Opinia Stowarzyszenia Adwokackiego "Defensor Iuris" do tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0.

Stowarzyszenie negatywnie odnosi się przede wszystkim do ponownego wdrażania rozwiązań z zakresu prawa karnego w proponowanym trybie. Przypomina również, że zadaniem tego rodzaju ustaw powinno być zapobieganie skutkom związanym ze stanem epidemii. Tymczasem znowu wprowadza się rozwiązania, które są sprzeczne z normami konstytucyjnymi i standardami międzynarodowymi. Naruszają one fundamentalną zasadę prawa do obrony, a rolę obrońcy czynią iluzoryczną.

Tezy te odnoszą się do rozpraw oraz posiedzeń online.

Jako niedopuszczalne określić należy uzasadnianie zmian legislacyjnych w postaci ograniczenia liczby wypadków, w których możliwe jest łączenie kar, zmniejszeniem ilości rozpraw. W uzasadnieniu projektu ustawy możemy bowiem przeczytać: Sprawia to, że oszczędzamy 15 000 spraw. Idą za tym oszczędności finansowe i organizacyjne w konwojach, przejazdach i przemieszczaniu się ludzi. Niewątpliwie zyska na tym Policja i Służba Więzienna, które będą mogły przeznaczyć swoich funkcjonariuszy do innych zadań. Nie można również pominąć aspektu ekologicznego związanego z tak ogromną ilością spraw i związaną z tym logistyką.

Aprobując taką argumentację możemy jednocześnie rozpocząć bardzo niebezpieczną praktykę zmierzającą do tego, aby w dalszych etapach wykluczać kolejne uprawnienia obywateli, usprawiedliwiając to ekonomiką.

Ponadto próbuje się wkroczyć w sferę orzeczniczą sądów. Sędzia - zgodnie z nowelą - ma być pozbawiony możliwości orzeczenia dotychczasowo najniższej kary łącznej.