Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie pisma „KRS” Nr WO 072.9.2023

Poznań, 15 marca 2023 roku

STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU W ZWIĄZKU Z PISMEM NR WO 072.9.2023 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA, ADRESOWANYM DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DOTYCZĄCYM SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU JOANNY KNOBEL W ZWIĄZKU Z WYDANYM PRZEZ NIĄ ORZECZENIEM Z DNIA 13 MARCA 2023 ROKU

“Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu wyrażają stanowczy protest przeciwko bezprawnym próbom nacisku na Sąd Okręgowy, zawartym w piśmie nr WO 072.9.2023 Krajowej Rady Sądownictwa, adresowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, a zawierającym sugestie „przeszkolenia” SSR Joanny Knobel z Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w związku z wydanym przez nią orzeczeniem dot. wydarzeń w poznańskiej katedrze. Arogancki ton tego pisma, adresowanego do osoby, która nie jest bezpośrednim przełożonym Pani Sędzi Joanny Knobel, za to kieruje Sądem miejscowo i rzeczowo właściwym do rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń zapadłych w Sądzie Rejonowym, w którym orzeka Pani Sędzia, a więc i właściwym do rozpoznania ewentualnej apelacji od wspomnianego orzeczenia, jednoznacznie wskazuje, iż organ, na którego czele stoi autorka pisma, nie ma nic wspólnego z instytucją, o której mowa w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP.

\ Jednocześnie w związku z bezprzykładną kampanią nienawiści prowadzoną przez część mediów – także finansowanych z naszych podatków – kierowaną personalnie pod adresem Pani Sędzi w związku z wydanym przez nią orzeczeniem i podsycaną przez Pana Ministra Sprawiedliwości, chcemy ją zapewnić o naszym wsparciu w tym trudnym dla niej czasie. Chcemy z całą mocą podkreślić, iż bez względu na to, jak ktoś ocenia zapadłe w tej czy w jakiejkolwiek innej sprawie orzeczenie, którego prawidłowość skontroluje sąd odwoławczy i które, jak każde, może podlegać społecznemu osądowi, zostało ono jednak wydane przez niezawisły sąd, a niezawisłość sędziowska, rozumiana jako stan, gdy sędzia rozstrzyga sprawę podlegając wyłącznie prawu, a nie żadnym naciskom, szczególnie ze strony władzy wykonawczej, jest ostatnim elementem, który odróżnia nasze państwo od dyktatury. O poszanowanie tej wartości, na straży której stała Pani Sędzia wykonując swoje obowiązki, apelujemy.”

A. Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu:

 1. Piotr Gerke
 2. Małgorzata Wiśniewska
 3. Mariusz Sygrela
 4. Jarosław Grobelny
 5. Anna Łosik
 6. Piotr Marciniak
 7. Hanna Ratajczak, sędzia w stanie spoczynku
 8. Iwona Godlewska
 9. Krzysztof Godlewski
 10. Ewa Blumczyńska
 11. Piotr Błaszak
 12. Karolina Siwierska
 13. Małgorzata Winkler-Galicka
 14. Joanna Rucińska
 15. Agnieszka Staszak
 16. Ewa Taberska, sędzia w stanie spoczynku
 17. Jarosław Ochocki
 18. Agata Adamczewska
 19. Zygmunt Lewandowski, sędzia w stanie spoczynku
 20. Ryszard Małecki
 21. Jacek Musielak
 22. Małgorzata Ziołecka
 23. Tomasz Borowczak
 24. Jacek Grudziński
 25. Leszek Matuszewski
 26. Izabela Dehmel
 27. Przemysław Okowicki
 28. Renata Wardzińska-Kołb
 29. Katarzyna Obst
 30. Hanna Bartkowiak
 31. Dariusz Kawula
 32. Magda Inerowicz
 33. Urszula Jabłońska-Maciaszczyk
 34. Aleksander Brzozowski
 35. Katarzyna Wolff
 36. Danuta Kasprzyk
 37. Agnieszka Wieczorek
 38. Michał Ziemniewski
 39. Małgorzata Małecka
 40. Maria Taront, sędzia w stanie spoczynku
 41. Marzena Łukaszewska-Niewrzęda
 42. Magdalena Horbacz
 43. Ewa Pijańska
 44. Małgorzata Drgas-Dziemianko, sędzia w stanie spoczynku
 45. Adam Zapłata
 46. Jolanta Waltrowska
 47. Łukasz Ruszkiewicz
 48. Adrianna Tomczak-Wiśniewska
 49. Zbigniew Bromberek
 50. Justyna Jarka
 51. Magdalena Ławrynowicz
 52. Beata Brachmańska
 53. Ewa Bratkowska, sędzia w stanie spoczynku
 54. Ewa Jesionowska-Formalik
 55. Zofia Lehmann
 56. Rafał Kubiak
 57. Sławomir Jęksa
 58. Marcin Radwan
 59. Dorota Biernikowicz
 60. Michał Kuczkowski
 61. Mariola Skierś
 62. Marcin Miczke
 63. Beata Suchecka-Rosińska
 64. Andrzej Adamczuk
 65. Małgorzata Radomska-Stęplewska
 66. Antoni Łuczak
 67. Agnieszka Szymanowska-Chwirot
 68. Maciej Agaciński
 69. Ewa Roszak
 70. Waldemar Bąk, sędzia w stanie spoczynku
 71. Anna Goździewicz
 72. Dariusz Śliwiński
 73. Sławomira Hańczewska
 74. Dorota Maciejewska-Papież
 75. Grzegorz Łysakowski
 76. Agnieszka Kędzierska
 77. Małgorzata Susmaga
 78. Janusz Śniatecki
 79. Jarosław Komorowski
 80. Katarzyna Gawecka
 81. Maria Prusinowska
 82. Anna Kulczewska-Garcia
 83. Marcin Garcia
 84. Krzysztof Zaliwski
 85. Grażyna Weleda
 86. Joanna Ciesielska-Borowiec
 87. Piotr Majchrzak
 88. Wojciech Hyżak, sędzia w stanie spoczynku
 89. Maria Antecka
 90. Justyna Andrzejczak
 91. Magdalena Grzybek
 92. Piotr Kurczewski
 93. Karolina Obrębska
 94. Izabela Korpik
 95. Beata Woźniak
 96. Renata Pelz
 97. Ewa Kaźmierczak
 98. Renata Norkiewicz
 99. Paweł Soliński
 100. Krzysztof Lewandowski, SSA Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu
 101. Małgorzata Kuźniacka-Praszczyk
 102. Halina Strzałko, sędzia w stanie spoczynku
 103. Maria Werle, sędzia w stanie spoczynku
 104. Beata Kotyk
 105. Teresa Błaszak, sędzia w stanie spoczynku
 106. Mieczysław Małecki, sędzia w stanie spoczynku
 107. Natalia Barecka
 108. Agnieszka Śliwa
 109. Arleta Lewandowska
 110. Alina Szymanowska
 111. Barbara Karbowska, sędzia w stanie spoczynku
 112. Małgorzata Sadowska
 113. Barbara Gryczka
 114. Jolanta Borkowicz - Grygier
 115. Hanna Bińczycka, sędzia w stanie spoczynku
 116. Katarzyna Sokólska
 117. Maria Jesiołowska, sędzia w stanie spoczynku

B. Stanowisko Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu wspierają również sędziowie:

 1. Prof. Marek Safjan, sędzia TSUE
 2. Włodzimierz Brazewicz, SA w Gdańsku
 3. Agnieszka Niklas-Bibik, SO w Słupsku
 4. Dominik Czeszkiewicz, SR w Suwałkach
 5. Anna Taraszkiewicz SR w Nakle nad Notecią
 6. Marcin Świerk, SO w Rzeszowie
 7. Maciej Czajka SO w Krakowie
 8. Aleksandra Wrzesińska-Nowacka s.NSA
 9. Robert Kubicki - SR Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 10. Tomasz Wojciechowski - SO w Rzeszowie
 11. Michał Bober, SA w Gdańsku
 12. Arkadiusz Golińczak SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 13. Anna Michałowska SR Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 14. Joanna Makarska SO w Krakowie
