Pismo sędziów polskich do OBWE w sprawie wyborów prezydenckich

źródło: FWS

28 kwietnia 2020 roku.

Jej Ekscelencja Ambasador

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE/ODIHR)

Jako sędziowie polskich sądów powszechnych i sądów administracyjnych wszystkich szczebli, jesteśmy zaniepokojeni zmianami w prawie regulującym zarządzone na 10 maja 2020 roku, wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Proponowane przepisy rodzą prawdopodobieństwo naruszenia podstawowych norm prawnych, a szczególnie prawa naszych współobywateli do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi kraju. Zwracamy się z apelem o wsparcie, dialog oraz wnikliwe monitorowanie przebiegu trwającego procesu wyborczego i prawodawczego.

Z dużą uwagą i satysfakcją zapoznaliśmy się z Pani wypowiedzią udzieloną po przyjęciu przez polski Sejm zmian w prawie wyborczym (1). Po przeanalizowaniu tekstu ustawy przyjętej przez Sejm, podzielamy Pani spostrzeżenia. Nasz niepokój budzi zagrożenie tak podstawowych norm jak zasada powszechności wyborów i tajności głosowania.

Na terenie całego kraju wprowadzono prawny stan epidemii, z którym wiążą się ograniczenia praw obywatelskich, takich jak swoboda poruszania się, wolność zgromadzeń, prawo do informacji. Trwająca formalnie kampania wyborcza nie spełnia więc warunków do swobodnego wyboru przedstawicieli przez uprawnionych do głosowania. Przyjęte przez Sejm rozwiązania pozwalają także na arbitralną zmianę, ustalonej wcześniej w oparciu o przepisy Konstytucji RP, daty wyborów.

Wprowadzany jest system głosowania korespondencyjnego, jako jedynej drogi do wyrażania prawa głosu. Obawiamy się, że dotarcie “pakietów z kartami wyborczymi” do każdego wyborcy jest w obecnych warunkach niemożliwe. Ta forma wyborów niesie za sobą wyzwania w zwykłym trybie wprowadzania do prawa wyborczego. Tym bardziej, zastosowana na tak krótko przed datą głosowania, rodzi wątpliwości czy wyborcy będą mieli, oprócz prawa, także realną możliwość oddania głosu.

Obecnie, rozpoznanie protestów wyborczych i stwierdzenie ważności wyborów toczyć się będzie przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jej członkowie zostali powołani w wadliwym prawnie procesie wywołującym brak niezależność tej izby (2).

Chcemy podkreślić, że nasze zastrzeżenia nie wynikają z oceny politycznej przyjmowanych rozwiązań, a jedynie z roli w jakiej przychodzi nam na co dzień uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa.Naszą konstytucyjną rolą w strukturze organów państwowych jest stosowanie prawa, które nie może być sprzeczne z Konstytucją RP ani obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym. Jako sędziowie jesteśmy także odpowiedzialni za rozstrzyganie sporów i odwołań w kwestiach wyborczych. Pełnimy m.in. funkcję Komisarzy Wyborczych i członków Komisji Wyborczych. W tych warunkach możliwość wykonywania naszej służby publicznej zostaje podważona. Tym samym, także prawo Polaków do skutecznego odwołania.Postulujemy, aby podjąć szczególne starania oceny, na ile podstawowe gwarancje praw człowieka są zachowane w trwających obecnie wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku,

-———————–

(1) Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 2020r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

(2) Sąd Najwyższy, uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygnatura BSA I-4110-1/20).

podpisali*:

