Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych w kwestii wyborów prezydenckich

źródło: FWS

Stanowisko Zarządu

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sadów Administracyjnych

z 25 Kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalonej przez sejm ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych zdecydowanie negatywnie ocenia rozwiązania zawarte w uchwalonej przez Sejm ustawie o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Organizacja wyborów w czasie epidemii zwiększa ryzyko nasilenia rozprzestrzeniania zakażeń i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno osób głosujących jak i pracujących przy organizacji wyborów. Przewidziane w ustawie glosowanie korespondencyjne nie spełnia podstawowych wymogów przewidzianych w demokratycznym państwie prawnym dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i w sposób rażący narusza art. 127 ust. 1 Konstytucji, gdyż nie zapewnia przeprowadzenia wyborów powszechnych, równych i tajnych.

Obecny stan epidemii w Polsce stanowi sytuację szczególnego zagrożenia, przewidzianą w art 228 ust l Konstytucji RP stanowiącą podstawę wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. W ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu. Senatu organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu (art. 228 ust. 6 i 7 Konstytucji).

Organizacja wyborów prezydenckich z pominięciem zasad konstytucyjnych jest jaskrawym lekceważeniem obowiązującego w Polsce porządku prawnego