 15. Anna Romańska - SO w Rzeszowie
 16. Andrzej Borek - SO w Rzeszowie
 17. Daniel Żegunia - SR w Słupsku
 18. Tomasz Mucha - SO w Rzeszowie
 19. Krzysztof Obst - SR w Słupsku
 20. Sylwia Piasecka - SR w Człuchowie
 21. Jarosław Łuczaj - WSA w Warszawie
 22. Joanna Nyczka - SR w Kościanie
 23. Monika Maćkowiak- SR w Bydgoszczy
 24. Joanna Mrozińska SR w Bydgoszczy
 25. Ewa Krekora - SR w Słupsku
 26. Magdalena Marczyńska - SO w Piotrkowie Trybunalskim
 27. Tomasz Marczyński - SR w Bełchatowie
 28. Magdalena Kocój SO w Rzeszowie
 29. Adam Sygit SO w Bydgoszczy
 30. Katarzyna Serafin- Tabor SO Kraków
 31. Piotr Prusinowski - prezes SN
 32. Wiesław Żywolewski - SO w Białymstoku
 33. Karolina Świderska - SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 34. Sandra Kraszewska - SR w Kościanie
 35. Michał Olszewski - w Kościanie
 36. Łukasz Kalawski - SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu
 37. Marek Wieczór SO Gorzów Wielkopolski
 38. Alina Czubieniak SO Gorzów Wielkopolski
 39. Mariola Watemborska SO Słupsk
 40. Magdalena Adamiec SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 41. Janusz Tańcula SO Łomża
 42. Marzanna Piekarska-Drążek SA Warszawa
 43. Ewa Gregajtys SA Warszawa
 44. Waldemar Żurek SO Kraków
 45. Marek Nawrocki SO Elbląg
 46. Rafał Jerka SO Olsztyn
 47. Krzysztof Stępień SO Przemyśl
 48. Ewa Preneta Ambicka SA Rzeszów
 49. Kamil Jarocki SO Gorzów Wielkopolski
 50. Katarzyna Baryła - SR w Rzeszowie
 51. Andrzej Jagiełło s. NSA w st. spocz.
 52. Halina Czaban SA Białystok
 53. Krzysztof Rączka - SN
 54. Paweł Juszczyszyn SR Olsztynie
 55. Marek Szymanowski SA Białystok
 56. Jacek Niedzielski WSA w Gorzowie Wielkopolskim
 57. Karol Ratajczak SA w Poznaniu
 58. Dorota Dobrzańska SO Lublin
 59. Maciej Świergosz - SA w Poznaniu
 60. Henryk Komisarski - SA w Poznaniu
 61. Przemysław Grajzer - SA w Poznaniu
 62. Marzena Gregorczyk- SR w Bielsku-Białej
 63. Katarzyna Zabuska - SR Olsztyn
 64. Rafał Cebula SR Siemianowice Śląskie
 65. Monika Czajka SR dla Krakowa Krowodrzy
 66. Beata Morawiec SO Kraków
 67. Olga Kurowska-SR w Słupsku
 68. Rafał Leszczyński SR Zamość
 69. Grzegorz Nowak - SA w Poznaniu
 70. Izabela Pospieska - SA w Poznaniu
 71. Małgorzata Goldbeck-Malesińska- SA w Poznaniu
 72. Marek Kordowiecki - SA w Poznaniu
 73. Piotr Michalski - SA w Poznaniu
 74. Marcin Loranc - SR Żywiec
 75. Aleksandra Jamróz SR w Białymstoku
 76. Barbara Kursa, SO w Krakowie
 77. Beata Reichert- SO w Zielonej Górze
 78. Marzena Gumpert - Frąckowiak - SR Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 79. Magdalena Modrzyńska SR Elbląg
 80. Katarzyna May- SR Siemianowice Śląskie
 81. Bożena Gawrońska SO Kielce
 82. Agnieszka Parnowska - SR Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu
 83. Beata Donhöffner - Grodzicka SR Kraków Śródmieście w Krakowie
 84. Rafał Parnowski - SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 85. Ewa Leszczyńska-Furtak SA Warszawa
 86. Jan Futro - SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 87. Zbigniew Zgud -SO w Krakowie
 88. Wojciech Juszkiewicz -SR w Bytowie
 89. Marcin Walczuk - SO w Suwałkach
 90. Joanna Walczuk - SO w Suwałkach
 91. Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga - SA w Poznaniu
 92. Edyta Bronowicka - SO Warszawa
 93. Piotr Gąciarek SO w Warszawie
 94. Grzegorz Kasicki SO w Szczecinie
 95. Wojciech Szpyrkowicz SR Włocławek
 96. Eliza Skotnicka SR w Kłodzku
 97. Betina Kele-Bajerska SR w Szamotułach
 98. Alina Jabłonowska-SR w Brodnicy
 99. Anna Szymacha-Zwolińska SO w Warszawie
 100. Ewa Wieczór SO Gorzów Wielkopolski
 101. Sylwester Miziołek - WSA Kielce
 102. Agnieszka Kowal SO w Rzeszowie
 103. Urszula Wicińska SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 104. Bogdan Wysocki - SA w Poznaniu
 105. Barbara Rymaszewska WSA w stanie spoczynku
 106. Jacek Sadomski SA w Warszawie
 107. Anna Górnik SO w Szczecinie
 108. Elżbieta Fijałkowska SA w Poznaniu
 109. Magdalena Mijał SR Oława
 110. Anna Kalbarczyk SA w Warszawie
 111. Sławomir Bagiński SA Białystok
 112. Joanna Bieńkowska-Kolarz SR w Olsztynie
 113. Robert Słabuszewski SR w Strzelcach Krajeńskich
 114. Marek Jankowski SR Gdańsk - Południe w Gdańsku
 115. Paweł Rygiel SA w Krakowie
 116. Wanda Dumanowska SO w Słupsku sędzia w stanie spoczynku
 117. Marcin Strobel SA w Warszawie
 118. Aleksander Kierczak SR w Bielsku-Białej
 119. Dariusz Dumanowski SO w Słupsku sędzia w stanie spoczynku
 120. Iwona Litwińska-Palacz SO w Olsztynie
 121. Andrzej Krasnodębski SO w Warszawie
 122. Bernard Chazan SA w Warszawie
 123. Justyna Małłek - Napierała SR w Lesznie
 124. Renata Kościjańska SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 125. Agnieszka Gradowska-Okrój SO Warszawa-Praga w Warszawie
 126. Paweł Krystyniecki SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
 127. Anna Szczepaniak SR w Płocku
 128. Sławomir Cilulko - SO w Białymstoku
 129. Joanna Sadomska Wiśniewska SA w Warszawie
 130. Patrycja Kubicka SR Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 131. Anna Lewandowska SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 132. Beata Bukowska SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 133. Violetta Dodot SR w Kościanie
 134. Joanna Mataczyńska SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 135. Łukasz Lubbe SR w Obornikach
 136. Leszek Bil SR Szczytno
 137. Beata Monarcha SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 138. Krystian Markiewicz - SO w Katowicach
 139. Małgorzata Pałeszniak-Gańczarek SR w Piasecznie
 140. Beata Piórek SR Gdańsk -Południe
 141. Emilia Podgajecka - Cilulko - SR w Białymstoku
 142. Dorota Lutostańska- SO w Olsztynie
 143. Arkadiusz Tomczak WSA Warszawa
 144. Mirosław Wyrzykowski sędzia TK w stanie spoczynku
 145. Wojciech Stachowiak SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 146. Agnieszka Owczarewicz SO w Warszawie
 147. Edyta Jefimko SA Warszawa
 148. Katarzyna Wesołowska Zbudniewek SO Łódź
 149. Anna Głowacka SO Kraków
 150. Piotr Głowacki WSA Kraków
 151. Hanna Mincer SR Toruń
 152. Andrzej Niewrzęda SR w Gostyniu
 153. Anna Warakomska SO Bydgoszcz
 154. Anna Pałasz SR Olsztyn
 155. Wioletta Janicka SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 156. Włodzimierz Hilla - SSO w st. spocz. w Bydgoszczy
 157. Radosław Ślęzak SR w Środzie Śląskiej
 158. Małgorzata Rozmiarek - Brzezińska SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 159. Mirosław Wieczorkiewicz SO Olsztyn
 160. Anna Ptaszek SO w Warszawie
 161. Marzena Iwańska SO w Warszawie
 162. Joanna Matuszewska - Potocka SR w Kościanie
 163. Agnieszka Olszewska SR w Kościanie
 164. Bogdan Jędrys SO Kraków
 165. Bartłomiej Przymusiński SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 166. Małgorzata Sawicka SR Białystok
 167. Jerzy Paliwoda SR w Pile
 168. Monika Frąckowiak SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 169. Paweł Hempel SR Białystok
 170. Agnieszka Semenowicz SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 171. Iwona Kubińska - SR w Kościanie
 172. Joanna Buczkowska - Prajs SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 173. Łukasz Lipowicz SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 174. Przemysław Wielgusz - SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 175. Arkadiusz Rybarczyk SR w Szamotułach
 176. Monika Małasiak SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 177. Olga Łasecka-Korkuć SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 178. Justyna Basińska - Skokowska SR w Szamotułach
 179. Anna Tarasewicz SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 180. Krzysztof Kaźmierski SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 181. Dariusz Mazur SO w Krakowie
 182. Hanna Rucińska SA w Gdańsku
 183. Dorota Loryś-Kosylo SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 184. Anna Begier SR we Wrześni
 185. Bożena Jaskuła SO w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 186. Marek Nadolny SO w Słupsku
 187. Urszula Zięba WSA w Krakowie
 188. Przemysław Wita SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 189. Tamara Grzelak SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 190. Małgorzata Woźniak - Zendran SA w Poznaniu
 191. Michał Lewoc SR Legnica
 192. Katarzyna Wierzbicka SO w Krakowie
 193. Magdalena Kostro-Wesołowska SA Warszawa
 194. Joanna Szoska SR Nowy Sącz
 195. Dorota Podskalna Baum SR Nowy Sącz
 196. Artur Andrysewicz SR Białystok
 197. Jędrzej Czerwiński SR Toruń
 198. Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz WSA w Poznaniu
 199. Jacek Tylewicz SSR w stanie spoczynku
 200. Edyta Barańska SO w Krakowie
 201. Marzena Stoces SR Kraków-Podgórze
 202. Igor Tuleya SO Warszawa
 203. Małgorzata Moskwa SA w Rzeszowie
 204. Rafał Hevler SR w Nowym Sączu
 205. Sebastian Przymuszała SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 206. Justyna Dresler- Sewerska- SR dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie
 207. Andrzej Solarz SA w Krakowie - sędzia w stanie spoczynku
 208. Jan Bewicz SR w Ostródzie
 209. Małgorzata Gulczyńska SA w Poznaniu
 210. Anna Piłat-Bredow - SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 211. Adam Mioduszewski - SR w Bydgoszczy
 212. Monika Mościcka SR Nowy Targ
 213. Przemek Mościcki SR Nowy Targ
 214. Wiesława Batorowicz WSA w Poznaniu
 215. Zofia Klisiewicz SO w st. spoczynku Nowy Sącz
 216. Agnieszka Libiszewska SR w Koninie
 217. Dorota Tyrała SA Warszawa
 218. Agata Trzcińska SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 219. Jan Filipczyk SR w Stargardzie
 220. Katarzyna Stasiak - Ochocka SR w Obornikach
 221. Grzegorz Waloch SO w Toruniu
 222. Ewa Litowińska SO we Wrocławiu, sędzia w st.spoczynku
 223. Barbara Rennert WSA Poznań
 224. Katarzyna Kałwak SR w Oleśnie
 225. Maciej Busz, WSA Poznań
 226. Monika Popelarska SO Warszawa
 227. Grażyna Szyburska-Walczak SA we Wrocławiu, sędzia w st.spoczynku
 228. Małgorzata Redmerska-Górna SR Brodnica
 229. Monika Ławniczak SR w Szamotułach
 230. Wojciech Maczuga SO Kraków
 231. Alicja Fronczyk SA w Warszawie
 232. Maria Szymańska SR w Toruniu
 233. Przemysław Hałasa SR Warszawa Mokotów
 234. Magdalena Pytel SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 235. Małgorzata Perdion-Kalicka SO Warszawa
 236. Dorota Borowicz-Gnatowska, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 237. Ryszard Iwankiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
