Petycja KOS dotycząca destrukcji polskiej praworządności podczas trwającej wojny w Ukrainie

Petycja Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotycząca destrukcji polskiej praworządności podczas trwającej wojny w Ukrainie. Od momentu agresji Rosji na Ukrainę polski rząd pozycjonuje się na arenie międzynarodowej jako obrońca wolności i demokracji, a jednocześnie na forum krajowym dokonuje w przyspieszonym tempie dalszego niszczenia standardów demokracji i […]


Petycja Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotycząca destrukcji polskiej praworządności podczas trwającej wojny w Ukrainie.

Od momentu agresji Rosji na Ukrainę polski rząd pozycjonuje się na arenie międzynarodowej jako obrońca wolności i demokracji, a jednocześnie na forum krajowym dokonuje w przyspieszonym tempie dalszego niszczenia standardów demokracji i państwa prawa, kontynuując działania zmierzające do „putinizacji” polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ustrojowego.

To nie jest przypadek, że już w trakcie wojny napastniczej w Ukrainie polskie władze podjęły szereg działań mających na celu dalsze niszczenie praworządności.

Zwracamy się do organów Unii Europejskiej o wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w celu:

  1. powstrzymania wyboru kolejnej nielegalnej neo-KRS oraz przywrócenia niezależności KRS (wybór prawidłowego, konstytucyjnego organu) poprzez doprowadzenie do zgodności trybu wyboru jej sędziowskiej części z polską Konstytucją i umożliwienie tak utworzonemu organowi weryfikacji powołań sędziowskich dokonanych z udziałem neo-KRS,

  2. usunięcia z Sądu Najwyższego neo-sędziów wybranych na stanowiska z udziałem neo-KRS,

  3. ustanowienia nowego, transparentnego i niezależnego systemu postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom, połączonego z likwidacją Izby Dyscyplinarnej,

  4. niezwłocznego przywrócenia prawa do wykonywania zawodu wobec wszystkich sędziów, którzy zostali bezprawnie zawieszeni z powodu wykonywania orzeczeń TSUE i ETPCz,

  5. uchylenia ustawy kagańcowej.

https://komitetobronysprawiedliwosci.pl/petycja-komitet-obrony-sprawiedliwosci-kos-do-komisji-europejskiej-parlamentu-europejskiego-i-rady-unii-europejskiej-dotyczaca-destrukcji-polskiej-praworzadnosci-podczas-trwajacej-wojny-w-ukrainie/