 1. SSO Maciej Kawałko, SO w Szczecinie
 2. SSO Grzegorz Kasicki, SO w Szczecinie
 3. SSO w stanie spoczynku Władysława Motak, SO w Szczecinie
 4. SSO Elżbieta Zywar, SO w Szczecinie
 5. SSO Małgorzata Czerwińska, SO w Szczecinie
 6. SSR Zofia Piwowarska, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 7. SSA Maciej Żelazowski, SA w Szczecinie
 8. SWSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, WSA w Szczecinie
 9. SSO Anna Górnik, SO w Szczecinie
 10. SSO Monika Miller-Młyńska, SO w Szczecinie
 11. SSR Radosław Ochał, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 12. SSR Bartosz Przybył, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 13. SSO Krzysztof Zaremba, SO w Szczecinie
 14. SSR Kinga Misiukiewicz, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 15. SSR Edyta Matusewicz-Jankowska, SR w Myśliborzu
 16. SSR Zofia Zalewska, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 17. SSR Anna Zgud, SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 18. SSO Waldemar Żurek, SO w Krakowie
 19. SSO Zbigniew Zgud, SO w Krakowie
 20. SSA Robert Kirejew, SA w Katowicach
 21. SSO Edyta Barańska, SO w Krakowie
 22. SSO Elżbieta Bednarczuk, SO w Krakowie
 23. SSR Aleksander Przysiężniak, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 24. SSR Dominik Czeszkiewicz, SR w Suwałkach
 25. SNSA w stanie spoczynku Irena Kamińska, NSA w Warszawie
 26. SSO Dariusz Mazur, SO w Krakowie
 27. SSO Agata Pierożyńska, SO w Krakowie
 28. SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, SO w Łodzi
 29. SSR Dorota Loryś-Kosyło, SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 30. SSO Katarzyna Serafin-Tabor, SO w Krakowie
 31. SSO Anna Głowacka, SO w Krakowie
 32. SSR Piotr Podleśny, SR w Gryfinie
 33. SWSA Piotr Borowiecki, WSA w Warszawie
 34. SSR Agnieszka Opłotna-Woźniak, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 35. SSR Joanna Kasicka, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 36. SSR w stanie spoczynkuMałgorzata Iwaszuk, SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 37. SSR Małgorzata Pałeszniak-Gańczarek, SR w Piasecznie
 38. SSR Łukasz Biliński, SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 39. SSA Alicja Fronczyk, SA w Warszawie
 40. SSR dr Michał Lewoc, SR w Legnicy
 41. SWSA w stanie spoczynku Barbara Rymaszewska, WSA w Łodzi
 42. SSO Ewa Maciejewska, SO w Łodzi
 43. SSO Rafał Maciejewski, SO w Łodzi
 44. SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk, SO w Łodzi
 45. SSA Edyta Jefimko, SA w Warszawie
 46. SSO Jacek Tyszka, SO w Warszawie
 47. SSO Małgorzata Kosicka, SO w Warszawie
 48. SSO w stanie spoczynku Grażyna Otola-Pawlica, SO w Warszawie
 49. SSO Anna Szymocha-Zwolińska, SO w Warszawie
 50. SSR Irena Sachajska-Krzyśka, SR w Gryficach
 51. SSR Maciej Piotrowski, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 52. SSR Katarzyna Grodź-Mużyło, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 53. SSO Dorota Sulińska-Kowalska, SO w Łodzi
 54. SSO Aneta Szwedowska, SO w Warszawie
 55. SSR w stanie spoczynku Jolanta Czarnota, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 56. SSR Marta Kazaniecka, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 57. SSR Marta Knotz, SR w Koszalinie
 58. SSO Anna Ptaszek, SO w Warszawie
 59. SSO w stanie spoczynku Anna Kosiorowska, SO w Szczecinie
 60. SSR Sylwia Krajewska, SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
 61. SSO Katarzyna Wierzbicka, SO w Krakowie
 62. SWSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz, WSA w Poznaniu
 63. SSO Anna Korwin-Piotrowska, SO w Opolu
 64. SSO Beata Morawiec, SO w Krakowie
 65. SSR Dorota Pękała, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 66. SSR Beata Szczepańska, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 67. SSO Ewa Malinowska, SO w Warszawie
 68. SSR Paweł Legawiec, SR w Szamotułach
 69. SSO Piotr Gąciarek, SO w Warszawie
 70. SSO Marcin Świerk, SO w Rzeszowie
 71. SSO Tomasz Wojciechowski, SO w Rzeszowie
 72. SSO Anna Romańska, SO w Rzeszowie
 73. SSO Małgorzata Wiśniewska, SO w Poznaniu
 74. SSR Agnieszka Poświata, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 75. SSA Włodzimierz Brazewicz, SA w Gdańsku
 76. SSA Michał Bober, SA w Gdańsku
 77. SSR Dagmara Gałuszko, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 78. SSR Aleksandra Dobrołowicz, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 79. SSR Bartłomiej Starosta, SR w Sulęcinie
 80. SSR Anita Wolska, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 81. SSR Joanna Wolniakowska, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 82. SSR Konrad Kujawa, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 83. SSA w stanie spoczynku Jacek Pietrzak, SA w Gdańsku
 84. SSO Marek Nawrocki, SO w Elblągu
 85. SSO Zdzisław Kawulak, SO w Elblągu
 86. SSR Witold Olech, SR w Rzeszowie
 87. SSO Agnieszka Niklas-Bibik, SO w Słupsku
 88. SSR Anna Dulska, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 89. SSR Jarosław Walentynowicz, SR w Kętrzynie
 90. SSO Rafał Jerka, SO w Olsztynie
 91. SSR Ewa Kurasz, SR w Bartoszycach
 92. SSR Joanna Krzyżanowska, SR w Słupsku
 93. SSO Wiesław Kasprzyk, SO w Olsztynie
 94. SSO Grzegorz Warachowski, SO w Olsztynie
 95. SSA Marek Szymanowski, SA w Białymstoku
 96. SSA Teresa Suchicka, SA w Białymstoku
 97. SSA Dorota Zarzecka, SA w Białymstoku
 98. SSR Andrzej Hinz, SR w Olsztynie
 99. SSR Krzysztof Krygielski, SR w Olsztynie
 100. SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz, SR w Olsztynie
 101. SSR Katarzyna Zabuska, SR w Olsztynie
 102. SSR Maja Jabłońska, SR w Olsztynie
 103. SSR Paweł Juszczyszyn, SR w Olsztynie
 104. SSR Dorota Zabłudowska, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 105. SSR Agnieszka Brodzińska, SR w Gryfinie
 106. SSR Iza Kłodzińska-Jordan, SR w Gryfinie
 107. SSR Magdalena Dąbrowska, SR w Gryfinie
 108. SSR Małgorzata Brzózka-Chamala, SR w Częstochowie
 109. SSO w stanie spoczynku Mirosław Waiss, SO w Elblągu
 110. SSR Katarzyna Baryła, SR w Rzeszowie
 111. SSR Monika Orzechowska,SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 112. SSO Karina Marczak, SO w Szczecinie
 113. SSO Mariola Wojtkiewicz, SO w Szczecinie
 114. SSR Anna Lisiecka,SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 115. SSO Tomasz Mucha, SO w Rzeszowie
 116. SSA Beata Michalska, SA w Łodzi
 117. SSA Joanna Baranowska, SA w Łodzi
 118. SSA Anna Szczepaniak-Cicha, SA w Łodzi
 119. SSA Iwona Szybka, SA w Łodzi
 120. SSA Anna Rodak, SA w Łodzi
 121. SSA Dorota Rzeźniowiecka, SA w Łodzi
 122. SSA Jolanta Wolska, SA w Łodzi
 123. SSA Lucyna Guderska, SA w Łodzi
 124. SSR Sylwia Piasecka, SR w Człuchowie
 125. SSO Weronika Klawonn, SO w Gdańsku
 126. SSO Barbara Konieczna, SO w Szczecinie
 127. SSO Tamara Kulczewska, SO w Słupsku
 128. SSO w stanie spoczynku Ryszard Alończyk, SO w Szczecinie
 129. SSA w stanie spoczynku Maria Kamocka, SA w Szczecinie
 130. SSO Małgorzata Banaś, SO w Słupsku
 131. SSR Magdalena Wołejko-Czubek, SR w Olsztynie
 132. SSR Agnieszka Rogowska, SR w Olsztynie
 133. SSR Justyna Smolińska, SR w Olsztynie
 134. SSO Małgorzata Tomkiewicz, SO w Olsztynie
 135. SSR Robert Krzysztof Kłosowski, SR w Lidzbarku Warmińskim
 136. SSR Magdalena Grażyna Wierzejska, SR w Bartoszycach
 137. SSR Katarzyna Wilchowska, SR w Bartoszycach
 138. SSR Jowita Sikorska, SR w Szczytnie
 139. SSR Bożena Makowczenko, SR w Giżycku
 140. SSR Jolanta Dzitowska, SR w Giżycku
 141. SSR Anna Kurzynowska-Drażdżewska, SR w Giżycku
 142. SSR Marek Makowczenko, SR w Giżycku
 143. SSO Dorota Lutostańska, SO w Olsztynie
 144. SSA Magdalena Pankowiec, SA w Białymstoku
 145. SSO Wiesław Żywolewski, SO w Białymstoku
 146. SSO Sławomir Cilulko, SO w Białymstoku
 147. SSO Małgorzata Paździerska, SO we Włocławku
 148. SSO Izabela Komarzewska, SO w Białymstoku
 149. SSO Piotr Sałamaj, SO w Szczecinie
 150. SSO Zbigniew Podedworny, SO w Warszawie
 151. SSR Anna Taraszkiewicz, SR w Nakle nad Notecią
 152. SSO Piotr Kluz,SO w Warszawie
 153. SSR Wojciech Kokociński, SR w Nakle nad Notecią
 154. SSO Maciej Szulc, SO w Gorzowie Wielkopolskim
 155. SSO Krzysztof Chmielewski, SO w Warszawie
 156. SSR Eliza Skotnicka, SR w Kłodzku
 157. SSO w stanie spoczynku Ewa Węgrowska, SO w Szczecinie
 158. SSO w stanie spoczynku Elżbieta Wandzilak, SO w Szczecinie
 159. SSO w stanie spoczynku Grażyna Zielińska,SO w Szczecinie
 160. SSO w stanie spoczynku Jacek Tylewicz, SO w Poznaniu
 161. SSR Krzysztof Romuald Kozłowski, SR w Wysokiem Mazowieckiem
 162. SSO Tomasz Piechowiak, SO w Elblągu
 163. SSR Paweł Wewiórski, SR w Elblągu
 164. SSO Krzysztof Stępień, SO w Przemyślu
 165. SSO w stanie spoczynku Iwona Warska-Seidler, SO w Szczecinie
 166. SSO w stanie spoczynku Eliza Adamus, SO w Szczecinie
 167. SSO Dorota Mazurek, SO w Szczecinie
 168. SSO Grzegorz Wojtowicz, SO w Radomiu
 169. SSO Maciej Gwiazda, SO w Radomiu
 170. SSO Anna Szymczak, SO w Radomiu
 171. SSO Ewa Jaźwińska, SO w Radomiu
 172. SSO Stanisław Jaźwiński, SO w Radomiu
 173. SSO Adam Kawczyński, SO w Radomiu
 174. SSR Iwona Wiraszka, SR w Radomiu
 175. SSR Marek Miłosz, SR w Radomiu
 176. SSR Ewa Gaczyńska, SR w Radomiu
 177. SSR Paweł Łyś, SR w Radomiu
 178. SSR Aneta Rowińska-Zawada, SR w Radomiu
 179. SSR Wioletta Łepecka, SR w Radomiu
 180. SSR Beata Zielińska, SR w Radomiu
 181. SSR Małgorzata Goździejewska, SR w Radomiu
 182. SWSA Jarosław Łuczaj, WSA w Warszawie
 183. SSR Ewa Mroczek, SR Działdowo
 184. SSO Agnieszka Bobrowska, SO w Szczecinie
 185. SSR Bartłomiej Kozieł, SR w Drawsku Pomorskim
 186. SSR Renata Grześkowiak, SR w Koszalinie
 187. SSR Alicja Mazurkiewicz, SR w Wałczu
 188. SSR Hanna Zycka-Kawęcka, SR w Koszalinie
 189. SSR Anna Kaźmierczak, SR w Białogardzie
 190. SSR Magdalena Klafetka-Bielińska, SR w Koszalinie
 191. SSR Katarzyna Pietrulewicz, SR w Koszalinie
 192. SSO Marek Omelan, SO w Elblągu
 193. SSO w stanie spoczynku Ewa Pikał-Trzeciak, SO w Łodzi
 194. SSO Barbara Pięcek, SO w Łodzi
 195. SSR Karolina Grams, SR w Drawsku Pomorskim
 196. SSO w stanie spoczynku Maria Bała, SO w Kielcach
 197. SSO w stanie spoczynku Barbara Dylewska, SO w Kielcach