 238. Katarzyna Sobieska - SR w Legnicy
 239. Michał Gnatowski, SO w Gdańsku
 240. Anna Olszewska - Zaremba - SR dla Krakowa - Nowej Huty w Krakow
 241. Ewa Olszewska SSO w Krakowie w stanie spoczynku.
 242. Magdalena Żak - SR dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
 243. Aneta Felka-Duszczak- SR w Świebodzinie
 244. Jarosław Walentynowicz SR Kętrzyn
 245. Ewa Kurasz - SR w Bartoszycach,
 246. Marcin Hebda SR w Bochni
 247. Marzena Konsek-Bitkowska - SA w Warszawiem
 248. Beata Kasprzyk SR Toruń
 249. Małgorzata Solecka SO Kielce
 250. Anna Zgud - SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 251. Krzysztof Duchnik, SR Przysucha, sędzia w st. spoczynku
 252. Przemysław Strzelecki, SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
 253. Jarosław Tyrpa, SO w Krakowie
 254. Maja Jabłońska, SR Olsztyn
 255. Arkadiusz Trojanowski - SO Krosno
 256. Monika Ochocka-Łydka SR w Żaganiu
 257. Jarosław Łukasik SO w Krakowie
 258. Piotr Wojtowicz SR Krosno
 259. Joanna Sobczak SR Grudziądz
 260. Grażyna Kicińska SR Płock
 261. Aneta Szałkiewicz SR Gdańsk - Północ
 262. Aleksandra Janas SA Katowice
 263. Joanna Wolniakowska SR Szczecin - Centrum w Szczecinie
 264. Agnieszka Krasowska SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 265. Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku
 266. Małgorzata Banaś SO Słupsk
 267. Agnieszka Bojanowska SO Legnica
 268. Małgorzata Siwiec-Niemczuk SR dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie
 269. Łukasz Sajdak SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 270. Bartłomiej Starosta SR Sulęcin
 271. Weronika Klawonn SO Gdańsk
 272. Beata Brysiewicz SO Białystok
 273. Anna Hevler SO Nowy Sącz, sędzia w stanie spoczynku
 274. Sławomir Pałka SR Oława
 275. Szczęsny Szymański SO w Białymstoku
 276. Marek Gralec SO Radom
 277. Janusz Sternalski SR Gdańsk - Północ
 278. Andrzej Piersa SR Ostrołęka
 279. Dorota Zarzecka SA w Białymstoku
 280. Patrycja Wojewódka SR Elbląg
 281. Bogusław Dobrowolski SA w Białymstoku
 282. Katarzyna Piotrowska SR Gdańsk - Południe w Gdańsku
 283. Małgorzata Boguszewicz SO Zielona Góra
 284. Jakub Uzdowski SR Malbork
 285. Magdalena Barczyk SR w Obornikach
 286. Anna Samosiuk SR w Bydgoszczy
 287. Magdalena Lewandowska - SR w Obornikach
 288. Katarzyna Kwilosz-Babiś SO Nowy Sącz
 289. Małgorzata Franczak-Opiela SO w Nowym Sączu
 290. Renata Szelhaus SA w Warszawie
 291. Mieczysław Hieronim Kamiński SSO Nowy Sącz
 292. Rafał Młyński SSO w Warszawie
 293. Zbigniew Koźma SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 294. Maciej Ferek SO w Krakowie
 295. Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska SA Warszawa
 296. Edyta Borek - SR w Rzeszowie
 297. Ewa Żołnierczuk - Dec SR w Rzeszowie
 298. Anna Gutowska SR w Białymstoku
 299. Łukasz Biliński - SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 300. Janusz Bociąga sędzia WSA w Krakowie, w stanie spoczynku
 301. Ewa Michna - sędzia WSA w Krakowie
 302. Mariusz Broda SO w Kielcach
 303. Tomasz Świstak WSA w Poznaniu
 304. Bogdan Sokołowski SSR w stanie spoczynku
 305. Anetta Malmuk - Cieplak SO Katowice
 306. Krzysztof Pietkowski SR Koszalin
 307. Dorota Goss Kokot SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 308. Alina Bojara SO Kielce, sędzia w stanie spoczynku
 309. Dariusz Śruba SR we Wrześni
 310. Katarzyna Kazaniecka-Kapała SO Gdańsk
 311. Marcin Przybylski SR we Wrześni
 312. Aldona Chruściel - Struska SO w Słupsku
 313. Mariusz Struski SO w Słupsku
 314. Marzena Ossolińska - Plęs SO w Rzeszowie
 315. Marek Omelan - SO w Elblągu
 316. Jacek Pietrzak - SA w Gdańsku, w stanie spoczynku
 317. Jolanta Pietrzak - SO w Elblągu
 318. Piotr Raczkowski - WSO w Warszawie
 319. Gabriela Ott - SO Katowice
 320. Piotr Kiszka - SR dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
 321. Jakub Kościerzyński SR w Bydgoszczy
 322. Elżbieta Jachymiak-Miodunka SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 323. Witold Olech SR w Rzeszowie
 324. Aleksandra Pelc-Bartosz SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 325. Alina Rzepecka WSA w Gorzowie Wielkopolskim
 326. Katarzyna Kalicińska-Grzyb SR Krakowa dla Śródmieścia w Krakowie
 327. Jacek Antoszewski SR w Zielonej Górze
 328. Marcin Grochmal SR w Zielonej Górze
 329. Stefan Czebieniak SSR Starachowice
 330. Lidia Kurnicka SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 331. Maciej Rejzerewicz SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 332. Michał Laskowski, SN
 333. Anna Grasza SR w Zielonej Górze
 334. Katarzyna Żmuda SR w Lubinie
 335. Jacek Tyszka, SO Warszawa
 336. Joanna Dębowska SR w Zgierzu
 337. Renata Marciniak SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 338. Anna Kulik SR Zielona Góra
 339. Agnieszka Wilk Klapczyńska SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 340. Lucyna Sroka SR Rzeszów
 341. Jarosław Konopka SR we Włocławku
 342. Barbara Glenc-Poślednik SR w Gliwicach
 343. Waldemar Nawrocki SO w Tarnowie
 344. Krzysztof Zaremba SO w Szczecinie
 345. Marek Sobkowicz SO w Warszawie sędzia w st. spoczynku
 346. Zbigniew Lewczyk SO w Toruniu
 347. Agnieszka Zakrzewska-Leżańska SO w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 348. Wojciech Walesiuk SR w Gliwicach
 349. Magdalena Bartłomiejczak - SR w Koninie
 350. Daniel Adamczyk - SR w Koninie
 351. Agnieszka Krzyżanowska - SR w Turku
 352. Artur Lipiński - SO Krosno
 353. Janusz Szarek -SO Krosno
 354. Mariusz Hanus SO Krosno
 355. Tomasz Białka - SO Nowy Sącz
 356. Wiktor Gromiec SA w Gdańsku w st. spoczynku
 357. Rafał Maciejewski SO w Łodzi
 358. Justyna Piś Barganowska SO Toruń
 359. Krzysztof Urbaniak SR w Pleszewie
 360. Zbigniew Małysa SR w Brzesku
 361. Aneta Słowik SR w Tarnowie
 362. Marek Makowczenko SR w Giżycku
 363. Alicja Czarny SO w Kielcach, w stanie spoczynku
 364. Justyna Ptak SR w Gliwicach
 365. Andrzej Nawrocki SO w Koninie
 366. Barbara Kokoryn SR w Olsztynie
 367. Aleksandra Bolczyk SO w Koninie
 368. Bożena Makowczenko SR w Giżycku
 369. Katarzyna Grabarczyk SR w Giżycku
 370. Justyna Smolińska SSR w Olsztynie
 371. Lidia Wojak SR dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
 372. Dorota Czyżewska SO w Warszawie
 373. Anna Urbańska SR w Lubinie
 374. Zdzisław Kawulak SO Elbląg
 375. Beata Głuszak SR Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu
 376. Jan Grzęda NSA
 377. Roman Wiatrowski NSA
 378. Maciej Jaśniewicz NSA
 379. Kamila Wiemann SR w Zielonej Górze
 380. Renata Pohl SA w Poznaniu
 381. Barbara Płocheć SO w Elblągu, sędzia w stanie spoczynku
 382. Adam Mika SO W Legnicy
 383. Jolanta Tembłowska SO Koninie
 384. Arkadiusz Pintal SR w Żarach
 385. Danuta Sawicz SO w Zielonej Górze
 386. Jolanta Witczak SO w Zielonej Górze
 387. Aldona Trznadel SO w Zielonej Górze
 388. Wiesława Stachowiak SA w Poznaniu
 389. Małgorzata Aleksandrowicz SA w Poznaniu
 390. Ewa Niezabitowska SR w Zielonej Górze
 391. Agnieszka Wyszyńska-Gillet SR w Żarach
 392. Katarzyna Czujewicz SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu
 393. Piotr Filipczak SR w Świebodzinie
 394. Krzysztof Dziedzic WSA w Gorzowie Wielkopolskim
 395. Aleksandra Urban, SA w Gdańsku, sędzia w stanie spoczynku
 396. Ewa Raszeja, SA w Gdańsku, sędzia w stanie spoczynku
 397. Beata Błaszczyk SR w Malborku
 398. Teresa Dąbrowska SR w Bydgoszczy, w stanie spoczynku
 399. Magdalena Tomasiewicz SR we Włocławku
 400. Katarzyna Mazurek SO we Włocławku
 401. Hanna Wujkowska SO we Włocławku
 402. Tomasz Tokarski SR dla Krakowa Nowej-Huty w Kraków
 403. Urszula Sipińska-Sęk SO w Piotrkowie Trybunalskim
 404. Iwona Szybka SA w Łodzi
 405. Anna Szczepaniak-Cicha SA w Łodzi
 406. Beata Michalska SA w Łodzi
 407. Lucyna Guderska SA w Łodzi
 408. Jolanta Wolska SA w Łodzi
 409. Beata Łapińska SO w Piotrkowie Trybunalskim
 410. Beata Barylak-Pietrzkowska SA Kraków, sędzia w stanie spoczynku
 411. Witold Benicki SO w Rzeszowie
 412. Anna Wołujewicz SR w Człuchowie
 413. Jolanta Strumiłło WSA w Olsztynie
 414. Marcin Graczyk SA w Warszawie
 415. Krzysztof Noskowicz SA w Gdańsku
 416. Karol Skocki SO w Koninie
 417. Przemysław Kowalski SR w Koninie
 418. Renata Perz SR w Koninie
 419. Małgorzata Mazur SO w Rzeszowie
 420. Grażyna Hempowicz SR w Koninie
 421. Barbara Chłędowska SO w Rzeszowie
 422. Jerzy Pałka SO Ostrołęka
 423. Małgorzata Kaźmierczak SA w Poznaniu
 424. Krzysztof Józefowicz SA w Poznaniu
 425. Ryszard Marchwicki SA w Poznaniu
 426. Mikołaj Tomaszewski SA w Poznaniu
 427. Maciej Rozpędowski SA w Poznaniu
 428. Krzysztof Marcinkowski sędzia SA w Krakowie, w stanie spoczynku
 429. Anna Czabańska SO w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 430. Maria Zawadzka WSA Kraków
 431. Bożenna Blitek WSA Kraków, sędzia w stanie spoczynku
 432. Anna Zgierska - Kuropatwa SR Żywiec
 433. Dorota Lenarczyk SR Żywiec
 434. Jadwiga Kurowska - Biegun SR Żywiec
 435. Michał Sokół SR w Grodzisku Mazowieckim
 436. Agata Wasilewska Kawałek SO w Krakowie
 437. Grzegorz Saniewski WSA w Bydgoszczy
 438. Magdalena Roszkowska-Matusik SO w Warszawie
 439. Michał Doleżal SO w Warszawie
 440. Iwona Konopka SO w Warszawie
 441. Liliana Kaltenbek SO w Krakowie
 442. Sylwia Kulma SSO w Warszawie
 443. Robert Kwieciński SSO w Koninie
 444. Magdalena Meroń - Pomarańska - SO w Krakowie
 445. Agata Wilczewska - SO w Koninie
 446. Stanisław Grzeszek WSA w Krakowie, sędzia w stanie spoczynku
 447. Iwona Zloty - SO w Koninie
 448. Dorota Janek - SR w Nowym Sączu
 449. Magdalena Łopuchow, SR Gdańsk-Południe
 450. Joanna Kaczmarek - Kęsik SO Radom
 451. Anna Michalik SA w Warszawie
 452. Tomasz B. Bac - SR Kraków-Podgórze
 453. Karolina Sosinska SR Kraków-Podgórze
 454. Małgorzata Adamczyk SR w Tarnowie
 455. Izabela Bogusz SO w Opolu
 456. Krzysztof Bogusz WSA w Opolu
 457. Andrzej Niedużak SA we Wrocławiu, sędzia w stanie spoczynku
 458. Joanna Tuszyńska sędzia NSA- WSA Kraków
 459. Wiesława Szumlas SR Żywiec
 460. Agnieszka Michalak SR dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
 461. Andrzej Czarnota SA Gdańsk
 462. Bożena Czarnota SO Elbląg, sędzia w stanie spoczynku
 463. Krzysztof Marcinkowski sędzia SA w Krakowie, w stanie spoczynku
 464. Mariusz Sadecki SO w Tarnowie
 465. Rafał Wagnerowski SO w Tarnowie
 466. Renata Czeluśniak WSA Kraków
 467. Jacek Targoński SSR w Świnoujściu
 468. Alicja Targońska SR Świnoujście
 469. Magdalena Sarzyńska SR Świnoujście
 470. Jolanta Jeżewska - SSR w Gdyni
 471. Monika Szelaźniak - SSR w Gdyni
 472. Mariusz Grobelny SR Świnoujście
 473. Ewa Pietraszewska SO Elbląg
 474. Piotr Górecki, SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 475. Andrzej Borkowski SR w Koninie
 476. Iwona Mazanka-Smogór SR w Koninie
 477. Jacek Kuza WSA w Kielcach
 478. Agnieszka Sułowska-Gibas SR dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie
 479. Katarzyna Grabczak-Ignatjuk SR dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie
 480. Kamilla Gajewska SR Świnoujście
 481. Sylwia Kolasa-Barczyńska SO w Legnicy
 482. Marek Syrek SO w Tarnowie
 483. Grażyna Baran SO Kraków
 484. Irena Różańska-Dorosz SA Wrocław, sędzia w stanie spoczynku
 485. Robert Bednarczyk, SO Jelenia Góra
 486. Andrzej Tekieli SO Jelenia Góra
 487. Klara Łukaszewska SO Jelenia Góra
 488. Dominika Gotthardt SR Zgorzelec
 489. Anna Bury SO w Legnicy
 490. Mirosława Polak-Pawlaczek SO w Legnicy, sędzia w stanie spoczynku
 491. Katarzyna Oleksiak -SO w Krakowie
 492. Joanna Czernecka - SO w Krakowie
 493. Mariola Klimczak SO w Koninie
 494. Wioletta Paprotna SR Świnoujście
 495. Mariusz Grobelny SR Świnoujście
 496. Aleksandra Janczura SR Świnoujście
 497. Agnieszka Trytek-Błaszak SR Świnoujście
 498. Mariola Głowacka SA w Poznaniu
 499. Agnieszka Borodziuk SR Zielona Góra
 500. Katarzyna Tyczka-Rote SN, sędzia w stanie spoczynku
 501. Mariola Wojtkiewicz SO w Szczecinie
 502. Marzena Miąskiewicz SA Warszawa
 503. Małgorzata Krzyżak - SO w Koninie
 504. Bożena Grubba - SA w Gdańsku, sędzia w stanie spoczynku
 505. Katarzyna Franc SR Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu
 506. Alicja Zarzecka SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 507. Joanna Pułaczewska-Antczak SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 508. Marta Borkowska SR Włocławek
 509. Ludmiła Tułaczko-SO Warszawa Praga w Warszawie
 510. Paulina Kuźma SO w Łodzi
 511. Beata Kopania SO Słupsk
 512. Ewa Szarmach SO w Gdańsku
 513. Małgorzata Kluziak SO Warszawa, sędzia w stanie spoczynku
 514. Andrzej Rzepliński sędzia konstytucyjny w stanie spoczynku
 515. Krzysztof Petryna SO w Warszawie
 516. Jarosław Klon SO Gliwice
 517. Ireneusz Szulewicz SO w Warszawie
 518. Anna Wielgolewska SO w Warszawie
 519. Izabela Ledzion SO w Warszawie
 520. Arkadiusz Piotrowski SO w Warszawie
 521. Agnieszka Sadecka SO w Tarnowie
 522. Jacek Satko SO w Tarnowie
 523. Ewa Kowalik SO Radom
 524. Renata Masły - Macioszek SR dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
 525. Roman Walewski SA Poznań
 526. Marta Dobrowolska SR dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
 527. Małgorzata Paździerska SO we Włocławku
 528. Jolanta Tomala SO we Włocławku, sędzia w stanie spoczynku
 529. Elżbieta Zywar SO w Szczecinie, sędzia w stanie spoczynku
 530. Anita Jarząbek-Bocian SO Warszawa-Praga w Warszawie
 531. Magdalena Opalińska, SR w Zgorzelcu
 532. Anna Korwin-Piotrowska, SO Opole
 533. Marta Szerel, SA w Warszawie
 534. Piotr Ciecierski - SR Choszczno
 535. Jarosław Poch- SO w Częstochowie
 536. Monika Horecka SO Kielce
 537. Zbigniew Łasowski, SR w Choszcznie, sędzia w stanie spoczynku
 538. Remigiusz Pawłowski SO Warszawa Praga w Warszawie
 539. Katarzyna Cichoń SR w Kolbuszowej
 540. Alina Stępień-Milukow SR w Koninie, sędzia w stanie spoczynku
 541. Iwona Niewiadowska-Patzer SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 542. Sławomir Ciężki SO w Bydgoszczy
 543. Grzegorz Gała sędzia SO w Łodzi
 544. Katarzyna Schönhof-Wilkans SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 545. Izabela Halik SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 546. Urszula Pałkowska Różycka SO Kraków
