Oświadczenie sędziów Sądu Rejonowego w Malborku

sędziowie Sądu Rejonowego w Malborku zastanawiają się nad tym

…jakie pozytywne skutki dla wizerunku wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, ma mieć powołanie na funkcję związaną ze ściganiem sędziów za delikty dyscyplinarne osoby, względem której zespół antymobbingowy stwierdził zachowania wyczerpujące znamiona mobbingu wedle definicji wynikającej z art. 94 § 2 k.p. (działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników)

Po powołaniu byłego Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku na funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, sędziowie Sądu Rejonowego w Malborku postanowili zabrać głos.

Oto pełny tekst oświadczenia, jakie przesłali do opublikowania, z zaznaczeniem, że zostanie ono przesłane także na ręce Rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Piotra Schaba oraz do wiadomości Ministra Sprawiedliwości:

-—-

Oświadczenie sędziów Sądu Rejonowego w Malborku

Sędziowie Sądu Rejonowego w Malborku ze zdumieniem przyjęli decyzję Pana Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba o powołaniu Pana Macieja Helmina na funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Pan Maciej Helmin pełnił funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku w latach 2018 – 2022. Zachowania Pana Helmina jako Prezesa Sądu skutkowały skierowaniem do zespołu antymobbingowego przy Ministrze Sprawiedliwości zawiadomienia o jego działaniach w sądzie. Ustalenia komisji były jednoznaczne – ponad 80 % ankietowanych pracowników wskazało na istnienie w czasie prezesury Pana Helmina mobbingu w Sądzie Rejonowym w Malborku. Ponadto, przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy toczy się postępowanie z powodu zarzucanego Panu Maciejowi Helminowi mobbingu względem jednej z sędzi orzekających w sądzie. Kolejny sędzia z tych samych powodów skierował wezwanie przesądowe; jego przedmiotem są zachowania Pana Helmina mające także znamiona mobbingu. Mimo upływu 2 lat nie uzyskał żadnej odpowiedzi stąd w najbliższych dniach zostanie skierowany do sądu stosowny pozew. Pomijając sposób zarządzania Sądem Rejonowym w Malborku oraz ilość konfliktów personalnych wśród pracowników i sędziów tego Sądu na nieznaną przed objęciem funkcji Prezesa Sądu przez Pana Macieja Helmina skalę, już choćby z powodu opisanych procesów, powołanie Pana Helmina na wyżej wskazaną funkcję jest przyczynkiem do złożenia niniejszego oświadczenia. Trudno jest sobie bowiem wyobrazić, by w odczuciu tak sędziów jak i pracowników, względem których zespół antymobbingowy przy Ministrze stwierdził mobbing ze strony byłego Prezesa, jak też w odczuciu społecznym, sądy rozstrzygające procesy były postrzegane jako pozbawione możliwości jakiegokolwiek wpływu na bieg postępowania ze strony Pana Helmina. Aktualnie toczy się jedna sprawa w Bydgoszczy. Nie jest wykluczone, że w kolejnych sprawach będą wyznaczane do rozpoznania spraw sądy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku. Nawet jednak, gdyby sprawy te toczyły się w sądach poza obszarem właściwości SO w Gdańsku, nie można nie zauważać, że funkcja zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych pełniona przez jedną ze stron, może działać w sposób mrożący na każdy orzekający sąd pracy. Reasumując zatem powyższe, trudno jest nam zrozumieć, jakie pozytywne skutki dla wizerunku wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, ma mieć powołanie na funkcję związaną ze ściganiem sędziów za delikty dyscyplinarne osoby, względem której zespół antymobbingowy stwierdził zachowania wyczerpujące znamiona mobbingu wedle definicji wynikającej z art. 94 § 2 k.p. (działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników). Nota bene należy zakładać, że właśnie wnioski zespołu legły u podstaw nie powołania Pana Macieja Helmina na kolejną kadencję jako prezesa Sądu Rejonowego w Malborku.

-—-

Polecamy także poświęcony temu tematowi artykuł na stronie TOK FM a także podcast - rozmowę z red. Anną Gmiterek Zabłocką w podsumowaniu dnia 29.08.2022 r.