 198. SSO w stanie spoczynku Ewa Piątkowska-Bidas, SO w Kielcach
 199. SSO Ewa Palmowska, SO w Kielcach
 200. SSO Bożena Gawrońska, SO w Kielcach
 201. SSO Marcin Chałoński, SO w Kielcach
 202. SSR Dorota Tylus-Chałońska, SR w Kielcach
 203. SSO w stanie spoczynku Grażyna Wrona, SO w Kielcach
 204. SSO w stanie spoczynku Alicja Czarny, SO w Kielcach
 205. SSO Łukasz Sadkowski, SO w Kielcach
 206. SSR Krzysztof Czarnecki, SR w Kielcach
 207. SSR Wiesław Stępniak, SR w Kielcach
 208. SSO Ewa Kalinin, SO w Kielcach
 209. SSR Anna Zelek-Pińczów, SR w Kielcach
 210. SSO Beata Piwko, SO w Kielcach
 211. SSO Bartosz Pniewski, SO w Kielcach
 212. SSO Anna Pniewska, SO w Kielcach
 213. SSR Anna Jermak, SR w Kielcach
 214. SSO Anna Pać-Piętak, SO w Kielcach
 215. SSR Iwona Róziewicz, SR w Kielcach
 216. SSO w stanie spoczynku Alina Bojara, SO w Kielcach
 217. SSO Mariusz Broda, SO w Kielcach
 218. SSO Renata Broda SO, w Kielcach
 219. SSO Monika Horecka, SO w Kielcach
 220. SSO Małgorzata Solecka, SO w Kielcach
 221. SSR Agnieszka Gołuchowska, SR w Kielcach
 222. SSO Monika Kośka, SO w Kielcach
 223. SSR Renata Rosiak-Doroz, SR w Kielcach
 224. SSO Marek Gralec, SO w Radomiu
 225. SSR Ewa Gwiazdowska, SR w Radomiu
 226. SSA Ryszard Iwankiewicz, SA w Szczecinie
 227. SSR w stanie spoczynku Teresa Leśniewska, SR w Kielcach
 228. SSO Renata Żak, SO w Kielcach
 229. SSO Wojciech Merta, SO w Kielcach
 230. SSO Renata Bochenek-Bielecka, SO w Kielcach
 231. SSO Agnieszka Skrzypiec, SO w Szczecinie
 232. SSO Leszek Matuszewski, SO w Poznaniu
 233. SSO Małgorzata Winkler-Galicka, SO w Poznaniu
 234. SSO Mariusz Sygrela, SO w Poznaniu
 235. SSO Małgorzata Radomska-Stęplewska, SO w Poznaniu
 236. SSO Jarosław Grobelny, SO w Poznaniu
 237. SSO Iwona Godlewska, SO w Poznaniu
 238. SSO Krzysztof Godlewski, SO w Poznaniu
 239. SSO Piotr Błaszak, SO w Poznaniu
 240. SSO Piotr Marciniak, SO w Poznaniu
 241. SSO Paweł Soliński, SO w Poznaniu
 242. SSO Zofia Lehman, SO w Poznaniu
 243. SSO Maria Prusinowska, SO w Poznaniu
 244. SSO Agnieszka Staszak, SO w Poznaniu
 245. SSO Marcin Miczke, SO w Poznaniu
 246. SSO Jacek Musialek, SO w Poznaniu
 247. SSO Marcin Garcia-Fernandez, SO w Poznaniu
 248. SSO Ewa Pijańska, SO w Poznaniu
 249. SSO Jolanta Waltrowska, SO w Poznaniu
 250. SSO Andrzej Adamczuk, SO w Poznaniu
 251. SSO Izabela Korpik, SO w Poznaniu
 252. SSO Ewa Kaźmierczak, SO w Poznaniu
 253. SSO Magdalena Horbacz, SO w Poznaniu
 254. SSO Grażyna Radwan, SO w Poznaniu
 255. SSO Grażyna Weleda, SO w Poznaniu
 256. SSO Rafał Kubiak, SO w Poznaniu
 257. SSO Magdalena Ławrynowicz, SO w Poznaniu
 258. SSO Anna Łosik, SO w Poznaniu
 259. SSO Maria Antecka, SO w Poznaniu
 260. SSO Jacek Grudziński, SO w Poznaniu
 261. SSO Maciej Agaciński, SO w Poznaniu
 262. SSO Agnieszka Wieczorek, SO w Poznaniu
 263. SSO Sławomira Hańczewska, SO w Poznaniu
 264. SSO Katarzyna Gawecka, SO w Poznaniu
 265. SSO Małgorzata Ławecka-Skóra, SO w Poznaniu
 266. SSO Urszula Jabłońska-Maciaszczyk, SO w Poznaniu
 267. SSO Katarzyna Wolff, SO w Poznaniu
 268. SSO Katarzyna Szmitke, SO w Poznaniu
 269. SSO Agnieszka Kędzierska, SO w Poznaniu
 270. SSO Ewa Blumczyńska, SO w Poznaniu
 271. SSO Agata Adamczewska, SO w Poznaniu
 272. SSO Michał Kuczkowski, SO w Poznaniu
 273. SSO Renata Peltz, SO w Poznaniu
 274. SSO Natalia Barecka, SO w Poznaniu
 275. SSO Karolina Obrębska, SO w Poznaniu
 276. SSO Łukasz Ruszkiewicz, SO w Poznaniu
 277. SSO Małgorzata Małecka, SO w Poznaniu
 278. SSO Magdalena Grzybek, SO w Poznaniu
 279. SSO Małgorzata Sadowska, SO w Poznaniu
 280. SSO Joanna Ciesielska-Borowiec, SO w Poznaniu
 281. SSO Aleksander Brzozowski, SO w Poznaniu
 282. SSA Wiesława Stachowiak, SA w Poznaniu
 283. SSA Maciej Świergosz, SA w Poznaniu
 284. SSA Maciej Rozpędowski, SA w Poznaniu
 285. SSA Małgorzata Aleksandrowicz, SA w Poznaniu
 286. SSR Sławomir Pałka, SR w Oławie
 287. SSO Dorota Twardowska, SO w Elblągu
 288. SSRAnna Szulc, SR w Gorzowie Wielkopolskim
 289. SSOMarek Wieczór, SO w Gorzowie Wielkopolskim
 290. SSO Ewa Wieczór, SO w Gorzowie Wielkopolskim
 291. SSO w stanie spoczynku Ewa Nowaczyńska, SO w Elblągu
 292. SSO Krzysztof Nowaczyński, SO w Elblągu
 293. SSA w stanie spoczynku Maria Sałańska-Szumakowicz, SA w Gdańsku
 294. SSA w stanie spoczynku Aleksandra Urban, SA w Gdańsku
 295. SSR Emilia Podgajecka-Cilulko, SR w Białymstoku
 296. SSO Agnieszka Gocek, SO w Łodzi
 297. SSR Marek Dariusz Rymarski, SR w Białymstoku
 298. SSR w stanie spoczynku Barbara Cegielska-Jackowska, SR w Świnoujściu
 299. SSO Alina Szymanowska, SO w Poznaniu
 300. SSO Robert Bury, SO w Szczecinie
 301. SSR Izabela Żelichowska-Haptar, SR w Pińczowie
 302. SSR Grzegorz Iwoła, SR w Starachowicach
 303. SSO Iwona Michalak, SO w Kielcach
 304. SSO Anna Matysiak, SO w Kielcach
 305. SSO Magdalena Michalewicz, SO w Kielcach
 306. SSR Joanna Rezler-Wiśniewska, SR w Brzezinach
 307. SSO Anna Knapczyńska, SO we Włocławku
 308. SSO Małgorzata Puczko, SO w Szczecinie
 309. SSO Edyta Bronowicka, SO w Warszawie
 310. SSR Anna Siemińska, SR w Pińczowie
 311. SSO Bogdan W. Buczyło, SO w Kielcach
 312. SSA Hanna Rucińska, SA w Gdańsku
 313. SSR Radosław Marcinków, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 314. SSO w stanie spoczynku Elżbieta Krajewska, SO w Szczecinie
 315. SSO Krzysztof Sajtyna, SO w Kielcach
 316. SSO Barbara Taborowicz-Detka, SO w Kielcach
 317. SSO Grzegorz Detka, SO w Kielcach
 318. SSR Ewa Dakowicz, SR w Białymstoku
 319. SWSA Wiesława Batorowicz, WSA w Poznaniu
 320. SSO w stanie spoczynku Iwona Skwierczyńska, SO w Poznaniu
 321. SSO Małgorzata Nowaczewska-Małek, SO w Radomiu
 322. SSO Halina Musiał, SO w Szczecinie
 323. SSO w stanie spoczynku Małgorzata Kluziak, SO w Warszawie
 324. SSA Barbara Du Chateau, SA w Lublinie
 325. SSR Grzegorz Kurdziel, SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
 326. SSR Michał Karczewski, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 327. SSO Grażyna Cieloch, SO w Kielcach
 328. SSO Edyta Sikorska, SO w Kielcach
 329. SSO Aleksandra Babilon-Domagała, SO w Kielcach
 330. SSO Lena Romańska, SO w Kielcach
 331. SSO w stanie spoczynku Maria Jagoda Werle, SO w Poznaniu
 332. SSO Iwona Dziamska, SO w Poznaniu
 333. SSO Przemysław Okowicki, SO w Poznaniu
 334. SSO Magda Inerowicz, SO w Poznaniu
 335. SSO Ewa Jesionowska-Formalik, SO w Poznaniu
 336. SSO Anna Kulczewska-Garcia, SO w Poznaniu
 337. SSA Małgorzata Goldbeck-Malesińska, SA w Poznaniu
 338. SSA Bogdan Wysocki, SA w Poznaniu
 339. SSA Dorota Goss-Kokot, SA w Poznaniu
 340. SSA Jerzy Geisler, SA w Poznaniu
 341. SSA Małgorzata Jankowska, SA w Szczecinie
 342. SSR Katarzyna Błesińska, SR w Olsztynie
 343. SSR Piotr Żywicki, SR w Olsztynie
 344. SSR Mirella Sprawka, SR w Olsztynie
 345. SSR Wojciech Krawczyk, SR w Olsztynie
 346. SSO Mirosław Wieczorkiewicz, SO w Olsztynie
 347. SSR Tomasz Bulkowski, SR w Olsztynie
 348. SSR Paweł Hempel, SR w Białymstoku
 349. SSR Katarzyna Jerka, SR w Olsztynie
 350. SSO w stanie spoczynku Ewa Bońkowska-Konca, SO w Płocku
 351. SSR Anna Pałasz, SR w Olsztynie
 352. SSR Monika Juszczyszyn, SR w Bartoszycach
 353. SSO w stanie spoczynku Maciej Wasilewski, SO w Olsztynie
 354. SSR w stanie spoczynku Hanna Miłkowska, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 355. SWSA Barbara Drzazga, WSA w Poznaniu
 356. SSA Krzysztof Noskowicz, SA w Gdańsku
 357. SSO Zbigniew Karamara, SO w Kielcach
 358. SSO Magdalena Marczyńska, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 359. SSR Krzysztof Duchnik, SR w Przysusze
 360. SSR Piotr Ciecierski, SR w Choszcznie
 361. SSA Wiktor Gromiec, SA w Gdańsku
 362. SSR Magdalena Modrzyńska, SR w Elblągu
 363. SSO w stanie spoczynku Urszula Idzikowska, SO w Warszawie
 364. SSR Edyta Cieliszak, SR w Łukowie
 365. SSA Agata Regulska, SA we Wrocławiu
 366. SSA Bernard Chazan, SA w Warszawie
 367. SSR Katarzyna Sobieska, SR w Legnicy
 368. SSR Tomasz Marczyński, SR w Bełchatowie
 369. SSR Dorota Machura-Chrzanowska, SR w Myślenicach
 370. SSR Hanna Mincer, SR w Toruniu
 371. SSO w stanie spoczynku Jarosław Benedyk, SO w Opolu
 372. SSA Barbara Rączka-Sekścińska, SA w Gdańsku
 373. SSO Adam Sygit, SO w Bydgoszczy
 374. SSO Greta Puchalska, SO w Szczecinie
 375. SSR Sława Miszel, SR w Łobzie
 376. SSO Katarzyna Longa, SO w Szczecinie
 377. SSO Anna Borowiec, SO w Rzeszowie
 378. SSR Adam Borowiec, SR w Rzeszowie
 379. SSO Ewa Opozda-Kałka, SO w Kielcach
 380. SSR Rafał Mnich, SR w Rzeszowie
 381. SSR Bartłomiej Przymusiński, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 382. SSR Monika Frąckowiak, SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 383. SSR Joanna Nyczka, SR w Kościanie
 384. SSR Andrzej Smyczyński, SR w Pile
 385. SSR Przemysław Wita, SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 386. SSO Marzena Łukaszewska-Niewrzęda, SO w Poznaniu
 387. SSR Andrzej Niewrzęda, SR w Gostyniu
 388. SSR Patrycja Kubicka, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 389. SSR Justyna Małłek-Napierała, SR w Lesznie
 390. SSO Renata Wardzińska-Kołb, SO w Poznaniu
 391. SSR Arkadiusz Rybarczyk, SR w Szamotułach
 392. SSR Robert Kubicki, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 393. SSR Beata Bukowska, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 394. SSR Karol Kaźmierski, SR w Pile
 395. SSR Kinga Wieczorek-Przybylska, SR w Szamotułach
 396. SSR w stanie spoczynku Alina Stępień-Milukow, SR w Koninie
 397. SSR Agnieszka Olszewska, SR w Kościanie
 398. SSR Michał Olszewski, SR w Kościanie
 399. SSR Sandra Kraszewska, SR w Kościanie
 400. SSR Iwona Kubińska, SR w Kościanie
 401. SSR Renata Kościjańska, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 402. SSR Joanna Matuszewska-Potocka, SR w Kościanie
 403. SSO Ryszard Małecki, SO w Poznaniu
 404. SSR Wioletta Janicka, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 405. SSR Anna Lewandowska, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 406. SSO Jarosław Ochocki, SO w Poznaniu
 407. SSO Hanna Ratajczak, SO w Poznaniu
 408. SSR Violetta Dodot, SR w Kościanie
 409. SSR Magdalena Danek, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 410. SSO w stanie spoczynku Ewa Bratkowska, SO w Poznaniu