 547. Agnieszka Wojciechowska-Langda SO Warszawa-Praga w Warszawie
 548. Michał Chojnowski SO Warszawa-Praga w Warszawie
 549. Jacek Matusik SO Warszawa-Praga w Warszawie
 550. Zenon Stankiewicz SO Warszawa-Praga w Warszawie
 551. Damian Bronowicki WSA w Gorzowie Wlkp.
 552. Aleksandra Mazurek SO Warszawa-Praga w Warszawie
 553. Sebastian Mazurkiewicz SO Warszawa Praga w Warszawie
 554. Barbara Lubańska-Mazurkiewicz sędzia w stanie spoczynku SA w Warszawie
 555. Joanna Kasicka - SR Szczecin
 556. Marek Dalidowicz - SR Szczecin
 557. Ewa Gut - SO Tarnów
 558. Ewa Maciejewska SO w Łodzi
 559. Stanisław Zabłocki - sędzia SN w stanie spoczynku
 560. Izabela Kościarz-Depta delegowana do SO Warszawa Praga w Warszawie
 561. Marek Baranowicz - SR Stargard
 562. Barbara Przybylska SO w Gliwicach
 563. Beata Łożyńska - Motyka SO w Olsztynie
 564. Beata Kurowska SO w Olsztynie
 565. Tadeusz Kowalczyk SR w Jaworze
 566. Piotr Czerkawski SO w Płocku
 567. Marzanna Wiśniewska SR Brodnica
 568. Anna Tyrluk-Krajewska SO w Warszawie
 569. Joanna Korzeń SO w Warszawie
 570. Monika Niezabitowska-Nowakowska SO w Warszawie
 571. Urszula Idzikowska sędzia SO w Warszawie w stanie spoczynku
 572. Jarosław Opasiński SR w Mogilnie
 573. Tomasz Bulkowski SR w Olsztynie
 574. Anna Zawadka SO Warszawa-Praga w Warszawie
 575. Anna Wypych-Knieć SR dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
 576. Justyna Szczepkowska SR w Grudziądz
 577. Izabela Wawrzynkiewicz SO w Łodzi
 578. Elżbieta Cichoń SR w Tczewie, sędzia w stanie spoczynku
 579. Barbara Grodkowska SO w Tarnowie
 580. Agnieszka Lubińska SR w Grudziądzu
 581. Kinga Grünberg-Bartkowska SR w Grudziądzu
 582. Robert Kirejew SA w Katowicach
 583. Katarzyna Capałowska SA w Warszawie
 584. Ewa Mroczek SR w Działdowie, sędzia w stanie spoczynku
 585. Marzena Wasilewska SA w Warszawie
 586. Barbara Augustyniak SA Łódź
 587. Małgorzata Grzegorczyk-Pomin SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 588. Aleksandra Dobrołowicz - SR Szczecin - Centrum w Szczecinie
 589. Urszula Persak- SR Szczecin Centrum w Szczecinie
 590. Elżbieta Brzozowska SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 591. Andrzej Wojtaszko - SO Gdańsk
 592. Zbigniew Harupa, SO Opole
 593. Agnieszka Grzybczak-Stachyra SO w Warszawie
 594. Anna Grochal SR w Kościerzynie
 595. Władysława Motak SO w Szczecinie, sędzia w stanie spoczynku
 596. Katarzyna Zbieg SR Strzelce Krajeńskie
 597. Sybilla Bernatowicz SR Strzelce Krajeńskie
 598. Daniel Gierak SR w Zabrzu
 599. Agnieszka Kubis SR w Zabrzu
 600. Janusz Zajda NSA, sędzia w stanie spoczynku
 601. Daria Kamińska - Grzelak SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 602. Katarzyna Sznajder SO w Gliwice
 603. Anna Lewandowska SR Sopot
 604. Aleksandra Marek-Ossowska SR w Toruniu
 605. Waldemar Niemiec SO w Krośnie, sędzia w stanie spoczynku
 606. Agnieszka Matuszewska SR Poznań - Nowe Miasto w POznaniu
 607. Alina Geremek SR Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu
 608. Zofia Kołaczyk SA w Katowicach, sędzia w stanie spoczynku
 609. Renata Kielak - Komorowska - SR dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie
 610. Jacek Nowicki SA w Poznaniu
 611. Paweł Jurewicz SR w Świebodzinie
 612. Barbara Tracz SR w Świebodzinie
 613. Przemysław Wojnicz SR w Zielonej Górze
 614. Anna Macur SR w Zielonej Górze
 615. Oliwia Walkiewicz SO w Zielonej Górze
 616. Katarzyna Kijowska SO w Zielonej Górze
 617. Jolanta Spychała SO w Zielonej Górze, sędzia w stanie spoczynku
 618. Szymon Hołówko SR w Żarach
 619. Dariusz Szczygieł SR w Żarach
 620. Monika Szczepaniec-Czech, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 621. Elżbieta Krupińska SO w Białymstoku
 622. Elżbieta Tramowska SR w Starogardzie Gdańskim, sędzia w stanie spoczynku
 623. Zbigniew Podedworny SO Warszawa
 624. Małgorzata Kudyk SR Kraków Śródmieście
 625. Liwia Olszewska SR w Zielonej Górze
 626. Anna Drabik SR w Jarosławiu
 627. Krzysztof Kacprzak SO w Łodzi
 628. Tomasz Szymański SA w Krakowie
 629. Olimpia Barańska - Małuszek SR w Gorzowie Wielkopolskim
 630. Dorota Kordiak SO w Zielonej Górze
 631. Tomasz Zawiślak WSA w Warszawie
 632. Artur Onderka SR w Miechowie
 633. Jerzy Nawrocki SA w Lublinie
 634. Małgorzata Micorek-Wagner SA w Warszawie
 635. Alina Burzyńska - SR Szczecin Centrum
 636. Marek Burzyński - SR Szczecin Centrum
 637. Małgorzata Pelczar - SO Krosno, sędzia w stanie spoczynku
 638. Grzegorz Kurdziel SR Wrocław - Śródmieście
 639. Wiesława Kaźmierska SA Szczecin, sędzia w stanie spoczynku
 640. Sylwia Krajewska SR Wrocław-Śródmieście
 641. Adam Zieliński SR w Zgierzu
 642. Andrzej Kieć SO w Gliwice
 643. Krzysztof Krygielski SR w Olsztynie
 644. Lidia Wesołowska Szmacińska SO w Łodzi, sędzia w stanie spoczynku
 645. Beata Tymoszów SO Warszawa-Praga w Warszawie
 646. Leszek Hołubowicz - WSO w Warszawie
 647. Adam Synakiewicz SO w Częstochowie
 648. Lidia Rzeczkowska SR w Słupsku
 649. Robert Rzeczkowski SO w Słupsku
 650. Filip Wesołowski SR dla Wrocławia-Fabrycznej
 651. Henryk Gradzik SSN w stanie spoczynku
 652. Aleksandra Wesołowska SO w Legnicy, sędzia w stanie spoczynku
 653. Jakub Lęcznar - SR w Tarnowie
 654. Anna Młyniec SO w Legnicy, sędzia w stanie spoczynku
 655. Jolanta Marek-Trocha - SO Warszawa
 656. Dorota Radaszkiewicz SO w Olsztynie
 657. Katarzyna Gołaszewska-Dopierała SR w Śremie
 658. Aneta Obszyńska - Malocha - SO Warszawa
 659. Anna Leśniewska-Barczyk SR w Koninie
 660. Dagmara Pusz - Florkiewicz - SO Warszawa
 661. Maria Kamocka-SA w Szczecinie, sędzia w stanie spoczynku
 662. Halina Musiał - SO w Szczecinie, sędzia w stanie spoczynku
 663. Robert Sobiecki - SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 664. Elżbieta Majewska SO w Koninie
 665. Małgorzata Sajda SO w Łodzi
 666. Joanna Zabłocka - sędzia NSA w stanie spoczynku
 667. Grzegorz Kochan - SO w Warszawie
 668. Ewa Stępień SR w Toruniu
 669. Karolina Rokita - SR w Przemyślu
 670. Justyna Dołhy - SO Warszawa-Praga w Warszawie
 671. Grażyna Załęska-Bartkowiak SO Ostrołęka
 672. Jarosław Bartkowiak SO Ostrołęka
 673. Danuta Jezierska - SA w Szczecinie, sędzia w stanie spoczynku
 674. Marta Szczodrowska SR w Nowej Soli
 675. Konrad Kęsek SR w Nowej Soli
 676. Roman Andrzejewski SO Gorzów Wielkopolski
 677. Krystyna Dąbrowska SSR w stanie spoczynku
 678. Paweł Geisler SR Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu
 679. Edyta Pietraszewska SA w Rzeszowie
 680. Agnieszka Ambroziak SA w Warszawie
 681. Bogdan Ziemiański SA w Rzeszowie
 682. Irena Mazurek SA w Rzeszowie
 683. Dariusz Mazurek SA w Rzeszowie
 684. Jacek Barczewski SO w Olsztynie
 685. Małgorzata Nowak-Januchta SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
 686. Lidia Mierzyńska SR Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu
 687. Radosław Kędzierski Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 688. Anna Zaniewska - Malik SO w Tarnowie, sędzia w stanie spoczynku
 689. Ewa Łabno - Smoleń SR w Tarnowie, sędzia w stanie spoczynku
 690. Renata Henich SR w Tarnowie
 691. Barbara Nita-Światłowska, SA w Krakowie
 692. Beata Byszewska - SA Warszawa
 693. Ewa Ługowska - SR w Wieliczce
 694. Barbara Raczka -Sekścińska SA Gdańsk
 695. Greta Puchalska - SO Szczecin
 696. Edyta Matusewicz - Jankowska - SR Myślibórz
 697. Grzegorz Klimek - WSA Kraków
 698. Beata Kozłowska - SA w Warszawie
 699. Rafał Chrzczonowski, SR w Ostrołęce
 700. Grażyna Szymańska-Pasek SO Ostrołęka, sędzia w stanie spoczynku
 701. Monika Brzozowska, SO w Ostrołęce
 702. Joanna Krzyżanowska SR w Słupsku
 703. Tamara Kulczewska - Miszczak SO w Słupsku
 704. Barbara Drzazga WSA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 705. Sebastian Wojewódka SR w Elblągu
 706. Marek Stempniak SO w Kielcach
 707. Piotr Biega SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 708. Teresa Bielska-Sobkowicz SSN w stanie spoczynku
 709. Bożena Przysada SO w Rzeszowie
 710. Jacek Bania SO w Tarnowie
 711. Beata Piwko SO w Kielcach
 712. Monika Obrębska SO w Ostrołęce
 713. Łucja Oleksy - Miszczyk SO w Gliwicach
 714. Paulina Fidzińska-Adamska SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 715. Andrzej Tramowski sędzia w stanie spoczynku SR Starogard Gdański
 716. Irena Sachajska-Krzyśka - SR Gryfice
 717. Edyta Chruścińska - SO Szczecin
 718. Wojciech Ujwary - SR Nowy Targ
 719. Beata Najjar - SO w Warszawie
 720. Katarzyna Bryl - SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 721. Karolina Olszewska SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 722. Tomasz Malicki SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 723. Eugeniusz Bosacki SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 724. Emilia Puzdrowska SR w Bytowie
 725. Iwona Wroniak-Runowska SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 726. Maria Merdzińska - SR w Turku
 727. Mariusz Pasternak - SO w Gdańsku
 728. Jakub Zieliński WSA w Poznaniu
