Apel Naczelnej Rady Lekarskiej o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

Naczelna Rada Lekarska wystosowała w dniu 26 marca 2020 r. apel do Premiera RP o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

Treść apelu w załączniku

Załączniki
apel NRL