 411. SSR Małgorzata Rozmiarek-Brzezińska, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 412. SSR Radosław Kędzierski, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 413. SSR Marta Welbel, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 414. SSO Maria Taront, SO w Poznaniu
 415. SSO Renata Tarnowska, SO w Szczecinie
 416. SSR Urszula Persak, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 417. SWSA Teresa Rutkowska, WSA w Łodzi
 418. SWSA Krzysztof Szczygielski, WSA w Łodzi
 419. SSO w stanie spoczynku Małgorzata Drgas-Dziemianko, SO w Poznaniu
 420. SSR Agnieszka Golińska, SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 421. SWSA Piotr Głowacki, WSA w Krakowie
 422. SSR Rafał Romatowski, SR we Włocławku
 423. SSR Edyta Kutkiewicz, SR w Goleniowie
 424. SWSA Joanna Sekunda-Lenczewska, WSA w Łodzi
 425. SSR Anna Miłosz, SR w Kozienicach
 426. SSO Marta Witoszyńska, SO w Łodzi
 427. SWSA Maciej Busz, WSA w Poznaniu
 428. SSA w stanie spoczynku Ewa Raszeja, SA w Gdańsku
 429. SSR Ewa Buczek-Fidyka, SR w Rybniku
 430. SSR Alina Burzyńska, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 431. SSR Marek Burzyński, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 432. SSO Joanna Kitłowska-Moroz, SO w Szczecinie
 433. SSO Przemysław Wasilewski, SO w Białymstoku
 434. SSR Elżbieta Dębowska, SR w Radomiu
 435. SSR Katarzyna Mazurkiewicz, SR w Szczecinku
 436. SSO Beata Najjar, SO w Warszawie
 437. SSR Katarzyna Mieszkowicz, SR w Płocku
 438. SSR Anna Czerwińska, SR w Toruniu
 439. SSR Jędrzej Czerwiński, SR w Toruniu
 440. SSO Mirosław Maleszka, SO w Toruniu
 441. SSO Zbigniew Lewczyk, SO w Toruniu
 442. SSA Beata Kozłowska, SA w Warszawie
 443. SSR Łukasz Lechowski, SR w Radomiu
 444. SSA Wiesława Kuberska, SA w Łodzi
 445. SSA Agnieszka Bednarek-Moraś, SA w Szczecinie
 446. SSO Marzena Kluba, SO w Łodzi
 447. SSR Małgorzata Przybylska-Lewandowska, SR w Sopocie
 448. SSO Anna Brzoza, SO w Gdańsku
 449. SSR Justyna Gosiewska, SR w Białymstoku
 450. SSR Janusz Gosiewski, SR w Białymstoku
 451. SSO Anna Zyskowska-Jadczak, SO w Łodzi
 452. SSR Agnieszka Froehlich, SR w Szczecinku
 453. SSR Małgorzata Piotrowska, SR w Legnicy
 454. SSR Jolanta Jeżewska, SR w Gdyni
 455. SNSA Andrzej Kuba, NSA w Warszawie
 456. SNSA Andrzej Jagiełło, NSA w Warszawie
 457. SNSA Jan Grzęda, NSA w Warszawie
 458. SNSA Grażyna Nasierowska, NSA w Warszawie
 459. SWSA Ewa Michna, WSA w Krakowie
 460. SWSA Jacek Kuza, WSA w Kielcach
 461. SWSA Ewa Osipuk, WSA w Olsztynie
 462. SWSA Alicja Jaszczak-Sikora, WSA w Olsztynie
 463. SWSA Ewa Rojek, WSA w Kielcach
 464. SWSA Maja Zawadzka, WSA w Krakowie
 465. SWSA Sylwester Miziołek, WSA w Kielcach
 466. SWSA Renata Detka, WSA w Kielcach
 467. SWSA Grzegorz Saniewski, WSA w Bydgoszczy
 468. SNSA Aleksandra A. Wrzesińska-Nowacka, NSA w Warszawie
 469. SSO Mariusz Kurowski, SO w Białymstoku
 470. SSR Patrycja Wojewódka, SR w Elblągu
 471. SSR Artur Andrysewicz, SR w Białymstoku
 472. SSR Katarzyna Trzosińska, SR w Grójcu
 473. SSO Jolanta Borkowicz-Grygier, SO w Poznaniu
 474. SSO Dariusz Lotycz, SO w Przemyślu
 475. SSO Hanna Wujkowska, SO we Włocławku
 476. SSO Teresa Kołbuc, SO w Kielcach
 477. SSO w stanie spoczynku Teodora Wójcik, SO w Kielcach
 478. SSR Joanna Dębowska, SR w Zgierzu
 479. SSR Marek Osowicki, SR w Człuchowie
 480. SSR Tadeusz Kowalczyk, SR w Jaworze
 481. SSO Izabela Cieślińska,SO we Wrocławiu
 482. SSO Beata Woźniak, SO w Poznaniu
 483. SSO Krzysztof Zaliwski, SO w Poznaniu
 484. SSR Maria Katarzyna-Pawlicka, SR w Płocku
 485. SSO Dorota Czyżewska, SO w Warszawie
 486. SSR Monika Szelesna-Hoppe, SR w Elblągu
 487. SSR Aleksandra Hatta, SR w Elblągu
 488. SSR Urszula Wróbel, SR w Elblągu
 489. SSR Marta Wiśniewska, SR w Braniewie
 490. SSR Ewa Toczydłowska, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 491. SSO w stanie spoczynku Zofia Romanowska, SO w Szczecinie
 492. SSO Artur Karnacewicz, SO w Szczecinie
 493. SSR Marta Karnacewicz, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 494. SSO Iwona Gdula, SO w Szczecinie
 495. SSR Bożena Piech, SR w Koszalinie
 496. SSA Dorota Gamrat-Kubeczak, SA w Szczecinie
 497. SSO Barbara Dziewięcka, SO w Kielcach
 498. SSO Sławomir Buras, SO w Kielcach
 499. SSR Anna Bojanowska-Wysmołek, SR w Częstochowie
 500. SSR Joanna Hetnarowicz-Sikora, SR w Słupsku
 501. SSO Jarosław Poch, SO w Częstochowie
 502. SSR Joanna Knapińska, SR w Częstochowie
 503. SNSA Anna Żak, WSA w Kielcach
 504. SSO Iwona Nowakowska, SO w Radomiu
 505. SSR Daniel Żegunia, SR w Słupsku
 506. SSR Aleksandra Kozak-Lewandowska, SR w Elblągu
 507. SSR Tomasz Lewandowski, SR w Elblągu
 508. SSR Anna Wołujewicz, SR w Człuchowie
 509. SSR Mariola Adamczyk, SR w Toruniu
 510. SSR Karolina Głazińska-Izdebska, SR w Golubiu-Dobrzyniu
 511. SSR Krzysztof Twarogowski, SR w Wąbrzeźnie
 512. SSR Piotr Wrzesiński, SR we Włocławku
 513. SSR Grażyna Dąbrowska-Furman, SR w Elblągu
 514. SSR Marcin Roguski, SR w Gryfinie
 515. SSO Edyta Chruścińska, SO w Szczecinie
 516. SSR Paweł Kaczyński, SR w Stargardzie
 517. SSR Robert Słabuszewski, SR w Strzelcach Krajeńskich
 518. SSO Henryk Brzyżkiewicz, SO w Gliwicach
 519. SSA Aleksandra Janas, SA w Katowicach
 520. SSO Łucja Oleksy-Miszczyk, SO w Gliwicach
 521. SSO Grażyna Tokarczyk, SO w Gliwicach
 522. SSO Barbara Przybyła, SO w Gliwicach
 523. SSO Sewer Skumiał, SO w Gliwicach
 524. SSO Wojciech Hajduk, SO w Gliwicach
 525. SSO Magdalena Balion-Hajduk, SO w Gliwicach
 526. SSO Beata Majewska-Czajkowska, SO w Gliwicach
 527. SSO Jarosław Klon, SO w Gliwicach
 528. SSO Barbara Przybylska, SO w Gliwicach
 529. SSO Anna Hajda, SO w Gliwicach
 530. SSO Marcin Rak, SO w Gliwicach
 531. SSO Roman Troll, SO w Gliwicach
 532. SSO Wojciech Wilczek, SO w Gliwicach
 533. SSO Joanna Smycz, SO w Gliwicach
 534. SSO Katarzyna Sznajder, SO w Gliwicach
 535. SSO Ewa Dawczak-Schaefer, SO w Gliwicach
 536. SSO Joanna Łukasińska-Kanty, SO w Gliwicach
 537. SSO Bogdan Jajszczok, SO w Gliwicach
 538. SSO Magdalena Hupa-Dębska, SO w Gliwicach
 539. SSO Grażyna Łazowska, SO w Gliwicach
 540. SSO Anita Ossak, SO w Gliwicach
 541. SSO Katarzyna Gozdawa-Grajewska, SO w Gliwicach
 542. SSO Lucyna Pradelska-Staniczek, SO w Gliwicach
 543. SSO Dariusz Prażmowski, SO w Gliwicach
 544. SSO Agata Dybek-Zdyń, SO w Gliwicach
 545. SSO Ilona Wita, SO w Gliwicach
 546. SSO Ewa Trzeja-Wagner, SO w Gliwicach
 547. SSO Adam Chodkiewicz, SO w Gliwicach
 548. SSA Grażyna Szyburska-Walczak, SA we Wrocławiu
 549. SSA Robert Kuczyński, SA we Wrocławiu
 550. SSA w stanie spoczynku Stanisława Kubica, SA we Wrocławiu
 551. SSA w stanie spoczynku Janina Cieślikowska, SA we Wrocławiu
 552. SSA w stanie spoczynku Marcin Cieślikowski, SA we Wrocławiu
 553. SSR Katarzyna Gołaszewska-Dopierała, SR w Śremie
 554. SSR Renata Chmielewska, SR w Śremie
 555. SSR Maciej Danek, SR w Rawiczu
 556. SSA w stanie spoczynku Jan Futro, SA w Poznaniu
 557. SSR Przemysław Wielgusz, SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 558. SSR Marcin Nowak, SR w Gostyniu
 559. SSR Anna Michałowska, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 560. SSR Karolina Nowaczyk, SR w Gostyniu
 561. SSO Aleksandra Odoj-Jarek, SO w Gliwicach
 562. SSO Krystyna Wiśniewska-Drobny, SO w Gliwicach
 563. SSR Agnieszka Kubis, SR w Zabrzu
 564. SSR Wojciech Walesiuk, SR w Gliwicach
 565. SSR Barbara Glenc-Poślednik, SR w Gliwicach
 566. SSR Katarzyna Krawczyk-Mandrak, SR w Rybniku
 567. SSR Łucja Gruszczyńska-Czapla, SR w Rybniku
 568. SSR Joanna Kucal, SR w Rybniku
 569. SSR Monika Zielińska, SR w Wodzisławiu Śląskim
 570. SSR Daniel Gierak, SR w Zabrzu
 571. SSO w stanie spoczynku Alicja Grześkowiak, SO w Szczecinie
 572. SSO Anna Kierończyk, SO w Radomiu
 573. SSO Zbigniew Kierończyk, SO w Radomiu
 574. SSO Joanna Baraniecka-Galińska, SO w Gdańsku
 575. SSR Barbara Rezmer, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 576. SSR Marek Wójcik, SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 577. SSR Joanna Górczak, SR w Sulęcinie
 578. SSR Joanna Stelmach, SR w Opolu
 579. SSR Monika Krzysztofik, SR w Opolu
 580. SSR Monika Ciemięga, SR w Opolu
 581. SSR Monika Szramuk-Hilarowicz SR w Opolu
 582. SSR Edyta Ziółek, SR w Gostyniu
 583. SSO Izabela Bogusz, SO w Opolu
 584. SWSA Krzysztof Bogusz, WSA w Opolu
 585. SSR Radosław Jamrozy, SR w Kędzierzynie - Koźle
 586. SSO Zbigniew Harupa, SO w Opolu
 587. SSR Lidia Modrzejewska-Lasota, SR w Opolu
 588. SSO Jarosław Turczyn, SO w Słupsku
 589. SSR Olga Kurowska, SR w Słupsku
 590. SSR Alicja Karpus-Rutkowska, SR w Myśliborzu
 591. SSR Aleksandra Marek-Ossowska, SR w Toruniu
 592. SSO w stanie spoczynku Barbara Trachimowicz, SO we Wrocławiu
 593. SSA Leszek Pietraszko, SA w Lublinie
 594. SSO Greta Książkiewicz, SO w Lublinie
 595. SSR Anna Rybicka-Hałabis, SR Lublin-Zachód w Lublinie
 596. SSO Katarzyna Żmigrodzka, SO w Lublinie
 597. SSR Maciej Babiarz, SR w Puławach
 598. SSR Agnieszka Straub-Cegiełko SR Lublin-Zachód w Lublinie
 599. SSO Andrzej Klimkowski, SO w Lublinie
 600. SSO Joanna Przetocka, SO w Lublinie
 601. SSO Beata Błotnik, SO w Lublinie
 602. SSR Monika Płoska-Pecio, SR w Lublinie
 603. SSR Ewa Klimentowska, SR Lublin-Zachód w Lublinie
 604. SSA Jerzy Nawrocki SA w Lublinie
 605. SWSA Alina Rzepecka, WSA w Gorzowie Wielkopolskim
 606. SWSA Anna Juszczyk-Wiśniewska, WSA w Gorzowie Wielkopolskim
 607. SWSA Jacek Niedzielski, WSA w Gorzowie Wielkopolskim
 608. SSO Monika Rabiega, SO w Szczecinie
 609. SWSA Marek Sachajko, WSA Poznaniu
 610. SSO Jarosław Zawrot, SO w Gdańsku
 611. SSR Renata Połuch, SR w Elblągu
 612. SSA Małgorzata Gerszewska, SA w Gdańsku
 613. SSR Tomasz Błaszkiewicz, SR w Sulęcinie
 614. SSA Andrzej Czarnota, SA w Gdańsku
 615. SSA Małgorzata Gulczyńska SA w Poznaniu
 616. SWSA Paweł Kowalski WSA w Łodzi
 617. SSR Jarosław Konopka SR we Włocławku
 618. SSR Marek Baranowicz, SR w Stargardzie
 619. SSR Blanka Kasprowicz, SR w Stargardzie
 620. SSR Agnieszka Bręczewska-Sowa, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 621. SSR w stanie spoczynku Aleksandra Karakulska SR w Szczecinie