 729. Grażyna Horbulewicz, SA w Gdańsku, sędzia w stanie spoczynku
 730. Roman Sporysz sędzia w stanie spoczynku SR w Chojnicach
 731. Anna Tyszkiewicz SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 732. Joanna Jakubowska -Wiraszka SSO w Świdnicy
 733. Elżbieta Cel SR Szczytno, sędzia w stanie spoczynku
 734. Iwona Gdula - SO Szczecin
 735. Katarzyna Zawiślak, SSO we Wrocławiu
 736. Wanda Makarczuk SR Szczytno, sędzia w stanie spoczynku
 737. Tomasz Zawiślak, SR dla Wrocławia Śródmieścia
 738. Adam Nita, WSA w Gliwicach
 739. Olga Kiełczewska-Modrowska SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 740. Maciej Żelazowski SA Szczecin
 741. Maria Nowak SR w Krośnie Odrzańskim
 742. Barbara Szczecińska SR w Nowej Soli
 743. Joanna Nawrot SR w Żarach
 744. Katarzyna Gajgiel SR w Nowej Soli
 745. Ewa Balcerczak SR w Krośnie Odrzańskim, sędzia w stanie spoczynku
 746. Przemysław Funka, SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 747. Katarzyna Orzeł, SR w Chodzieży
 748. Romualda Spyt, sędzia SN
 749. Marek Długosz, SA w Krakowie
 750. Marta Romańska, SN
 751. Dariusz Zawistowski, SN
 752. Kamila Różańska SR w Otwocku
 753. Marlena Czapnik -SO Koszalin, sędzia w stanie spoczynku
 754. Leszek Grabias, SO Krosno
 755. Monika Mleczko - Pawlikowska SR Chełmno
 756. Iwona Krzeczowska -Lasoń SA w Gdańsku
 757. Agnieszka Domańska SO w Warszawie
 758. Piotr Wójtowicz SA w Katowicach, sędzia w stanie spoczynku
 759. Kinga Misiukiewicz SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 760. Dominik Mączyński, WSA w Poznaniu
 761. Jadwiga Czermańska-Śmiałek SO w Zielonej Górze
 762. Ewa Cyran SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 763. Jolanta Cierpiał SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 764. Grażyna Tokarczyk SO w Gliwicach
 765. Ewa Węgrowska - SO Szczecin, sędzia w stanie spoczynku
 766. Eliza Adamus - SO Szczecin, sędzia w stanie spoczynku
 767. Elżbieta Teresa Wandzilak-SO Szczecin, sędzia w stanie spoczynku
 768. Robert Kuczyński SA we Wrocławiu
 769. Irena Kamińska NSA, sędzia w stanie spoczynku
 770. Mirosław Knapik SR w Tarnowie
 771. Agnieszka Smerdzyńska SR Kielce
 772. Danuta Lipowicz - SR w Rawiczu, sędzia w stanie spoczynku
 773. Bartłomiej Treter SO w Legnicy
 774. Dariusz Dończyk, SN
 775. Grzegorz Misiurek, SN
 776. Małgorzata Stanek SA w Łodzi
 777. Marta Ścisła - SR Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 778. Radosław Zieliński - SR w Jarosławiu
 779. Jerzy Dymke, SO w Ostrołęce, sędzia w stanie spoczynku
 780. Michał Dampc SO w Gdańsku del.
 781. Artur Węgrzyn SR Bielsko-Biała, sędzia w stanie spoczynku
 782. Kazimierz Klugiewicz, sędzia SN
 783. Katarzyna Trzosińska SR w Grójcu
 784. Antoni Czeszkiewicz SO w Suwałkach, sędzia w stanie spoczynku
 785. Anna Trawińska SO Łódź, sędzia w stanie spoczynku
 786. Andrzej Znak SO Częstochowa
 787. Bogdan Świerczakowski, SA w Warszawie
 788. Małgorzata Mojkowska SA w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 789. Aleksandra Sołtysińska SO Kraków
 790. Marek Kapała SO Gdańsk
 791. Marek Krysztofiuk SR dla Warszawy - Śródmieścia
 792. Marzena Kaczor SR w Choszcznie
 793. Paweł Grzegorczyk, SN
 794. Piotr Moskwa SA w Rzeszowie, sędzia w stanie spoczynku
 795. Anna Kierończyk SO Radom, sędzia w stanie spoczynku
 796. Zbigniew Kierończyk SO Radom, sędzia w stanie spoczynku
 797. Ludmiła Dulka-Twarogowska - SR w Wąbrzeźnie
 798. Małgorzata Warecka-SR Gdynia
 799. Marek Szatkowski SR Szamotuły
 800. Barbara Paszkowska SR w Białymstoku
 801. Krystyna Szymczak SR, sędzia w stanie spoczynku
 802. Katarzyna Milewska - SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 803. Beata Głuszak - SR dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
 804. Marta Knotz - SR w Koszalinie
 805. Marek Synowski -SO w Krakowie
 806. Piotr Pilarczyk - SO w Krakowie
 807. Agnieszka Pilarczyk - SR dla Krakowa - Śródmieścia
 808. Piotr Mgłosiek SR Wrocław
 809. Krzysztof Kozłowski SR Wysokie Mazowieckie
 810. Jarosław Wiśniewski SWSA w Krakowie
 811. Jerzy Strzygocki SO Bielsko-Biała
 812. Agnieszka Piotrowska SN
 813. Wiesław Oryl SO Ostrołęka
 814. Marzena Henrych SR dla Krakowa-Śródmieścia
 815. Agnieszka Rudol, SR dla Krakowa-Śródmieścia
 816. Ewa Ługowska SR w Wieliczce
 817. Ewa Wiśniewska SR Nowy Sącz
 818. Aneta Sobolewska - Żukiel SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 819. Leszek Nowopolski- SO w Gdańsku (del.)
 820. Michał Karczewski - SR Prawobrzeże i Zachód Szczecinie
 821. Anna Knapczyńska - SO Włocławek
 822. Hanna Woźniak SR Wąbrzeźno
 823. Anna Gałas - SO w Warszawie
 824. Andrzej Dziedzic SO w Krośnie, sędzia w stanie spoczynku
 825. Michał Wójcik SR dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie
 826. Ryszard Warda SO Ostrołęka
 827. Małgorzata Czeredys-Wójtowicz SR w Zgorzelcu
 828. Ewa Toczydłowska SR Gdańsk Południe w Gdańsku
 829. Paulina Asłanowicz SA w Warszawie
 830. Katarzyna Motylska Kucharczyk SO Łódź
 831. Iwona Róziewicz - SR w Kielcach
 832. Jerzy Skuza SR Iława
 833. Witold Bojanowski SR Lubin
 834. Marta Pilśnik SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 835. Ewa Teofilak SO w Warszawie
 836. Przemysław Kurzawa SA w Warszawie
 837. Bogdan Kijak SO w Nowym Sączu
 838. Paweł Wewiórski SR Elbląg
 839. Magdalena Łopuszko SO w Szczecinie
 840. Piotr Żywicki SR w Olsztynie
 841. Magdalena Kaźmierczak SR Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 842. Andrzej Borowski SR w Nowym Mieście Lubawskim
 843. Michał PIeńkowski SO Ostrołęka
 844. Tomasz Klimko SR dla Wrocławia-Fabrycznej
 845. Marek Borkiewicz SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 846. Elżbieta Skurzyńska SR w Świebodzinie
 847. Daniel Macur SR w Krośnie Odrzańskim
 848. Monika Bogusławska SR w Żarach
 849. Barbara du Chateau SA w Lublinie
 850. Anna Gruszczyńska SR Kołobrzeg
 851. Piotr Wzorek SO Łódź
 852. Bartłomiej Kozieł SR Drawsko Pomorskie
 853. Tomasz Trębicki SR dla Warszawy Śródmieścia
 854. Tadeusz Strzyż SO Rzeszów
 855. Maciej Kruszyński SO w Warszawie
 856. Joanna Dorota Toczydłowska sędzia w stanie spoczynku, SO Białystok
 857. Aleksander Jędryka SR Nowy Targ
 858. Adam Mainka-Pawłowski SR Siemianowic Śląskie
 859. Marzena Kluba SO Łódź, sędzia w stanie spoczynku
 860. Izabela Lewandowska Sokół SO Łódź
 861. Katarzyna Biernat-Jarek - SO w Krakowie
 862. Karina Marczak sędzia w stanie spoczynku SO w Szczecinie
 863. Tomasz Skowron SO Jelenia Góra
 864. Andrzej Żuk SO Jelenia Góra
 865. Dorota Witek SO Jelenia Góra
 866. Lidia Hojeńska SO we Wrocławiu, sędzia w stanie spoczynku
 867. Małgorzata Iwaszuk SR Wrocław Fabryczna, sędzia w stanie spoczynku
 868. Wanda Binczak SO w Legnicy, sędzia w stanie spoczynku
 869. Krystyna Ćwierz SO we Wrocławiu, sędzia w stanie spoczynku
 870. Aleksandra Rembiasz SR w Kłodzku
 871. Ewa Maciejewska SR dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
 872. Edward Panek SO w Tarnowie
 873. Anna Ostrowska SR w Oławie
 874. Małgorzata Knapik SO w Tarnowie, sędzia w stanie spoczynku
 875. Renata Pawłów SR w Kłodzku
 876. Anna Wieczorek SR Wrocław Fabryczna
 877. Anna Marusiak SR w Jarosławiu, sędzia w stanie spoczynku
 878. Halina Szczepankiewicz-Początek SR w Jarosławiu, sędzia w stanie spoczynku
 879. Adam Bojko SO w Piotrkowie Trybunalskim
 880. Sławomir Solnica SR Kołobrzeg
 881. Małgorzata Nowaczewska-Małek SO w Radomiu
 882. Joanna Rezler Wiśniewska SR w Brzezinach
 883. Katarzyna Kozicka-Kania SR w Tarnowie
 884. Agnieszka Łukaszuk SO w Warszawie
 885. Agnieszka Gałkowska SO w Częstochowie
 886. Agnieszka Banach- SR w Złotoryi
 887. Agnieszka Sołtyka SA Szczecin
 888. Dorota Wilczek SR dla Wrocławia - Krzyków
 889. Renata Detka WSA w Kielcach
 890. Marta Wiśniewska SR w Braniewie
 891. Joanna Kurpierz SA Katowice, sędzia w stanie spoczynku
 892. Ewa Solecka SA Katowice, sędzia w stanie spoczynku
 893. Agnieszka Froehlich-SR Szczecinek
 894. Wiesław Masłowski SA w Łodzi, sędzia w stanie spoczynku
 895. Agnieszka Świderska SR Wrocław - Krzyki we Wrocławiu
 896. Tomasz Charzewski SR w Iławie
 897. Marzanna Góral SA w Warszawie
 898. Radosław Marcinków SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 899. Agnieszka Wachowicz-Mazur SA Warszawa
 900. Anna Kaźmierczak SR w Białogardzie
 901. Alicja Karpus - Rutkowska SR w Myśliborzu
 902. Beata Piwowarska SO Warszawa
 903. Krzysztof Twarogowski SR Wąbrzeźno
 904. Włodzimierz Wróbel, SN
 905. Jacek Sobczyński SO w Katowicach
 906. Ewa Rzepecka Zięba - SR w Myśliborzu
 907. Andrzej Początek SR Jarosław
 908. Robert Kłosowski SR w Lidzbarku Warmińskim
 909. Władysław Pawlak SN
 910. Edyta Kutkiewicz SR Goleniów
 911. Maja Smoderek SO w Warszawie
 912. Irena Gorel SO w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 913. Barbara Sierpińska SO w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 914. Waldemar Płóciennik SN
 915. Grażyna Ruiz SA w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 916. Andrzej Sterkowicz SO w Warszawie
