonimowi hejterzy od dawna są świetnie poinformowani o działaniach rzecznika i jego zastępców)

Już niedługo przed biurem krs ma odbyć się ogromna manifestacja poparcia dla rzecznika dyscyplinarnego, bo dzięki jego działaniom obywatelom żyje się lepiej.

Widać to podczas spotkań z sędziami, jak Polska długa i szeroka. Na spotkania z rzecznikiem przychodzą tłumy.

Albo Wymiar Sprawiedliwości będzie się dalej reformował w poszanowaniu naszych wartości (i te wartości będą pilnowane, bo ja je pilnuję i będę pilnował jako rzecznik), albo tak nie będzie, albo będą nam obce wartości wprowadzali i mówili, że są lepsze od naszych. A to jest nieprawda, bo nasze są dobre, najlepsze i sprawdzone!

Rzecznik Piotr Schab broni interesów zwykłych Polaków. Nikt nie jest pomijany, niezależnie skąd pochodzi i gdzie mieszka. (każdy może dostać zarzuty) Rzecznik dyscyplinarny liczy się z głosem każdego Polaka.

Okiem Sędziego
Okiem Sędziego
Głos przedstawiciela III władzy, sędziego praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem
Przejdź do oryginalnej publikacji