* lista do tej pozycji obejmuje osoby, które złożyły podpis do godz. 10.30 w dniu 28.04.2020. Poniżej osoby, których podpisy dotarły po tej dacie i nadal docierają za pośrednictwem osób już podpisanych lub bezpośrednio na stronę FWS - fws.prezydium@wp.pl, tudzież w komentarzu pod linkiem

-—————–

 1. SSO Katarzyna Antoniewicz, SO w Gdańsku
 2. SSA Ewa Leszczyńska-Furtak, SA w Warszawie
 3. SSA Ewa Gregajtys, SA w Warszawie
 4. SSA Ryszard Marchwicki, SA w Poznaniu
 5. SSR Ewa Niezabitowska, SR w Zielonej Górze
 6. SSR Olimpia Barańska-Małuszek, SR w Gorzowie Wielkopolskim
 7. SSR Katarzyna Piotrowska, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 8. SSO Urszula Sipińska-Sęk, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 9. SNSA w stanie spoczynku Anna Stępień, WSA w Łodzi
 10. SSO Paweł Lasoń, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 11. SSO Beata Łapińska, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 12. SSO Ireneusz Grodek, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 13. SWSA Arkadiusz Tomczak, WSA w Warszawie
 14. SSR Radosław Ślęzak, SR w Środzie Śląskiej
 15. SSR Justyna Szurgacz-Ślęzak, SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
 16. SSR Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka , SR dla Warszawy-Woli w Warszawie
 17. SSR Magdalena Taraszkiewicz-Sołtys, SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 18. SSR Sławomir Forenc, SR w Bełchatowie
 19. SSR Lucyna Szewczyk, SR w Piotrkowie Trybunalskim
 20. SSR Olga Łasecka-Korkuć, SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 21. SSR Urszula Jagodzińska,  SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 22. SSO Agnieszka Leżańska, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 23. SSO Agnieszka Gradowska-Okrój, SO Warszawa-Praga w Warszawie
 24. SSO Magdalena Zapała-Nowak,SO w Piotrkowie Trybunalskim
 25. SSO Katarzyna Sztandar, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 26. SSR Piotr Nowak, SR w Bełchatowie
 27. SSR Aleksandra Rembiasz, SR w Kłodzku
 28. SSR Agnieszka Krasowska, SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 29. SSO w stanie spoczynku Krystyna Ćwierz, SO Wrocław
 30. SSO Beata Świderek, SO w Katowicach
 31. SSR Katarzyna Araszkiewicz, SR dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
 32. SSO Ewa Tomczyk, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 33. SSO Paweł Hochman, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 34. SSA Sławomir Steinborn, SA w Gdańsku
 35. SSO w stanie spoczynku Marek Sobkowicz, SO w Warszawie
 36. SSR Robert Plaskota, SR w Tomaszowie Mazowieckim
 37. SSA Marzanna Anna Piekarska-Drążek, SA w Warszawie
 38. SSO Tomasz Krawczyk, SO w Łodzi
 39. SSR Rafał Nalepa, SR w Piotrkowie Trybunalskim
 40. SSR Jakub Uzdowski, SR w Malborku
 41. SSO Agnieszka Szulc-Wroniszewska, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 42. SSR Urszula Żółtak, SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 43. SSO Ewa Ważny, SO w Gdańsku
 44. SSR Marzena Stoces, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 45. SSR Piotr Krzak, SR w Myślenicach
 46. SSR Anna Olszewska-Zaremba, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 47. SSR Katarzyna Kalicińska-Grzyb, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 48. SSR Łukasz Sajdak, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 49. SSO Anna Gordon-Gralak, SO w Krakowie
 50. SSR Aleksandra Zamęcka-Banasik, SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 51. SSR Aleksandra Machowska, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 52. SSO Ewa Olszewska, SO w Krakowie
 53. SSR Sylwia Kamola, SR Elbląg
 54. SSO Grzegorz Dyrga, SO w Krakowie
 55. SSR Andrzej Borowski, SR w Nowym Mieście Lubawskim
 56. SSO Ewa Szymańska, SO w Krakowie
 57. SSR Lidia Wojak, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 58. SSR Agnieszka Michalak, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 59. SSR Paweł Krystyniecki, SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 60. SSR Przemysław Strzelecki, SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 61. SSR Małgorzata Frąckowiak-Mitura, SR w Lęborku
 62. SSR Dorota Hildebrand-Mrowiec Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu
 63. SSR Magdalena Żak, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 64. SSO Joanna Makarska, SO w Krakowie
 65. SSR Gabriela Niewiadomska-Samet, SR w Gdyni
 66. SSR Katarzyna Milewska, SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 67. SSR Krzysztof Obst, SR w Słupsku
 68. SSO Agata Wasilewska-Kawałek SO w Krakowie
 69. SSR Beata Piórek, Gdańsk-Południe w Gdańsku
 70. SSO Monika Langowska, SO w Gdańsku
 71. SSO Anna Goździewicz, SO w Poznaniu
 72. SSR Andrzej Piersa, SR w Ostrołęce
 73. SSR Paweł Piesakowski, SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 74. SSR Monika Szczepaniec-Czech, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 75. SSR Monika Krajka-Pawlak Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
 76. SSO Magdalena Czynsz-Wolska, SO w Gdańsku
 77. SSO Maria Fortuna, SO w Gdańsku
 78. SSR Karolina Rokita Kornasiewicz, SR w Przemyślu
 79. SSR Agnieszka Oczkowska-Kochańska, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 80. SSR w stanie spoczynku Elzbieta Cel, SR w Szczytnie
 81. SSR Anna Miś, SR w Dzierżoniowie
 82. SSR Kamila Ewa Legowicz , SR w Słupsku
 83. SSR Grzegorz Kubanek, SR w Gdyni
 84. SSA Ireneusz Lejczak, SA we Wrocławiu
 85. SSO Wojciech Bazgier, SO w Opolu
 86. SSO Magdalena Domińczyk-Trzciańska, SO w Opolu
 87. SSO Agata Menes, SO w Opolu
 88. SSR Ewa Filipska-Bazgier, SR w Strzelcach Opolskich
 89. SSA Sławomir Jurkowicz, SA we Wrocławiu
 90. SSR Piotr Fal, SR w Bełchatowie
 91. SSO w stanie spoczynku Maria Jaworska, SO w Toruniu
 92. SSO Monika Niezabitowska-Nowakowska, SO w Warszawie
 93. SSR Małgorzata Kudyk, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 94. SSR Magdalena Majewska, SR w Myślenicach
 95. SSO Łukasz Sadkowski, SO w Kielcach
 96. SSR Barbara Kokoryn, SR w Olsztynie
 97. SSR Joanna Buczkowska-Prajs, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 98. SSO Marek Wojnar, SO Warszawa-Praga w Warszawie
 99. SSO Elwira Gocławska, SO w Warszawie
 100. SSO Arkadiusz Mrowiec, SO w Zamościu
 101. SSR Katarzyna Gajda-Roszczynialska, SR Krakow-Krowodrza w Krakowie
 102. SSR Bogdan Kostyk, SR w Miastku
 103. SSO w stanie spoczynku Bożena Jaskuła, SO w Warszawie
 104. SSA Iwona Krzeczowska-Lasoń, SA w Gdańsku
 105. SSR Marcin Perliński, SR w Nowym Mieście Lubawskim
 106. SSR Piotr Biega, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 107. SSR (del.) Edyta Żyła, SO w Krakowie
 108. SSR Renata Wrońska, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 109. SSO Izabela Fountoukidis, SO w Krakowie
 110. SSR Aleksandra Pelc-Bartosz, SR dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie
 111. SSR Katarzyna Nowakowska-Miśta, SR dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie
 112. SSR Anna Urbańska, SR w Lubinie
 113. SSO Piotr Gocławski, SO Warszawa-Praga w Warszawie
 114. SWSA Jakub Linkowski, WSA w Warszawie
 115. SSO Wojciech Maczuga, SO w Krakowie
 116. SSR Lidia Kurnicka, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 117. SSR Agnieszka Pilarczyk SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 118. SSO Piotr Pilarczyk SO w Krakowie
 119. SSO Maciej Ferek SO w Krakowie
 120. SSO Katarzyna Zawiślak, SO we Wrocławiu
 121. SSR Paweł Strumiński , SR w Gliwicach
 122. SSO Kinga Marczak, SO w Krakowie
 123. SSR Agnieszka Suder-Szlósarczyk SR w Wadowicach
 124. SSR Cezary Czech-Śmiałkowski, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 125. SSO Katarzyna Gajewska, SO w Krakowie
 126. SSO w stanie spoczynku Wanda Dumanowska, SO Słupsk
 127. SSO Aneta Mansfeld, SO w Krakowie
 128. SSR Agnieszka Sułowska-Gibas, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 129. SNSA w stanie spoczynku Piotr Lechowski, WSA w Krakowie
 130. SSO Sylwia Szeleźnik, SO w Krakowie
 131. SSR Anna Sikora-Ciba, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 132. SSO w stanie spoczynku Joanna Dorota Toczydłowska, SO w Białymstoku
 133. SSR Artur Onderka, SR w Miechowie
 134. SWSA Grażyna Firek, WSA w Krakowie
 135. SWSA Beata Łomnicka, WSA w Krakowie
 136. SSO Grażyna Baran, SO w Krakowie
 137. SSR Ewa Borucka, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 138. SSR Tomasz Tokarski, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 139. SSO Kamil Jarocki, SO w Gorzowie Wielkopolskim
 140. SWSA Janusz Walawski, WSA w Warszawie
 141. SSO Mariola Urbańska-Trzecka, SO w Bydgoszczy
 142. SNSA Mirosław Trzecki, NSA w Warszawie
 143. SSR Artur Broś, SR w Lubaczowie
 144. SSR Agata Sądek - Cuglewska, SR w Wodzisławiu Śląskim
 145. SSO w stanie spoczynku Włodzimierz Hilla, SO w Bydgoszczy
 146. SSR Izabela Kościarz-Depta, SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
 147. SSR Wojciech Lisowski, SR w Radomiu
 148. SSR w stanie spoczynku Krzysztof Lasota, SR w Opocznie
 149. SSO Waldemar Nawrocki, SO w Tarnowie
