Wyniki monitoringu przestrzegania zasady jawności w sądach

Więcej:

https://courtwatch.pl/zaangazuj-sie/podpisz-list-otwarty/wyniki-monitoringu-przestrzegania-zasady-jawnosci-w-sadach/?fbclid=IwAR2D0BP4seeeumxA_Q3ebzOBFjYu1rLmsrm-NXT-_oKafD-EoLNv-5QjEUE

Załączniki
Raport