OŚWIADCZENIE SĘDZIÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH

OŚWIADCZENIE SĘDZIÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH

Sędziowie okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, wyrażają głębokie oburzenie, dezaprobatę i sprzeciw wobec treści zawartych w publikacji autorstwa Ryszarda Sadlika, aktualnego prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, która ukazała się na łamach dziennika „Rzeczpospolita” pod tytułem „Potrzeba świeżej krwi”, a sugerujących „kolesiostwo”, „kastowość” i powiązania polityczne sędziów. Zaprezentowane w tej publikacji stanowisko nie znajduje nie tylko oparcia w faktach, ale nadto godzi w dobre imię sędziów, deprecjonując ich dorobek, zaangażowanie i uczciwie wykonywaną pracę.

Lista sędziów:

 1. Mariusz Broda,
 2. Renata Broda,
 3. Marcin Chałoński,
 4. Dorota Tylus –Chałońska,
 5. Bożena Gawrońska,
 6. Ewa Palmowska,
 7. Beata Piwko,
 8. Łukasz Sadkowski,
 9. Krzysztof Sajtyna,
 10. Anna Zelek,
 11. Izabela Żelichowska – Haptar,
 12. Michalina Lenartowicz,
 13. Grażyna Cieloch,
 14. Anna Siemińska,
 15. Aleksandra Babilon-Domagała,
 16. Lena Romańska,
 17. Zbigniew Karamara,
 18. Anna Szeliga,
 19. Ewa Opozda-Kałka,
 20. Leszek Grzesiak,
 21. Tomasz Zieliński,
 22. Małgorzata Solecka,
 23. Monika Horecka,
 24. Magdalena Michalewicz,
 25. Wojciech Merta,
 26. Renata Żak,
 27. Anna Pniewska,
 28. Joanna Bysiak,
 29. Edyta Sikorska,
 30. Agnieszka Paw,
 31. Wojciech Buczyło,
 32. Katarzyna Latała,
 33. Ewa Lenartowicz,
 34. Monika Gądek- Tamborska,
 35. Kinga Kosiarz-Michalska,
 36. Renata Bochenek – Bielecka,
 37. Barbara Taborowicz-Detka,
 38. Monika Kośka,
 39. Krzysztof Sójka,
 40. Anna Matysiak,
 41. Anna Wydrzyńska,
 42. Iwona Michalak,
 43. Grzegorz Detka,
 44. Katarzyna Grzela,
 45. Irena Szrajer – Dragan,
 46. Jolanta Michalska Kondrak,
 47. Bożena Fabrycy,
 48. Halina Doroz,
 49. Elżbieta Ciesielska,
 50. Cezary Klepacz,
 51. Sławomir Buras,
 52. Magdalena Bajor-Nadolska,
 53. Rafał Adamczyk,
 54. Bartosz Pniewski,
 55. Teresa Strojnowska,
 56. Hubert Wicik,
 57. Anna Pać-Piętak,
 58. Teresa Kołbuc,
 59. Andrzej Ślusarczyk,
 60. Maria Bała,
 61. Alina Bojara,
 62. Alicja Czarny,
 63. Barbara Dylewska,
 64. Elżbieta Kabzińska,
 65. Ewa Kalinin,
 66. Teresa Leśniewska,
 67. Ewa Piątkowska – Bidas,
 68. Teodora Wójcik,
 69. Grażyna Wrona,
 70. Daniel Stachura,
 71. Ewa Łuczyńska,
 72. Danuta Koziara,
 73. Tomasz Nowak,
 74. Piotr Wilk,
 75. Krzysztof Sutkowski,
 76. Renata Szczerba,
 77. Paweł Durnas,
 78. Jerzy Czarny,
 79. Małgorzata Joachimiak,
 80. Ewa Kosierkiewicz-Ryszka,
 81. Dorota Kaniowska,
 82. Agnieszka Skrzypińska,
 83. Norbert Krawczyk,
 84. Konrad Ryszka,
 85. Bożenna Kamińska,
 86. Szymon Nowakowski,
 87. Małgorzata Klesyk,
 88. Ewa Bałys,
 89. Grzegorz Iwoła,
 90. Marcin Kroner,
 91. Joanna Kucy,
 92. Barbara Nowak –Łon,
 93. Wojciech Kucharski,
 94. Mirosław Gajek,
 95. Dariusz Barczak,
 96. Elżbieta Niebutkowska,
 97. Krzysztof Czarnecki,
 98. Edyta Domagała,
 99. Justyna Kabzińska,
 100. Magdalena Klecz – Tomaszewska,
 101. Bożena Kotwa – Surowska,
 102. Anita Młynarczyk,
 103. Tomasz Piechota,
 104. Agnieszka Szczukiewicz,
 105. Agnieszka Smerdzyńska,
 106. Elżbieta Sajtyna,
 107. Magdalena Bińkowska,
 108. Anna Jordan – Chajczyk,
 109. Agnieszka Treszczotko,
 110. Monika Marcinkowska,
 111. Mariola Paśnik,
 112. Kamil Czyżewski,
 113. Joanna Wojewodzic – Wojtyna,
 114. Robert Opas,
 115. Agnieszka Gołuchowska,
 116. Wiesław Stępniak,
 117. Iwona Głowacka,
 118. Urszula Cyrnek,
 119. Ewelina Dzierżak,
 120. Beata Mierzejewska – Piekarska,
 121. Iwona Mech,
 122. Ryszard Karczewski,
 123. Anna Jermak,
 124. Iwona Róziewicz,
 125. Arkadiusz Sędek,
 126. Adam Struski,
 127. Marek Stempniak,
 128. Jadwiga Błajszczak,
 129. Barbara Dąda,
 130. Aneta Jagodzińska,
 131. Andrzej Perlik,
 132. Marcin Bąk,
 133. Barbara Dziewięcka,
 134. Andrzej Domańczyk,
 135. Krzysztof Rachwał,
 136. Beata Pater,
 137. Mariola Borowiecka,
 138. Wojciech Szyposzyński,
 139. Dorota Strach-Chrzanowska,
 140. Monika Kołdon – Sobańska,
 141. Janusz Szumski,
 142. Anatol Smorąg,
 143. Wioletta Stępień-Smorąg,
 144. Ewa Urbaczka,
 145. Anna Lipieniecka,
 146. Halina Gromska,
 147. Hubert Żmijewski,
 148. Józef Gacek,
 149. Elżbieta Gacek,
 150. Jarosław Paw,
 151. Marta Rzeźnicka,
 152. Leszek Gumbisz,

 Wyrazy poparcia wyrazili również sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach i Naczelnego Sądu Administracyjnego w osobach:

 Andrzej Jagiełło, Renata Detka, Ewa Rojek, Artur Adamiec, Sylwester Miziołek, Jacek Kuza, Maria Grabowska, Dorota Chobian, Danuta Kuchta, Magdalena Chraniuk – Stępniak, Beata Ziomek, Krzysztof Armański.

 Link do artykułu w Rzeczpospolitej:

https://www.rp.pl/Sady-i-prokuratura/302039995-Potrzeba-swiezej-krwi-w-sadach---Ryszard-Sadlik-o-nowych-sedziach.html

komentarz do oświadczenia:

https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,26780465,prezes-kieleckiego-sadu-pisze-o-kascie-i-spetaniu-politycznym.html?_ga=2.240641991.592447719.1613083141-882839062.1583966603&fbclid=IwAR0HYc2ZOfI1_THuHbB-EnHCG0-ev9N4B7zcwgq7sCdW3U2yQQ4TD0K0oIw#S.main_topic-K.C-B.4-L.2.maly