 150. SSR Karolina Sosińska, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 151. SSR Tomasz Zawiślak, SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
 152. SSR Tomasz Bac, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 153. SSR Tomasz Charzewski, SR w Iławie
 154. SSO Roman Andrzejewski, SO w Gorzowie Wielkopolskim
 155. SSR Justyna Dresler-Sewerska, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 156. SSR Ewa Grudzień, SR Lublin-Zachód w Lublinie
 157. SSR Dorota Wiśniewska, SR Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
 158. SSR Agnieszka Piela, SR w Radzyniu Podlaskim
 159. SSO Dorota Dobrzańska, SO w Lublinie
 160. SSR Justyna Baduchowska, SR w Rykach
 161. SSO Dorota Stańczyk, SO w Lublinie
 162. SSR Bożena Dzimira-Rzepkowska, SR Lublin-Zachód w Lublinie
 163. SSO Marcin Kobylski, SO w Radomiu
 164. SWSA Marzena Iwankiewicz, WSA w Szczecinie
 165. SSR Katarzyna Goreczka, SR w Opolu
 166. SSR Agnieszka Świderska, SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
 167. SSR Katarzyna Mulczyńska, SR w Sulęcinie
 168. SSR Sybilla Bernatowicz, SR w Strzelcach Krajeńskich
 169. SSO Alina Czubieniak, SO w Gorzowie Wielkopolskim
 170. SSO Krzysztof Kamiński, SO w Przemyślu
 171. SSR Ewelina Stecko-Slopek, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 172. SSR Ewa Kuś-Wasilewska, SR w Sulęcinie
 173. SSO Krzysztof Solecki, SO w Gdańsku
 174. SSR Beata Wolska, SR w Gorzowie Wielkopolskim
 175. SSR Adrianna Janowska-Ziajka, SR w Suwałkach
 176. SSO Beata Suchecka-Rosińska, SO w Poznaniu
 177. SSR Beata Donhöffner-Grodzicka, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 178. SSR Aneta Iglewska-Wilczyńska, SR w Goleniowie
 179. SS0 Krystian Markiewicz, SO w Katowicach
 180. SSA Paweł Rygiel, SA w Krakowie
 181. SSR Małgorzata Siwiec-Niemczuk, SR dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie
 182. SSO Dorota Opiłowska-Starzec, SO w Warszawie
 183. SSR Arleta Wawrzynkiewicz, SO w Gorzowie Wielkopolskim
 184. SSR w stanie spoczynku Krystyna Dąbrowska, SR w Choszcznie
 185. SSR Anetta Malmuk-Cieplak, SR Katowice-Wschód w Katowicach
 186. SSR Karolina Ilkowska, SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
 187. SSR Aleksandra Zygmund-Bogacz, SR w Gorzowie Wielkopolskim
 188. SSA Małgorzata Stanek, SA w Łodzi
 189. SSR Tomasz Klimko, SR we Wrocławiu
 190. SSR Włodzimierz Uchmanowicz, SR w Bytowie
 191. SSR Czesław Szymanówka, SR w Człuchowie
 192. SSO w stanie spoczynku Dariusz Dumanowski, SO w Słupsku
 193. SSA Tomasz Sobieraj, SA w Szczecinie
 194. SSO Oliwia Walkiewicz SO w Zielonej Górze
 195. SSR Anna Gracz-Kacicka, SR w Elblągu
 196. SSR Marcin Zieliński, SR w Szczecinku
 197. SSA Barbara Augustyniak, SA w Łodzi
 198. SSO Barbara Wójcik, SO w Tarnowie
 199. SSR Katarzyna Proksa-Kosek SR w Myślenicach
 200. SSA Barbara Baran, SA w Krakowie
 201. SSR Jakub Krawiec, SR w Chrzanowie
 202. SSO w stanie spoczynku Wacława Mielewczyk, SO w Warszawie
 203. SSR Rafał Ziętek, SR w Olkuszu
 204. SSO Aldona Trznadel, SO w Zielonej Górze
 205. SSR Marta Domańska-Bamber, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 206. SSO w stanie spoczynku Józef Szulc, SO w Opolu
 207. SSO w stanie spoczynku Jolanta Szajowska-Kulijewicz, SO w Opolu
 208. SSO Dariusz Kita, SO w Opolu
 209. SSO Mateusz Świst, SO w Opolu
 210. SSO Artur Grabowski. SO w Opolu
 211. SSO Danuta Poniatowska, SO w Suwałkach
 212. SSR Daniel Woś, SR w Radomiu
 213. SSO Agnieszka Chaciej, SO w Radomiu
 214. SSO Adam Daniel, SO w Lublinie
 215. SSR Magdalena Adamiec, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 216. SSR Karolina Wołoszczuk, SR w Świdnicy
 217. SWSA Małgorzata Anna Dziemianowicz, WSA w Białymstoku
 218. SSR Monika Gliniecka-Kaczmarek ,SR w Legnicy
 219. SSR Joanna Zaganiacz , SR w Świdnicy
 220. SSR Dorota Suchecka-Jasińska, SR w Radomiu
 221. SSO Wojciech Leon Turżański, SO w Lublinie,
 222. SWSA Robert Hałabis, WSA w Lublinie
 223. SSO Artur Achrymowicz, SO w Lublinie
 224. SSR Magdalena Słowińska, SR Lublin-Zachód w Lublinie
 225. SSR Maria Ćwik-Kulczycka, SR w Świdnicy
 226. SSO Małgorzata Boguszewicz, SO w Zielonej Górze
 227. SSR Robert Matysiak, SR w Żarach
 228. SSA Tadeusz Nowakowski, SA we Wrocławiu
 229. SSO Gabriela Ott, SO w Katowicach
 230. SSO Małgorzata Perdion-Kalicka, SO w Warszawie
 231. SSR Jakub Idziorek, SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 232. SSR Sylwia Roszak, SR w Bydgoszczy
 233. SSR w stanie spoczynku Zbigniew Łasowski, SR w Choszcznie
 234. SSO w stanie spoczynku Małgorzata Sobczak-Brocka SO w Gdańsku
 235. SSO w stanie spoczynku Ewa Litowińska, SO we Wrocławiu
 236. SSR Monika Czajka, SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 237. SSR w stanie spoczynku Ewa Balcerczak, SR w Krośnie Odrzańskim
 238. SSO Anna Bator-Ciesielska, SO w Warszawie
 239. SSO Katarzyna Wręczycka, SO we Wrocławiu
 240. SSR Michał Wójcik SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 241. SSR Agnieszka Mazur SR w Chrzanowie
 242. SSR Magdalena Sojka SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 243. SWSA Janusz Bociąga, WSA w Krakowie
 244. SSO Dagmara Pusz-Florkiewicz SO w Warszawie
 245. SSO Danuta Grunwald, SO w Warszawie
 246. SSR Monika Lewoc, SR w Złotoryi
 247. SSO Joanna Hut, SO w Warszawie
 248. SSO Hubert Zaremba, SO w Warszawie
 249. SSO Joanna Zaremba, SO Warszawa-Praga w Warszawie
 250. SSR w stanie spoczynku Wojciech Ryngwelski, Sąd Rejonowy w Gnieźnie
 251. SSO Igor Tuleya, SO w Warszawie
 252. SSR w stanie spoczynku Elżbieta Burszewska, SR w Turku
 253. SSO Agnieszka Łukaszuk, SO w Warszawie
 254. SSA Agata Pyjas-Luty, SA w Krakowie
 255. SSR Jerzy Paliwoda, SR w Pile
 256. SSA w stanie spoczynku Katarzyna Schönhof-Wilkans, SA w Poznaniu
 257. SSR Michał Kwiatkowski, SR Katowice-Zachód w Katowicach
 258. SSO Zbigniew Bromberek SO w Poznaniu
 259. SSR Aleksandra Fons, SR w Słupsku
 260. SSO Jolanta Deniziuk, SO w Słupsku
 261. SSR Ewa Reginia-Jurkiewicz, SR w Słupsku
 262. SSO Mariusz Struski, SO w Słupsku
 263. SSA w stanie spoczynku Izabela Halik, SA w Poznaniu
 264. SSR Maciej Płóciennik, SR w Pile
 265. SSR Anna Lipnicka, SR w Kędzierzynie-Koźlu
 266. SSO Renata Nowosadzka, SO w Gorzowie Wielkopolskim
 267. SSR w stanie spoczynku Małgorzata Chmielewska SR w Łodzi
 268. SSR Małgorzata Adamczyk, SR w Tarnowie
 269. SSR Jacek Antoszewski SR w Zielonej Górze
 270. SSR Aneta Felka-Duszczak, SR w Świebodzinie
 271. SSR Zbigniew Małysa, SR w Brzesku
 272. SSR Agnieszka Borucka, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 273. SSO Maria Dudziuk, SO w Warszawie
 274. SSR Sebastian Przymuszała SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 275. SSO Grażyna Szymańska-Pasek, SO w Ostrołęce
 276. SSR Magdalena Dutkiewicz, SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 277. SSR Arkadiusz Pintal, Sąd Rejonowy w Żarach
 278. SSR Monika Ochocka-Łydka, SR w Żaganiu
 279. SSR Urszula Wicińska , SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 280. SSR w stanie spoczynku Wanda Kamińska SR Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
 281. SSO Danuta Sawicz-Nowacka, SO w Zielonej Górze
 282. SSO w stanie spoczynku Alicja Ponsko, SO w Łodzi
 283. SSR Monika Maćkowiak, SR w Bydgoszczy
 284. SS0 Bogdan Jędrys, del do SA w Krakowie
 285. SSR Betina Kele-Bajerska, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 286. SSR Łukasz Kalawski, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 287. SSR Andrzej Wojtaszko, SR Gdańsk-Południe del do SO Gdańsk w Gdańsku
 288. SSO Anna Wielgolewska, SO w Warszawie
 289. SSO w stanie spoczynku Jan Filipczyk, SO w Słupsku
 290. SSR Piotr Filipczak SR w Świebodzinie
 291. SWSA Jadwiga Danuta Mróz, WSA we Wrocławiu
 292. SWSA Magdalena Szostak, WSA we Wrocławiu
 293. (dane usunięte w związku z dokonaniem zgłoszenia bez upoważnienia)**
 294. (dane usunięte w związku z dokonaniem zgłoszenia bez upoważnienia)**
 295. SWSA Alicja Palus, WSA we Wrocławiu
 296. SSO Agata Wojciszke, SO w Gdańsku
 297. SSA Lucjan Modrzyk, SA w Katowicach
 298. SSO Maciej Czajka, SO w Krakowie
 299. SSO Urszula Pałkowska-Różycka, SO w Krakowie
 300. SSA Beata Barylak-Pietrzkowska, SA w Krakowie
 301. SSR Hubert Odelski, SR w Słupsku
 302. SSR Adam Zieliński, SR w Zgierzu
 303. SSA Paulina Asłanowicz, SA w Warszawie
 304. SSO w stanie spoczynku Waldemar Bąk, SO w Poznaniu
 305. SSR Piotr Kwiczor, SR w Gnieźnie
 306. SSR Ewa Niemczyk, SR w Gryficach
 307. SSR Wioletta Rachubińska-Wilk, SR w Gryficach
 308. SSR Monika Szelezniak, SR w Gdyni
 309. SSR Rafał Zawalski, SR Warszawa Praga-Południe w Warszawie
 310. SSR Klaudyna Knitter-Zalewska , SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 311. SSO w stanie spoczynku Andrzej Jastrzębski, SO w Słupsku
 312. SSR Justyna Szczepkowska, SR w Grudziądzu
 313. SSR Barbara Tracz, SR w Świebodzinie
 314. SSA w stanie spoczynku Wiesław Masłowski, SA w Łodzi
 315. SSR Martyna Wodyńska, SR Gdańsk-Północ w Gdańsku
 316. SSR Barbara Łapka, SR w Bydgoszczy
 317. SSR Adam Kowalczyk, SR w Olecku
 318. SSO Bożena Chłopecka, SO w Warszawie
 319. SSR Magdalena Lewandowska, SR w Obornikach
