Stanowisko Prezydium PAN ws. wyborów prezydenckich

źródło: FWS

Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 8 kwietnia 2020 r.

Polska Akademia Nauk wyraża najgłębsze zaniepokojenie postawieniem w okresie szalejącej epidemii COVID-19 kalkulacji politycznych ponad bezpieczeństwo obywateli.

Wzywamy – w imieniu wszystkich środowisk naukowych, które reprezentujemy i odwołując się do opinii czołowych autorytetów naukowych – do poszanowania najwyższych wartości, jakimi są zdrowie społeczeństwa i demokratyczny ład. Uważamy, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminach wynikających z kalendarza przyjętego przed rozwojem epidemii jest niemożliwe.

Należy wypracować zgodne z normami Konstytucji RP rozwiązania, które w przyszłości staną się świadectwem troski, rzetelności, uczciwości i roztropnego działania przedstawicieli władz publicznych, a nie ich nieodpowiedzialności, kunktatorstwa i zaślepienia w momencie tak ważnej próby.

Prezes Polskiej Akademii Nauk Jerzy Duszyński

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2946-stanowisko-prezydium-polskiej-akademii-nauk