 917. Maria Zgiet-Zawadzka SO w Warszawie
 918. Renata Suraj SR Lublin Wschód
 919. Michał Suraj SR Lublin Wschód
 920. Henryk Brzyżkiewicz SO w Gliwicach
 921. Tomasz Artymiuk, SN
 922. Anna Barquilla- Kruczyńska SR Poznań- Stare Miasto w Poznaniu
 923. Anna Pater SO w Nowym Sączu
 924. Agata Irla-Łuczyńska SR dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie
 925. Beata Górna-Gielara SR Lublin-Zachód w Lublinie
 926. Urszula Walenta SSO Gliwice, sędzia w stanie spoczynku
 927. Jerzy Grubba, SN
 928. Monika Kowalska SA w Krakowie, sędzia w stanie spoczynku
 929. Daria Stanek, SA w Gdańsk
 930. Ewa Nowaczyńska, SO w Elblągu, sędzia w stanie spoczynku
 931. Krzysztof Nowaczyński, SO w Elblągu
 932. Anna Hajda SO w Gliwicach
 933. Marcin Kobylski SO w Radomiu
 934. Małgorzata Ryńska - SR Kielce, sędzia w stanie spoczynku
 935. Robert Obrębski SA w Warszawie
 936. Iwona Tobór SO Katowice, sędzia w stanie spoczynku
 937. Wojciech Modrzyński SO w Toruniu
 938. Ryszard Rutkowski SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
 939. Agnieszka Opłotna - Woźniak, SR Szczecin Centrum w Szczecinie
 940. Joanna Jurkiewicz SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 941. Monika Zielińska SR w Wodzisławiu Śląskim
 942. Marek Pietruszyński SN
 943. Gabriela Sochaj SR w Radomiu
 944. Izabela Komarzewska SO w Białymstoku
 945. Monika Koba, SN
 946. Magdalena Wierzejska SR w Bartoszycach
 947. Eugeniusz Buła, SR w Nowym Targu
 948. Paweł Lasoń SO Piotrków Trybunalski
 949. Agata Pyjas-Luty SA w Krakowie
 950. Jolanta Szaniecka WSA Poznań, sędzia w stanie spoczynku
 951. Małgorzata Motawska SR Września
 952. Hanna Dumanowska - Łosin, SR w Gdyni
 953. Jolanta Frańczak SN
 954. Krystian Serzysko SA w Krakowie
 955. Anna Rybicka-Hałabis SR Lublin-Zachód w Lublinie
 956. Marta Kazaniecka SR Szczecin - Centrum w Szczecinie
 957. Sonia Dwornicka SR w Gliwicach
 958. Maciej Kawałko - SO w Szczecinie
 959. Izabela Cieślińska SO we Wrocławiu
 960. Maciej Plaskacz - SO w Toruniu
 961. Paweł Hallada SR w Ropczycach
 962. Ewa Cylc SO w Warszawie
 963. Józef Iwulski, SN
 964. Grzegorz Wójtowicz SSO Radom
 965. Grażyna Robaczewska SR Szczecin - Centrum w Szczecinie
 966. Paweł Wiliński, SN
 967. Irena Flotyńska SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu
 968. Magdalena Piwowarczyk SR w Łowiczu
 969. Ewa Jaworska-Góral SR w Gliwicach
 970. Justyna Szurgacz-Ślęzak SR dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu
 971. Jacek Małodobry SO w Nowym Sączu, sędzia w stanie spoczynku
 972. Irena Gromska-Szuster, SN, sędzia w stanie spoczynku
 973. Katarzyna Orłowska-Mikołajczak SR Koszalin
 974. Agnieszka Straub-Cegiełko SR Lublin - Zachód
 975. Rafał Romatowski SR we Włocławku
 976. Monika Drzewiecka SR we Włocławku
 977. Adam Jutrzenka-Trzebiatowski sędzia WSA w Gorzowie Wlkp
 978. Marcin Bik SR dla Warszawy Pragi-Północ
 979. Zofia Pawelczyk-Bik SR dla Warszawy Pragi-Południe
 980. Dorota Pękała - SR Szczecin Centrum w Szczecinie
 981. Agnieszka Poświata - SR Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 982. Blanka Kasprowicz - SR w Stargardzie
 983. Monika Miller - Młyńska SO w Szczecinie
 984. Małgorzata Łoboz WSA Kraków
 985. Wojciech Wilczek SO w Gliwicach
 986. Jadwiga Żywolewska - Ławniczak, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
 987. Anna Bator Ciesielska SO Warszawa
 988. Bogdan Bieniek, SN
 989. Dominik Ciężki SR Sławno
 990. Agnieszka Gocek sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
 991. Emilia Błażewicz SR w Sławnie
 992. Dorota Markiewicz SA w Warszawie
 993. Wioletta Bąkiewicz- Jakubowska - SR w Golubiu- Dobrzyniu
 994. Krzysztof Rogalewicz - SR w Golubiu- Dobrzyniu
 995. Leszek Osiński - SR w Golubiu- Dobrzyniu
 996. Karolina Głazińska-Izdebska - SR w Golubiu- Dobrzyniu
 997. Jacek Blat, SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
 998. Barbara Pięcek SO Łódź, sędzia w stanie spoczynku
 999. Joanna Stępień - Trylnik SR Wrocław Fabryczna
 1000. Piotr Sałamaj -SO Szczecin
 1001. Aleksandra Kaczmarek - SO w Gdańsku
 1002. Katarzyna Mieszkowicz SR Płock
 1003. Konrad Mosakowski SR w Lipnie
 1004. Kinga Miotk-Załuska SR w Toruniu
 1005. Dorota Rysińska, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
 1006. Agnieszka Mroczek SR w Koszalinie
 1007. Agata Masłowska SR dla Wrocławia-Śródmieścia
 1008. Paweł Cyran, SR Kraków-Śródmieście
 1009. Paweł Nowacki - SR w Nakle nad Notecią
 1010. Urszula Duczmal SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 1011. Anna Frączkiewicz SO Lublin sędzia
 1012. Jacek Gudowski, sędzia SN w st. spocz.
 1013. Kinga Wieczorek - Przybylska SR w Szamotułach
 1014. Halina Mieszkowicz sędzia w stanie spoczynku SO Płock
 1015. Sławomir Steinborn SA w Gdańsku
 1016. Krzysztof Szczygielski WSA w Łodzi
 1017. Małgorzata Brzózka-Chamala SR w Częstochowie
 1018. Angelika Lewandowska - SO w Koninie
 1019. Iwona Łuka- Kliszcz SA w Krakowie, sędzia w stanie spoczynku
 1020. Katarzyna Boruń -Bamburak SR w Koszalinie
 1021. Beata Szymańska SR w Mogilnie
 1022. Ewa Piotrowska SO w Płocku, sędzia w stanie spoczynku
 1023. Klaudia Juraszczyk SR Kołobrzeg
 1024. Dorota Wachowska SR dla Wrocławia -Krzyków
 1025. Tomasz Pintara SO Łódź
 1026. Ewa Pintara SR Skierniewice
 1027. Ewa Lemanowicz-Pawlak SR Toruń
 1028. Małgorzata Czerwińska sędzia w stanie spoczynku SO w Szczecinie
 1029. Bożena Lichota SA w Krakowie, sędzia w stanie spoczynku
 1030. Włodzimierz Baran, SA w Krakowie, sędzia w stanie spoczynku
 1031. Natalia Maszkiewicz SR dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
 1032. Małgorzata Frąckowiak -Mitura SR w Lęborku
 1033. Marta Sługocka SR w Kłodzku, sędzia w stanie spoczynku
 1034. Karolina Wołoszczuk SR w Świdnicy
 1035. Anna Garbera SR w Wołowie
 1036. Jolanta Zapłotna, SR w Wołowie
 1037. Izabela Paluszyńska WSA w Poznaniu
 1038. Krzysztof Cesarz sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
 1039. Anna Sikora- Ciba SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 1040. Anna Martyniec SR Wrocław - Śródmieście
 1041. Maria Chmielarczyk-Chojnowska, SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 1042. Aldona Gąsecka-Duda WSA Kraków sędzia w stanie spoczynku
 1043. Radomir Boguszewski SO w Gdańsku
 1044. Magdalena Ledworowska - SR Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 1045. Lucyna Ramlo, SA w Gdańsku
 1046. Jakub Wąwoźny SR w Chełmnie
 1047. Lucyna Smolińska SO we Włocławku
 1048. Andrzej Konopka SN - sędzia w stanie spoczynku
 1049. Monika Pac-Walasik SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 1050. Joanna Hetnarowicz-Sikora, SR w Słupsku
 1051. Edyta Żyła, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 1052. Marek Celej SO w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 1053. Piotr Wicherek SO w Tarnowie
 1054. Joanna Wencius - Głębocka SR dla Wrocławia Fabrycznej
 1055. Stanisława Kubica SA we Wrocławiu, sędzia w stanie spoczynku
 1056. Beata Łomnicka WSA w Krakowie, sędzia w stanie spoczynku
 1057. Cezary Skwara SO w Warszawie
 1058. Katarzyna Gładysz-Grzybacz, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 1059. Maria Satora, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 1060. Krzysztof Chmielewski, SO w Warszawie
 1061. Irena Grochola, SR Malbork
 1062. Marcin Walasik SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1063. Anna Miś SR w Dzierżoniowie
 1064. Przemysław Wasilewski SO w Białymstoku
 1065. Marcin Matusiak SR w Gdyni
 1066. Ewa Ważny SO w Gdańsku
 1067. Hanna Bieganowska- Korolko SO w Toruniu
 1068. Wiesław Błuś sędzia SN w stanie spoczynku
 1069. Izabela Fountoukidis SO w Krakowie
 1070. Sławomir Nowak SR w Oświęcimiu
 1071. Ewa Piróg SR Kraków-Śródmieście
 1072. Ewelina Stecko-Slopek SR Kraków-Podgórze
 1073. Dominika Wszołek-Lech SR Kraków-Nowa Huta
 1074. Beata Dzierżko SO w Warszawie
 1075. Augustyna Kubica-Gawlas SR Żywiec
 1076. Sylwia Uznańska - SR w Gdyni
 1077. Maria Kwiecińska WSA Poznań sędzia w stanie spoczynku
 1078. Magda Wójcik SO w Warszawie
 1079. Maria Turek SO w Warszawie
 1080. Joanna Hut SO w Warszawie
 1081. Aneta Sudomir - Koc SO we Włocławku
 1082. Danuta Grunwald SO w Warszawie
 1083. Renata Olejnik-Tyszka SO Warszawa
 1084. Paweł Balcerowicz SO w Szczecinie
 1085. Piotr Mika SO Gliwice
 1086. Marzena Iwankiewicz - sędzia WSA w Szczecinie
 1087. Sławomir Lach SO w Gliwicach
 1088. Jadwiga Danuta Mróz WSA we Wrocławiu, sędzia w stanie spoczynku
 1089. Lucyna Knyba SR Kościerzyna
 1090. Barbara Koś WSA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 1091. Grzegorz Kubanek SR Gdynia
 1092. Danuta Matuszewska, SA w Gdańsku sędzia w stanie spoczynku
 1093. Dorota Machura-Chrzanowska SR w Myślenicach
 1094. Anna Gordon- Gralak SO w Krakowie
 1095. Andrzej Tomczyk, SN
 1096. Hanna Hańczewska SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 1097. Magdalena Lijewska SR Grunwald i Jeżyce Poznań