 320. SSR Małgorzata Uszacka, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 321. SSR Marta Owsianny, SR w Bydgoszczy
 322. SSR Marcin Miterka, SR w Głogowie
 323. SSR Jakub Kościerzyński, SR w Bydgoszczy
 324. SSO Magdalena El-Hagin, SO w Gdańsku
 325. SSR Piotr Jędrzejewski, SR w Gdyni
 326. SSR Anna Mejka, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 327. SSR Krzysztof Więckowski, SR w Gdyni
 328. SSR Iwona Tusk-Kasiewicz, SR w Gdyni
 329. SSR Ewa Mielcarek, SR w Gdyni
 330. SSO Mariola Mastalerz, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 331. SSR Mariusz Kubiczek, SR w Tomaszowie Mazowieckim
 332. SSO w stanie spoczynku Wiesław Mikliński, SO w Słupsku
 333. SSA w stanie spoczynku Barbara Kurzeja, SA w Katowicach
 334. SSR Elżbieta Nawara, SR w Gdyni
 335. SSR Maria Satora, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 336. SSR Ewa Żmudzka-Kmieciķ, SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 337. SSR Paulina Fidzińska-Adamska, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 338. SSR w stanie spoczynku Jadwiga Lurka, SR dla Krakowa -Podgórza w Krakowie
 339. SSO Jarosław Tyrpa, SO w Krakowie
 340. SSR Piotr Taraszkiewicz, SR w Suwałkach
 341. SSR Ewa Kulawik-Rudzińska, SR w Starogardzie Gdańskim
 342. SSR Maciej Potyrała, SR w Gdyni
 343. SSR Anna Miszewska, SR w Gdynii
 344. SSR Rafał Rudnicki, SR Gdańsk-Północ w Gdańsku
 345. SSR Marlena Kozacka, SR w Gdyni
 346. SSR Anna Stolarska, SR w Gdyni
 347. SSR Joanna Bulawska, SR w Gdyni
 348. SSR Monika Studzienna-Pawlak, SR Gdańsk-Północ w Gdańsku
 349. SSR Grażyna Marek, SR w Piotrkowie Trybunalskim
 350. SSO Marlena Kasprzyk, SO w Gdańsku
 351. SSO Mariola Watemborska, SO w Słupsku
 352. SSO Dorota Curzydło, SO w Słupsku
 353. SSO w stanie spoczynku Dorota Kącka, SO w Warszawie
 354. SSR Sabina Czech-Śmiałkowska, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 355. SSR Adam Szymeczko, SR w Oświęcimiu
 356. SSO Marek Celej, SO w Warszawie
 357. SSR Jacek Bytner, SR w Wągrowcu
 358. SSR Bartosz Kasielski, SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 359. SSR Anna Macur, SR w Zielonej Górze
 360. SWSA Jarosław Wichrowski, WSA w Bydgoszczy
 361. SSO Monika Dominiak, SO w Warszawie
 362. SSO Agnieszka Skrzypiec, SO w Szczecinie
 363. SSO Andrzej Borek, SO w Rzeszowie
 364. SSA w stanie spoczynku Barbara Pauter, SA we Wrocławiu
 365. SSR Agnieszka Łyszczarz-Popek, SR w Ropczycach
 366. SSR w stanie spoczynku Dorota Królak-Kanchen, SR w Poznaniu
 367. SSO Katarzyna Bojańczyk, SO w Warszawie
 368. SSR Marian Woźny, SR w Legnicy
 369. SWSA Małgorzata Górecka, WSA w Poznaniu
 370. SSR Joanna Smoter-Piąty, SR w Chrzanowie
 371. SSR Katarzyna Rejdych, SR w Chrzanowie
 372. SSR Katarzyna Szeligowska, SR w Gorzowie Wielkopolskim
 373. SSR Katarzyna Tomczak, SR w Pruszkowie
 374. SSR Wojciech Buchajczuk SR Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
 375. SSR Aleksandra Bagińska-Pamięta, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 376. SSO Adam Bojko, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 377. SSR Ilona Będźkowska ,SR w Gdyni
 378. SSR Emilia Rosochowata, SR w Myśliborzu
 379. SSR w stanie spoczynku Violetta Szurkowska, SR w Lesznie
 380. SSO Tomasz Olszewski, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 381. SSO Ewa Talarczyk, SO w Warszawie
 382. SSO Joanna Machoń, SO w Warszawie
 383. SSR Gerard Bochyński, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 384. SSR Kamila Różańska, SR w Otwocku
 385. SSO Iwona Jamróz- Zdziubany, SO w Łodzi
 386. SSR Maciej Kęsy, SR w Krośnie Odrzańskim
 387. SSO Witold Firkowicz, SO we Wrocławiu
 388. SSR Anna Kochan, SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
 389. SSR Joanna Kończyk, SR w Słupsku
 390. SSA Marek Procek, SA w Katowicach
 391. SSA w stanie spoczynku Hanna Muras, SA w Warszawie
 392. SSR Sławomir Waleczek, SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 393. SSR Joanna Mrozińska, SR w Bydgoszczy
 394. SSR Anna Samosiuk, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 395. SSR Małgorzata Dobiecka Woźniak, SR w Zielonej Górze
 396. SSR Małgorzata Kucharska, SR w Radomiu
 397. SSO Marcin Sosiński, SO Wrocław
 398. SSR Dawid Hrapkowicz, SR Katowice-Zachód w Katowicach
 399. SSO Monika Kuźniar, SO we Wrocławiu
 400. SSR Łukasz Mrozek SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 401. SSO w stanie spoczynku Janusz Blicharski, SO w Słupsku
 402. SSA Bożena Wiklak, SA w Łodzi
 403. SSA Alina Miłosz-Kloczkowska, SA w Gdańsku
 404. SSR w stanie spoczynku Dorota Lasota, SR w Opocznie
 405. SSR Aneta Świtalska-Forenc, SR w Bełchatowie
 406. SSR Ilona Rudek, SR w Gdyni
 407. SSR Bożena Bocian, SR w Gdyni
 408. SSO w stanie spoczynku Krystyna Mizak, SO w Gdańsku
 409. SSO w stanie spoczynku Urszula Jóźwiak-Pryca, SO w Łodzi
 410. SSO w stanie spoczynku Anna Trawińska, SO w Łodzi
 411. SSO w stanie spoczynku Krystyna Sowińska, SO w Łodzi
 412. SSO w stanie spoczynku Grażyna Lebioda, SO w Łodzi
 413. SSO Magdalena Wójcik, SO w Warszawie
 414. SSR Monika Dziuba-Podkówka, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 415. SSR Bartosz Rogowski, SR w Bydgoszczy
 416. SSR w stanie spoczynku dr Hanna Bzdak, SR w Gryficach
 417. SSO Rafał Młyński, SO w Warszawie
 418. SSR Tomasz Trębicki, SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 419. SSA Marta Szerel, SA w Warszawie
 420. SNSA w stanie spoczynku Janusz Zajda, NSA w Warszawie
 421. SSR Maciej Polanowski, SR w Kędzierzynie-Koźlu
 422. SSR Agnieszka Piątek-Polanowska, SR w Głubczycach
 423. SSA Marcin Strobel, SA w Warszawie
 424. SSR Wojciech Kuciejewski, SR w Olsztynie
 425. SSO Joanna Korzeń, SO w Warszawie
 426. SSO Edyta Pawlowicz-Durlak, SO we Wrocławiu
 427. SSR Iwona Łakomiec , SR w Miastku
 428. SSO Zbigniew Muszyński, SO we Wroclawiu
 429. SSR Krystyna Murawka, SR w Gryficach
 430. SSR Anna Jachniewicz, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 431. SSO Dagmara Daraszkiewicz, SO w Gdańsku
 432. SSR Agnieszka Długosz-Zglinicka, SR w Tczewie
 433. SSR Justyna Skórzewska, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 434. SSR Adam Skórzewski, SR w Kartuzach
 435. SSA Robert Obrębski, SA w Warszawie
 436. SSO Marzena Ossolińska-Plęs, SO w Rzeszowie
 437. SSR Ewa Kruk, SR w Wejherowie
 438. SSO Marta Krajewska-Drozd, SO w Rzeszowie
 439. SSO Bożena Miśkowiec, SO w Warszawie
 440. SSO Aldona Chruściel-Struska, SO w Słupsku
 441. SSR Joanna Mierzwa-Dzięcielska, SR w Gdyni
 442. SSR Joanna Wojnicka-Blicharz, SR w Gdyni
 443. SSO Dominika Romanowska, SO we Wrocławiu
 444. SSO Andrzej Tekieli, SO w Jeleniej Górze
 445. SSO Ewa Piotrowska, SO w Gdańsku
 446. SSR Agnieszka Bielecka, SR w Gryficach
 447. SSR Radosław Bielecki, SR w Gryficach
 448. SSR Anna Rakowska-Bogdan, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 449. SSA Anna Zdziarska, SA w Warszawie
 450. SSR Monika Selin, SR w Gdyni
 451. SSR Paweł Gzik, SR w Zwoleniu
 452. SSR Anita Stęplińska-Piechota, SR w Gdyni
 453. SSR Edyta Gzik, SR w Radomiu
 454. SSR Wojciech Juszkiewicz, SR w Bytowie
 455. SSR Hania Dumanowska-Łosin, SR w Gdyni
 456. SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska, SO w Warszawie
 457. SWSA Barbara Rennert, WSA w Poznaniu
 458. SSR Maria Jaroch-Wąsowska, SR w Kartuzach
 459. SSR w stanie spoczynku Jadwiga Dobaczewska, SR w Iławie
 460. SSR Magdalena Opalińska, SR w Zgorzelcu
 461. SSO Krzysztof Nowicki, SO we Wrocławiu
 462. SSA w stanie spoczynku Franciszek Marcinowski, SA we Wrocławiu
 463. SSR Katarzyna Żmuda, SR w Lubinie
 464. SSR Jacek Seweryn, SR w Legnicy
 465. SSR Jacek Olszowiec, SR w Pabianicach
 466. SSO w stanie spoczynku Stanisław Żółtański, SO we Wrocławiu
 467. SSO Elżbieta Siergiej, SO w Białymstoku
 468. SSR Paweł Jurewicz, SR w Krośnie Odrzańskim
 469. SSR Daniel Macur, SR w Krośnie Odrzańskim
 470. SSR Katarzyna Foryś, SR w Żorach
 471. SSO w stanie spoczynku Agnieszka Zakrzewska-Leżańska, SO w Warszawie
 472. SSO Irena Dobosiewicz, SO w Bydgoszczy
 473. SSR Anna Malinowska, SR w Gliwicach
 474. SSR Anna Perkowska, SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 475. SSR Agata Żak SR Katowice-Zachód w Katowicach
 476. SSR Łukasz Gawdziński, SR w Gorzowie Wielkopolskim
 477. SSR Sebastian Marcinowski , SR Wrocław-Śródmieście
 478. SSR w stanie spoczynku Halina Grzybowska, SR w Świdnicy.
 479. SSR Anna Begier, SR we Wrześni
 480. SSR Olga Sielczak-Prządka , SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 481. SSR Marcelina Kasprowicz, SR Lublin-Zachód w Lublinie
 482. SWSA Jadwiga Pastusiak, WSA w Lublinie
 483. SSR Eliza Salkowska-Cichosz, SR w Gdyni
 484. SSR Marcin Cichosz, SR w Wejherowie
 485. SSA Alicja Sołowińska, SA w Białymstoku
 486. SSR Izabela Górnikiewicz-Wróbel, SR w Wejherowie
 487. SSR Ewa Kokowska-Kuternoga, SR w Gdyni
 488. SSO Sylwia Kamińska, SO w Gdańsku
 489. SSO w stanie spoczynku Halina Plasota, SO w Warszawie
 490. SSA w stanie spoczynku Barbara Trębska, SA w Warszawie
 491. SSR Paweł Nowacki, SR w Nakle nad Notecią
 492. SSR Radosław Trzeciak, SR w Nakle nad Notecią
 493. SSR Tomasz Sikora, SR w Oświęcimiu
 494. SSR Mikołaj Karpow, SR w Oświęcimiu
