Stanowisko warszawskiej lustitii w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Doroty Tyrały

Stanowisko Zarządu Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” z 24 X 2022 roku w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie Doroty Tyrały

Zarząd Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” wyraża pełną solidarność z Panią Sędzią Dorotą Tyrałą.

▪️ Przedstawienie zarzutów dyscyplinarnych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasotę jest działaniem w oczywisty sposób podważającym zasadę niezawisłości sędziów i niezależności sądów, gwarantowanych przez Konstytucje RP.

▪️ W ten sposób podwładny ministra Zbigniewa Ziobry podważa prawo obywateli do procesu przed niezależnym sądem z niezawisłym sędzią.

▪️ Pani Sędzia Dorota Tyrała ma być ścigana dyscyplinarnie za orzekanie na podstawie Konstytucji i wiążących Polskę orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

▪️ Działanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego jest jednym z wielu mających na celu zastraszenie sędziów i zniechęcenie ich do orzekania w zgodzie z Konstytucją i wiążącymi Polskę orzeczeniami trybunałów międzynarodowych.

Odważnym, niezależnym sędziom winni jesteśmy szacunek i wsparcie.

-————-

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www