 1098. Sławomir Więckowski SR Toruń
 1099. Joanna Grzanka SR Środa Śląska
 1100. Joanna Wencius-Głębocka SSR dla Wrocławia- Fabrycznej
 1101. Grażyna Stankiewicz-Chimiak SO w Gliwicach
 1102. Małgorzata Grzesik SO Szczecin
 1103. Anna Garbera SSR w Wołowie
 1104. Tomasz Tatarczyk SO w Gliwicach
 1105. Karolina Wołoszczuk, SR Świdnica
 1106. Anna Kozłowska, SN, sędzia w stanie spoczynku
 1107. Ewa Lisowiec SO w Toruniu
 1108. Magdalena Grzywaczewska SR Grójec
 1109. Anna Cesarz, SA w Łodzi w stanie spoczynku
 1110. Renata Tarnowska, SO w Szczecinie
 1111. Robert Węgrzyn, SR Kwidzyn
 1112. Magdalena Wrotoń SR Poznań - Grunwald i Jeżyce
 1113. Magdalena Rydel-Wołpiuk SR Oświęcim
 1114. Agata Regulska SA Wrocław
 1115. Karolina Sienica - SR Jastrzębie-Zdrój
 1116. Agnieszka Rejman SO w Krakowie
 1117. Jan Raszkowski SR Brodnica
 1118. Marta Kiszowara SR w Białymstoku
 1119. Joanna Niewiadoma - Wysmolińska SR Radom
 1120. Anna Ofat - Tomczak SR Radom
 1121. Ewa Bednarczyk SR Radom
 1122. Grzegorz Wysmoliński SR Radom
 1123. Arleta Wawrzynkiewicz SO Gorzów Wlkp.
 1124. Renata Nowosadzka SO Gorzów Wlkp.
 1125. Stanisław Biernat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 1126. Dawid Hrapkowicz -SR Katowice-Zachód w Katowicach w Katowicach
 1127. Mikołaj Karpow SR Oświęcim
 1128. Piotr Guzy SO w Przemyślu
 1129. Marcin Rak, SO w Gliwicach
 1130. Anna Zagroda SR Radom
 1131. Małgorzata Strzelec-Grabkowska SR Radom
 1132. Maciej Pacuda, Sąd Najwyższy
 1133. Krzysztof Jucha SR Rzeszów
 1134. Ada Sędrowska - Sędzia SO Warszawa
 1135. Jowita Sikorska SR Szczytno
 1136. Natalia Dąbrowska SR w Wąbrzeźnie
 1137. Marzena Sirokos SR w Brodnicy
 1138. Anna Zelek SR Pińczów sędzia w stanie spoczynku
 1139. Anita Ciećwierz SR w Płocku
 1140. Marta Sulkowska, SR Łomża
 1141. Marcin Wronka SR w Kozienicach
 1142. Katarzyna Grodź - Mużyło - SR Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 1143. Adam Dominik, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 1144. Alicja Romanowska, SO Elbląg
 1145. Małgorzata Kowalska SR w Płocku
 1146. Aneta Żołnowska SR Olsztyn
 1147. Renata Wrońska SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 1148. Katarzyna Kaspera-Kierpieć SR Żywiec
 1149. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 1150. Sewer Skumiał SO w Gliwicach
 1151. Grzegorz Dyrga SO w Krakowie
 1152. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 1153. Katarzyna Żółtowska SO w Płocku
 1154. Mariusz Sztorc SO w Rzeszowie
 1155. Dariusz Lotycz SO w Przemyślu
 1156. Wioletta Lotycz SR w Jarosławiu
 1157. Grzegorz Niewierko SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 1158. Joanna Janiszewska -Ziołek WSA w Bydgoszczy
 1159. Urszula Malak, SO Gdańsk
 1160. Agnieszka Mularska SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1161. Marta Witoszyńska SSO Łodzi
 1162. Monika Wilczyńska SR w Zielonej Górze
 1163. Barbara Trębska SSA w Warszawie w st. sp.
 1164. Agata Makowska-Boniecka SR w Chełmnie
 1165. Rafał Zawalski SR Warszawa Praga Południe w Warszawie
 1166. Elżbieta Selwa SO w Rzeszowie
 1167. Waldemar Nycz SO w Rzeszowie
 1168. Adam Szymeczko SR w Oświęcimiu
 1169. Tomasz Sikora SR w Oświęcimiu
 1170. Anna Nowak SR w Wadowicach
 1171. Anita Szczerbowska-Pradid sędzia w st.spoczynku SR w Oświęcimiu
 1172. Marcin Chałoński SO w Kielcach
 1173. Magdalena Michalewicz SO w Kielcach
 1174. Łukasz Sadkowski SO w Kielcach
 1175. Aleksandra Babilon - Domagała SO w Kielcach
 1176. Lena Romańska SO w Kielcach
 1177. Sabina Szlichta SSO w Świdnicy
 1178. Maria Żuchowska SR TORUŃ
 1179. Maciej Głowacz SR w Przemyślu
 1180. Krzysztof Strzelczyk, Sąd Najwyższy, sędzia w stanie spoczynku
 1181. Henryk Pietrzkowski, Sąd Najwyższy, sędzia w stanie spoczynku
 1182. Zbigniew Kwaśniewski, Sąd Najwyższy, sędzia w stanie spoczynku
 1183. Magdalena Kiedrowicz - Kopeć, SO w Gdańsku
 1184. Dorota Wojtyło SO w Legnicy
 1185. Magdalena El-Hagin SO Gdańsk
 1186. Monika Ciemięga SR Opole
 1187. Maria Katarzyna Pawlicka SR w Płocku
 1188. Izabela Śwital SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1189. Anna Litowczenko-Mackiewicz SR Poznań-Nowe MIasto i Wilda w Poznaniu
 1190. Dariusz Zrębiec SO w Rzeszowie
 1191. Monika Rogowska-Wałęga SR w Tarnowie
 1192. Barbara Dolata SR Poznań-Nowe MIasto i Wilda w Poznaniu
 1193. Magdalena Pniewska SR Brodnica
 1194. Magdalena Pankowiec SA w Białymstoku
 1195. Aleksandra Kurylczyk SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
 1196. Katarzyna Szynkowska SR Prawobrzeże i Zachód
 1197. Anna Serzysko SR Kraków- Krowodrza
 1198. Katarzyna Milewska. SR Kraków - Krowodrza
 1199. Maciej Dobrzyński SA w Warszawie
 1200. Marcin Perliński SR w Nowym Mieście Lubawskim
 1201. Krystyna Wiśniewska - Drobny, sędzia w stanie spoczynku
 1202. Marta Kucharczyk-Gemza, SO w Gliwicach
 1203. Katarzyna Gozdawa-Grajewska, SO w Rybniku
 1204. Ewa Dawczak-Schaefer, SO w Gliwicach, sędzia w stanie spoczynku
 1205. Dariusz Stępiński SO w Łodzi
 1206. Zdzisława Chechelska, SO w Gliwicach, sędzia s stanie spoczynku
 1207. Roman Troll, SO w Gliwicach
 1208. Aleksandra Odoj-Jarek, SO w Rybniku
 1209. Anita Ossak, SO w Rybniku
 1210. Agata Dybek-Zdyń, SO w Gliwicach
 1211. Wojciech Samsonowski, SO w Gliwicach, sędzia w stanie spoczynku
 1212. Lucyna Pradelska - Staniczek, SO w Rybniku
 1213. Anna Górny, SO w Rybniku
 1214. Olga Nocoń, SO w Rybniku
 1215. Barbara Wajerowska-Oniszczuk, SO w Rybniku
 1216. Barbara Wypchło-Grymek SO w Krakowie
 1217. Justyna Sieklicka-Pawlak SO w Krakowie
 1218. Kazimierz Kmak SO w Nowym Sączu
 1219. Jerzy Bogacz SO w Nowym Sączu
 1220. Robert Świecki SO Łódź
 1221. Karolina Wiśniewska, SR dla Warszawy-Śródmieścia
 1222. Izabela Bąk-Marciniak WSA Poznań
 1223. Agnieszka Zwęglińska-Wójcik SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 1224. Agnieszka Włodyga SO w Krakowie
 1225. Monika Makowska, SR dla Warszawy-Śródmieścia
 1226. Aneta Kozłowska, SR dla Warszawy-Śródmieścia
 1227. Agnieszka Modzelewska SR dla Warszawy-Śródmieścia
 1228. Małgorzata Drewin SR dla Warszawy-Śródmieścia
 1229. Kazimierz Zawada, Sąd Najwyższy, sędzia w stanie spoczynku
 1230. Przemysław Kalinowski, Sąd Najwyższy, sędzia w stanie spoczynku
 1231. Joanna Sawicz SA Wrocław
 1232. Dorota Makiła SR Gdańsk-Północ
 1233. Anna Szkodzińska WSA w Krakowie. Sędzia NSA w stanie spoczynku
 1234. Ewa Kozłowska - SO w Koninie
 1235. Anna Porębska SR Nowy Targ
 1236. Jerzy Zieliński SSO w Świdnicy
 1237. Piotr Zbierzchowski SO Olsztyn
 1238. Waldemar Dziga SR w Tarnowie
 1239. Mariusz Siemianowski - SR w Chełmnie
 1240. Urszula Wiercińska SA w Warszawie
 1241. Izabella Gabriel SR dla Wrocławia-Śródmieścia
 1242. Paweł Sypniewski SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 1243. Janusz Zimny SO w Gdańsku
 1244. Andrzej Siuchniński, Sąd Najwyższy
 1245. Anna Borowiec SO w Rzeszowie
 1246. Adam Borowiec SR w Rzeszowie
 1247. Kinga Kapelska SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1248. Bartosz Woźniak SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1249. Bartosz Krzysztof Sadura SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1250. Jerzy Geisler SA w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 1251. Lucyna Juszczyk - SA w Krakowie
