Oświadczenie notariuszy

Bardzo ważne oświadczenie składane przez notariuszy w sprawie pomocy Ukraińcom w ramach świadczenia usług notarialnych:

Wobec obecnej sytuacji na Ukrainie, tak jak wielu innych notariuszy w całej Polsce, podjęłam/podjąłem decyzję, że nie będę naliczać ani pobierać wynagrodzenia za poświadczenia podpisów na dokumentach, w których wyrażana jest zgoda na wydanie paszportu dla dziecka i na wyjazd z Ukrainy oraz innych dokumentach, które w obecnej sytuacji są niezbędne dla Ukraińców.

Razem z całym moim zespołem będziemy pomagać obywatelom Ukrainy tak, jak możemy na teraz…

Jeśli macie obok siebie obywateli Ukrainy, którzy potrzebują takiej pomocy, powiedzcie im proszę o tej inicjatywie.