 495. SSR Magdalena Rydel-Wołpiuk, SR w Oświęcimiu
 496. SSR Janusz Nowak, SR w Oświęcimiu
 497. SSR Sławomir Nowak, SR w Oświęcimiu
 498. SSO Ireneusz Szulewicz, SO w Warszawie
 499. SSO Ada Sędrowska, SO w Warszawie
 500. SSR Marcin Borcuch, SR w Pruszkowie
 501. SSR Katarzyna Mackojć, SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 502. SSR Małgorzata Sabat, SR w Opolu
 503. SSO Wojciech Sabat, SO w Opolu
 504. SSR Grzegorz Kulpa, SR w Opolu
 505. SSO Andrzej Krasnodębski, SO w Warszawie
 506. SSR Ewa Krekora, SR w Słupsku
 507. SSO w stanie spoczynku Krystyna Dymek, SO w Warszawie
 508. SSR Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, SR w Zgorzelcu
 509. SSO w stanie spoczynku Elżbieta Jęczmień, SO w Świdnicy
 510. SSR Małgorzata Warecka, w Gdyni
 511. SSR Tomasz Robak, SR Wejherowo
 512. SSO Katarzyna Wilczyńska, SO Warszawa-Praga w Warszawie
 513. SSO Izabela Ledzion, SO w Warszawie
 514. SSA w stanie spoczynku Krystyna Semiczek, SA we Wrocławiu
 515. SSR Andrzej Krzyżowski, SR w Gorzowie Wielkopolskim
 516. SSR Tadeusz Kotuk, SR w Gdyni
 517. SSR Katarzyna Bójko- Narczewska, SR w Kartuzach
 518. SSR Marek Szatkowski, SR w Szamotułach
 519. SSR Grzegorz Kachel, SR w Wejherowie
 520. SSA w stanie spoczynku Stefania Kopaczyńska, SA we Wrocławiu
 521. SSR Beata Czabotar-Magulska, SR w Wejherowie
 522. SSR Marzena Majcher-Brulińska, SR w Wejherowie
 523. SSR Katarzyna Laskowska, SR w Wejherowie
 524. SSO w stanie spoczynku Aniela Bańkowicz, SO w Warszawie
 525. SSR Marzena Drozdowska, SR w Opolu
 526. SSR Bożena Holecka, SR w Oświęcimiu
 527. SSR Aleksandra Sokolińska-Chrapkiewicz, SR w Oświęcimiu
 528. SSR Agnieszka Rząsa, SR w Ostródzie
 529. SSR Ewa Kozień-Strukowska, SR w Olkuszu
 530. SSR w stanie spoczynku Marek Szymanek, SR w Kwidzynie
 531. SSR Joanna Błaszczuk, SR Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
 532. SSO Magdalena Majewska, SO w Warszawie
 533. SSO w stanie spoczynku Maciej Jedliński, SO w Świdnicy
 534. SSO Mariusz Górski,SO w Świdnicy
 535. SSA w stanie spoczynku Maria Sokołowska, SA w Gdańsku
 536. SSA Bożena Oworuszko, SA w Lublinie
 537. SSR Anna Olszewska-Kowalska, SR w Sopocie
 538. SSR Jadwiga Świątek, SR w Opocznie
 539. SSR Mariusz Auda, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 540. SSR Miłosz Dubiel, SR w Żorach
 541. SSO Ignacy Sołtys, SO w Opolu
 542. SSO Andrzej Głowacz, SO w Opolu
 543. SSO Bogusław Kamiński, SO w Opolu
 544. SSA w stanie spoczynku Włodzimierz Baran, SA w Krakowie
 545. SSO Katarzyna Mazurek, SO we Włocławku
 546. SSR Marek Aleksandrowicz , SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 547. SSO Dorota Nowińska, SO we Wrocławiu
 548. SSA Hanna Nowicka de Poraj, SA w Krakowie
 549. SSR Łukasz Rusin, SR Katowice-Zachód w Katowicach
 550. SSO Agnieszka Połyniak, SO w Świdnicy
 551. SSO w stanie spoczynku Anna Zaniewska-Malik, SO w Tarnowie
 552. SSR Michał Dampc, del. do SO w Gdańsku
 553. SSA w stanie spoczynku Ewa Plawgo, SA w Warszawie
 554. SSO Jerzy Pałka, SO w Ostrołęce
 555. SSR Małgorzata Grzegorczyk-Pomin, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 556. SSO Wiesław Oryl, SO w Ostrołęce
 557. SSR Katarzyna Fornal-Ciąćka , SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 558. SSO Teresa Jędrzejas SO w Bielsku-Białej
 559. SSA Jan Kremer, SA w Krakowie
 560. SSO w stanie spoczynku Jacek Gacek, SO w Nowym Sączu
 561. SSO Wiesława Szulczewska, SO w Gdansku
 562. SSR Edyta Syczewska-Kuźniak, SR dla m. st. Warszawy w Warszawie
 563. SSR Aleksander Legień , SR Katowice-Zachód w Katowicach
 564. SSR Agnieszka Kossowska, SR dla m. st. Warszawy w Warszawie
 565. SSR Izabella Gabriel, SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
 566. SSR Agnieszka Maszner, SR w Otwocku
 567. SSR Izabela Mazur-Czerniecka, SR w Słubicach
 568. SSR Kamil Mazur-Czerniecki, SR w Międzyrzeczu
 569. SSO Janusz Zalewski, SO w Warszawie
 570. SSR Piotr Wangler, SR w Starogardzie Gdańskim
 571. SSR Krzysztof Rataj, SR w Słubicach
 572. SSR Maja Ambrożek, SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
 573. SSR Magdalena Lemańczyk-Lis, SR w Kościerzynie
 574. SSA w stanie spoczynku Mirosława Strzelecka, SA w Warszawie
 575. SSR Agata Mularska-Karamon SR w Lubinie
 576. SSO Iwona Litwińska-Palacz, SO w Olsztynie
 577. SSR Bernadetta Szaton , SR w Bielsku-Białej
 578. SWSA Joanna Tuszyńska, WSA w Krakowie
 579. SWSA Agnieszka Nawara-Dubiel, WSA w Krakowie
 580. SSR Teresa Urbańska, SR w Gryficach
 581. SSO w stanie spoczynku Zdzisława Stachów, SO w Szczecinie
 582. SSR Marta Sulkowska, SR w Łomży
 583. SSR Marcin Loranc, SR w Żywcu
 584. SSR Leszek Antkowiak SR w Gostyniu
 585. SSO Ewa Hoffa, SO w Poznaniu
 586. SSO Anna Bartoszewska, SO w Warszawie
 587. SSR Krzysztof Swadźba, SR w Bielsku-Białej
 588. SSA w stanie spoczynku Marek Czecharowski, SA w Warszawie
 589. SSA Bogusław Dobrowolski, SA w Białystoku
 590. SSA w stanie spoczynku Ewa Tkocz, SA w Katowicach
 591. SSA Piotr Wójtowicz, SA w Katowicach
 592. SSO w stanie spoczynku Jolanta Sudoł, SO w Słupsku
 593. SSR Joanna Biernacka, SR w Gdyni
 594. SSA Wiesław Pędziwiatr, SA we Wrocławiu
 595. SSR Mariusz Sztuba, SR w Gdyni
 596. SSR Agnieszka Onichimowska, SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 597. SSR w stanie spoczynku Teresa Dąbrowska, SR w Bydgoszczy
 598. SSO Ryszard Warda, SO w Ostrołęce
 599. SSR Jacek Stypułkowski, SR w Bielsku Podlaskim
 600. SSO Monika Pawłowska, SO w Warszawie
 601. SSR Marta Kożuchowska-Warywoda, SR dla Warszawy-Woli w Warszawie
 602. SSO Renata Anna Tabor, SO w Białymstoku
 603. SSO Barbara Puchalska, SO w Białymstoku
 604. SSO Urszula Grażyna Wynimko, SO w Białymstoku
 605. SSO Bożena Sztomber, SO w Białymstoku
 606. SSO Bogdan Ryszard Łaszkiewicz, SO w Białymstoku
 607. SSR Monika Matuszewska, SR w Gliwicach
 608. SSO Małgorzata Ziółkowska, SO w Słupsku
 609. SSR Agnieszka Raczkowska, SR w Suwałkach
 610. SSR Michał Dźwilewski, SR w Ełku
 611. SSO Sylwia Kulma, SO w Warszawie
 612. SSO Grzegorz Kochan, SO w Warszawie
 613. SSR Małgorzata Kowalska, SR w Gryficach
 614. SSA Daria Stanek, SA w Gdańsku
 615. SSR Sylwia Rudnianin-Świetlicka, SR w Suwałkach
 616. SSO Magdalena Dąbrowska, SO w Ostrołęce
 617. SSR Justyna Porwoł - Pielińska, SR w Gliwicach
 618. SSR Grzegorz Gaj, SR w Grójcu
 619. SSA Lucyna Ramlo, SA w Gdańsku
 620. SRR w stanie spoczynku Jadwiga Wiśniewska-Góralczyk, SR w Żyrardowie
 621. SWSA Joanna Janiszewska-Ziołek, WSA w Bydgoszczy
 622. SSR w stanie spoczynku Piotr Ziołek, SR w Golubiu Dobrzyniu
 623. SSA Alicja Podlewska, SA w Gdańsku
 624. SSR Monika Gajdzińska-Sudomir, SR dla m.st. Warszawy w Warszawie
 625. SSR Marcin Przybylski, Sad Rejonowy we Wrześni
 626. SSO Dorota Krawczyk, SO w Piotrkowie Trybunalskim
 627. SSR Małgorzata Kałuża, SR w Piotrkowie Trybunalskim
 628. SSR Monika Małasiak, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 629. SSR Anna Wypych -Knieć, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 630. SSR Michalina Walat-Lis, SR dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie
 631. SWSA Grzegorz Nowecki, WSA w Warszawie
 632. SSO Krzysztof Głąb, SO w Katowicach
 633. SSO Bogdan Popielarczyk, SO w Katowicach
 634. SSO Magdalena Dobrzańska, SO w Warszawie
 635. SSO Joanna Lorens, SO w Katowicach
 636. SSO Jacek Krawczyk, SO w Katowicach
 637. SSO Karol Ike-Duninowski, SO w Łodzi
 638. SSR Dorota Pogasz, SR we Wrześni
 639. SSR Magdalena Wrotoń, SR Poznań Grunwald i Jeżyce
 640. SSR Ewa Pintara, SR w Skierniewicach
 641. SSO w stanie spoczynku Maria Niespodzian, SO w Warszawie
 642. SSR w stanie spoczynku Jolanta Dziekan-Słodka, SR Skierniewice
 643. SSR Beata Sznejder, SR Suwałki
 644. SSR Renata Kowalska, SR w Nakle nad Notecią
 645. SSO Marek Kryś, SO w Bydgoszczy
 646. SSO Edyta Dolińska-Kryś SO w Bydgoszczy
 647. SSR Justyna Basińska-Skokowska, SR w Szamotułach
 648. SSR Przemysław Maciejewski, SR w Bełchatowie
 649. SSR Lucyna Szafrańska, SR w Bełchatowie
 650. SSR Beata Grabiszewska, SR w Bełchatowie
 651. SSR Małgorzata Rutkiewicz-Rząsa, SR dla Warszawy-Woli w Warszawie
 652. SSO Piotr Kupcewicz, SO w Bydgoszczy
 653. SSO Sławomir Ciężki, SO w Bydgoszczy
 654. SSO Piotr Wójciga, SO w Bielsku-Białej
 655. SSR Barbara Halamus-Dyląg SR w Olkuszu
 656. SSO Anna Warakomska, SO w Bydgoszczy
 657. SSO Dariusz Jagielski, SO w Bydgoszczy

Z uwagi na treść prezentowanego poniżej pisma, podpisy nadal będziemy przyjmowali, ale zakreślając ostateczny termin ich przyjmowania - do północy w piątek 08.05.2020 r., tj. do momentu rozpoczęcia “ciszy wyborczej” przed wyznaczonymi “wyborami”.

* lista została uzupełniona oraz wyeliminowano dostrzeżone błędy w danych. W przypadku stwierdzenia jeszcze nie dostrzeżonych omyłek, prosimy o zgłoszenie informacji drogą mailową pod adres fws.prezydium@wp.pl.

** dane sędziów zostały wskazane telefonicznie bez upoważnienia ze strony wpisanych osób, co osoba zgłaszająca wyjaśniła w korespondencji mail w dniu 20.08.2020 r.

Dalsze podpisy składamy za pośrednictwem osób już podpisanych lub drogą mailową bezpośrednio na stronę FWS - fws.prezydium@wp.pl, tudzież w komentarzu pod linkiem