Ankieta dla sędziów dotycząca częstości i przyczyn stosowania tymczasowego aresztowania w procesie karnym.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wraz z Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego prowadzi badania na temat przyczyn obserwowanego od kilku lat wzrostu liczby tymczasowych aresztowań w Polsce, pomimo że dane statystyczne publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Komendanta Głównego Policji wskazują na stały spadek liczby przestępstw kryminalnych. Pojawiają się zatem pytania, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, czy i jak można ten trend zmienić? Jest to tym istotniejsze, jeśli się weźmie pod uwagę, że tymczasowe aresztowanie jest formą przewidzianej przez prawo ingerencji w podstawowe prawo człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego określone w art. 5 ust. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności stosowaną wobec osoby, którą chroni konstytucyjne domniemanie niewinności.

Zdaniem Autorów badań, to właśnie Państwo, Sędziowie orzekający w sądach karnych wszystkich szczebli, jesteście najbardziej predestynowani do dokonania oceny stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce i postawienia diagnozy, dlaczego liczba tymczasowych aresztowań regularnie rośnie. Dlatego przedstawiamy Państwu krótką ankietę z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do badań naukowych. Jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 10 minut. Co do zasady na każde pytanie prosimy o udzielenie jednej odpowiedzi. Tam, gdzie możliwy jest jednoczesny wybór kilku wariantów odpowiedzi, znajdziecie Państwo w nawiasie informację obok pytania.
W niektórych wypadkach przy konkretnej odpowiedzi znajduje się informacja o kolejnym pytaniu, do którego należy przejść po dokonaniu wyboru tej właśnie odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo poświęcić swój czas i wypełnić ankietę. Jej wyniki zostaną zaprezentowane w czasie konferencji 13 grudnia 2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Mamy nadzieję, że staną się zarzewiem do pogłębionej dyskusji dogmatyków i praktyków prawa karnego na temat instytucji tymczasowego aresztowania.

Z wyrazami szacunku

Zespół prawa karnego SSP Iustitia

❗️❗️👉wypełnij ankietę 🙏 to tylko kilka minut👈❗️❗️