Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie postępowania dot. uchylenia immunitetu sędziowskiego SSO Igora Tulei

6 czerwca 2020 r.

Stanowisko - w załączniku