 1252. Małgorzata Smulewicz, SR dla Warszawy-Śródmieścia
 1253. Marta Szczocarz-Krysiak, SO w Katowicach
 1254. Beata Tabaka SO w Krakowie
 1255. Justyna Dałkowska SR dla Warszawy-Śródmieścia
 1256. Michał Bień SR w Tarnowie
 1257. Ewa Małek SR w Tarnowie
 1258. Barbara Myszka, sędzia SN w stanie spoczynku
 1259. Maciej Jedliński SO w Świdnicy, sędzia w stanie spoczynku
 1260. Piotr Kawecki SR Toruń
 1261. Paweł Pieczonka SR Lublin-Zachód w Lublinie
 1262. Anna Zawiślak SR Lublin-Zachód w Lublinie
 1263. Dorota Wiśniewska SR Lublin-Wschód w Lublinie
 1264. Bogdan Radomski SA w Lublinie w stanie spoczynku
 1265. Feliksa Wilk SA w Krakowie, sędzia w stanie spoczynku
 1266. Barbara Pasternak WSA w Krakowie sędzia w stanie spoczynku
 1267. Dorota Zabłudowska SR Gdańsk Południe w Gdańsku
 1268. Aleksandra Ozga-Piotrowska SO Legnica
 1269. Beata Bijak-Filipiak - SO w Katowicach
 1270. Joanna Szulc-Kozik - SO w Gdańsku
 1271. Hanna Dorota Sulżyc SO Gorzów Wlkp.
 1272. Tomasz Korzeń SO Gorzów Wlkp.
 1273. Wincenty Ryngwelski SR w Gnieźnie, sędzia w stanie spoczynku
 1274. Sławomir Kozik - WSA w Gdańsku
 1275. Janusz Kukla SR w Zakopanem, sędzia w stanie spoczynku
 1276. Bogusława Jarmołowicz-Łochańska, SO w Warszawie
 1277. Katarzyna Longa SO w Szczecinie
 1278. Marek Szcześniak SR Toruń
 1279. Barbara Konieczna SO w Szczecinie
 1280. Anna Kapka-Konieczna SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 1281. Marek Wojnar SSO Warszawa-Praga w Warszawie, w stanie spoczynku
 1282. Łukasz Mrozek, SR dla Warszawy Śródmieścia
 1283. Renata Broda SO w Kielcach
 1284. Janusz Cieszko - SO Warszawa
 1285. Joanna Mrozek SA w Warszawie
 1286. Weronika Gil SR w Zielonej Górze
 1287. Karol Resztak SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1288. Anna Rodak SA w Łodzi
 1289. Aneta Świtalska-Forenc SR w Bełchatowie
 1290. Sławomir Forenc SR w Bełchatowie
 1291. Paweł Baliński SR w Radomsku
 1292. Krzysztof Wojtaszek SO w Lublinie
 1293. Piotr Kuś -SR w Słupcy
 1294. Magdalena Kuś- SR w Koninie
 1295. Grażyna Cieloch SO w Kielcach- sędzia w stanie spoczynku
 1296. Marlena Kasprzyk - SO w Gdańsku
 1297. Magdalena Kierszka - SO w Gdańsku
 1298. Małgorzata Domagała - SO w Gdańsku
 1299. Joanna Rumin-Jabłońska SR w Słupcy
 1300. Joanna Dąbrowska -Żegalska SO Olsztyn
 1301. Jacek Dunikowski SA Białystok
 1302. Magdalena Tymińska SA w Warszawie
 1303. Maja Tuszyńska SR dla Krakowa -Podgórza w Krakowie
 1304. Kinga Malinowska- Gut SR dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie
 1305. Magdalena Nagaduś SO w Krakowie
 1306. Aleksander Przysiężniak SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 1307. Elżbieta Bednarczuk sędzia w st. spoczynku SO w Krakowie
 1308. Jerzy Szczurewski SA Białystok
 1309. Janusz Cieszko SO w Warszawie
 1310. Krzysztof Ptasiewicz SR dla Warszawy Śródmieścia
 1311. Bogdan Jachowicz SO w Łodzi
 1312. Jolanta Jachowicz SA w Łodzi
 1313. Łukasz Mrozek SR dla Warszawy Śródmieścia
 1314. Wojciech Buchajczuk, SR dla m. st. Warszawy
 1315. Agnieszka Tyszkiewicz, SR dla m. st. Warszawy
 1316. Monika Makowska-Kralka, SR dla m. st. Warszawy
 1317. Jacek Hyla WSA w Gdańsku
 1318. Joanna Hejduk SR w Pile
 1319. Armand Meissner SR POznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1320. Katarzyna Dyrduł-Meissner SR Poznań-Grunwald i Jeżyce
 1321. Alicja Urbańczak SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1322. Teresa Rutkowska NSA
 1323. Janusz Nowacki NSA
 1324. Ewa Alberciak WSA Łódź
 1325. Monika Krzyżaniak WSA Łódź
 1326. Dorota Stawicka-Moryc SO we Wrocławiu
 1327. Joanna Polak-Kałużna SR w Dzierżoniowie
 1328. Anna Guzińska SA we Wrocławiu, sędzia w stanie spoczynku
 1329. Paweł Pośpiech SR w Wołowie
 1330. Paweł Kowalski WSA w Łodzi
 1331. Marian Kocon Sąd Najwyższy, sędzia w stanie spoczynku
 1332. Ewa Ankiewicz SR w Wieliczce
 1333. Magdalena Majewska SO w Warszawie
 1334. Katarzyna Wróbel - Zumbrzycka SR Warszawa - Wola
 1335. Piotr Kluz SO w Warszawie
 1336. Halina Raczkiewicz, SR Wrocław -Fabryczna, sędzia w stanie spoczynku,
 1337. Elżbieta Brzózka-Służałek, SO w Katowicach
 1338. Agnieszka Zachariasz-Kawaler, SO
 1339. Jaromierz Sobusiak SO w Tarnowie
 1340. Aneta Szteler-Olszewska SO w Gdańsku
 1341. Ewa Plawgo, SA w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 1342. Maria Mrozik - Sztykiel, SA w Warszawie sędzia w stanie spoczynku
 1343. Natalia Szymanek - Wolnik SR w Elblągu
 1344. Monika Szelesna - Hoppe, SR w Elblągu
 1345. Leszek Pietraszko SA w Lublinie
 1346. Maria Dudziuk, SO w Warszawie
 1347. Miłosz Chwalibóg, SR w Wołowie
 1348. Janina Wrońska, SO we Wrocławiu
 1349. Alicja Mikulska, SO we Wrocławiu, sędzia w stanie spoczynku
 1350. Paulina Wawrzynkiewicz, SO Warszawa Praga w Warszawie
 1351. Irena Lityńska, SA we Wrocławiu, sędzia w stanie spoczynku
 1352. Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel SO w Tarnowie
 1353. Sławomir Kaczor SO w Lublinie
 1354. Krzysztof Sajtyna, SO w Kielcach
 1355. Beata Zientek SO we Wrocławiu, sędzia w stanie spoczynku
 1356. Krzysztof Kamiński, SO w Przemyślu
 1357. Artur Pelc, SO w Rzeszowie
 1358. Barbara Baran, SA w Krakowie
 1359. Elżbieta Kwaśny SO w Przemyślu
 1360. Małgorzata Reizer SO w Przemyślu
 1361. Anna Migdał SR w Bochni
 1362. Grzegorz Maciejowski, SO w Rzeszowie
 1363. Joanna Bulawska - SR w Gdyni
 1364. Małgorzata Midziak - SR w Gdyni
 1365. Monika Selin- SR w Gdyni
 1366. Elżbieta Nawara - SR w Gdyni
 1367. Joanna Jank- SR w Gdyni
 1368. Marlena Kozacka -SR w Gdyni
 1369. Agnieszka Dobrychłop - SR w Koninie
 1370. Jadwiga Święcicka - SO w Koninie
 1371. Aneta Kulesza, SR dla m. st. Warszawy
 1372. Anna Walczak-Sarnowska - SO w Koninie
 1373. Jadwiga Smołucha WSA w Warszawie
 1374. Łukasz Bobek SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
 1375. Aleksandra Machowska SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
 1376. Lech Walentynowicz, Sąd Najwyższy, sędzia w stanie spoczynku
 1377. Aleksandra Kędziora, SR Wrocław Fabryczna
 1378. Mirosław Bagrowski SO w Świdnicy
 1379. Michał Banaszak SR Wrocław Fabryczna
 1380. Agnieszka Szczerbińska SR Wrocław Fabryczna
 1381. Monika Nagórny SR Wrocław Fabryczna
 1382. Katarzyna Jerka SR w Olsztynie
 1383. Barbara Wójcik SO w Tarnowie
 1384. Małgorzata Kulik SO w Zielonej Górze
 1385. Agnieszka Królewicz-Kniat SR w Żaganiu
 1386. Krzysztof Więckowski SR w Gdyni
 1387. Olgierd Dąbrowski Żegalski SO Olsztyn
 1388. Jacek Stypułkowski SR w Bielsku Podlaskim
 1389. Jolanta Pyźlak SA Warszawa
 1390. Katarzyna Jakubów-Trojszczak SR Wrocław-Fabryczna
 1391. Beata Świętek SR w Oświęcimiu sędzia w stanie spoczynku
 1392. Klaudyna Knitter-Zalewska SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 1393. Magdalena Bojarska SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 1394. Gerard Bochyński SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 1395. Violetta Szurkowska, SR w Lesznie
 1396. Maja Szaniawska SR Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1397. Paweł Piesakowski SR dla Krakowa - Krowodrzy
 1398. Beata Szumińska SR w Turku
 1399. Iwona Kaliszewska SR w Turku
 1400. Karolina Przybylska SR w Turku
 1401. Ewa Bońkowska-Konca SO Płock, sędzia w stanie spoczynku
 1402. Agata Zając SA Warszawa
 1403. Wiesław Zachara SO w Tarnowie
 1404. Renata Galińska SR w Łomży
 1405. Grzegorz Kiełbasa SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
 1406. Anna Joniec SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
 1407. Julia Kuciel SR Gdańsk-Południe
 1408. Rafał Nalepa SR w Piotrkowie Trybunalskim
 1409. Urszula Mroczkowska-Marciniak SR w Środzie Wielkopolskiej
 1410. Łukasz Dyląg SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 1411. Jacek Szoski SO Nowy Sącz, sędzia w stanie spoczynku
 1412. Anna Zięba SR w Rzeszowie
 1413. Monika Tkaczyk - Turek, SR dla m.st. Warszawy
 1414. Beata Gutkowska, SO w Warszawie
 1415. Marta Szymborska, SR dla Warszawy - Śródmieścia
 1416. Małgorzata Huk-Sobańska SR Pleszew
 1417. Róża Majchrzak SR Strzelce Krajeńskie
 1418. Agnieszka Zachariasz-Kawaler
 1419. Mirosława Rozbicka-Ostrowska NSA-WSa wrocław
 1420. Janusz Zalewski SO Warszawa
 1421. Urszula Jagodzińska SR dla Wrocławia Fabrycznej
 1422. Jarosław Benedyk SO Opole sędzia w stanie spoczynku
 1423. Ewa Malinowska, SO Warszawa
 1424. Katarzyna Jerka, SR Olsztyn
 1425. Maciej Danek SR Rawicz
 1426. Marek Charuza SA w Katowicach
 1427. Grzegorz Buła SO w Krakowie
 1428. Joanna Smoter-Piąty SR w Chrzanowie
 1429. Katarzyna Rejdych SR w Chrzanowie
 1430. Małgorzata Sabat SR w Opolu
 1431. Wojciech Sabat SO w Opolu
 1432. Renata Połuch SR Gdańsk - Południe 
 1433. Jarosław Zawrot SO Gdańsk
 1434. Krzysztof Solecki SO w Gdańsku
 1435. Grzegorz Gaj SR w Grójcu
 1436. Elżbieta Michałowska Dec SO w Lublinie
 1437. Beata Błotnik SO w Lublinie
 1438. Monika Płoska-Pecio SR Lublin Zachód w Lublinie
 1439. Bożenna Rolińska SO w Lublinie, sędzia w stanie spoczynku
 1440. Monika Lewoc SR w Złotoryi
 1441. Paweł Strumiński SR w Gliwicach
 1442. Wojciech Łączewski, były sędzia SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 1443. Magdalena Danek SR Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1444. Zbigniewa Kruszewskiego WSA Gorzów Wielkopolski
 1445. Jacek Chmara SO Kalisz
 1446. Ewa Aponowicz SR Kościerzyna
 1447. Jacek Pasikowski - SA w Łodzi
 1448. Adam Chodkiewicz SO w Gliwicach
 1449. Agnieszka Długosz-Zglinicka SR w Tczewie,
 1450. Małgorzata Przybylska-Lewandowska SR w Sopocie 
 1451. Marcin Korda SR w Tczewie
 1452. Bogdan Jajszczok SO w Gliwicach
 1453. Izabella Knych - SO w Katowicach
 1454. Marcin Zięba SR w Piotrkowie Trybunalskim
 1455. Piotr Spławiński SR w Tczewie
 1456. Barbara Przybyła, SO w Gliwicach
 1457. Józef Kaczmarczyk SO w Gliwicach - w stanie spoczynku
 1458. Grażyna Łazowska SO w Gliwicach
 1459. Tomasz Kucharski, sędzia S.R. dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
 1460. Katarzyna Kucharska, sędzia S.R. dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi .
 1461. Alicja Podlewska, SA Gdańsk
 1462. Agnieszka Bilikiewicz SO w Płocku
 1463. Agata Pomianowska SR Warszawa Mokotów
 1464. Michał Piotrowski SO w Warszawie
 1465. Małgorzata Popiół, SR w Gliwicach
 1466. Danuta Jastrzębska, SO Słupsk sędzia w stanie spoczynku
 1467. Ewa Adamczyk Sąd Okręgowy w Nowym Sączu- sędzia w stanie spoczynku
 1468. Ewa Ślusarczyk Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
 1469. Andrzej Ślusarczyk Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
 1470. Agnieszka Bilkiewicz SO w Płocku
 1471. Monika Louklinska SR dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
 1472. Joanna Raczkowska SR dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
 1473. Katarzyna Wojtanowska SR w Chrzanowie
 1474. Tomasz Przesłański SR w Częstochowie
 1475. Katarzyna Jakubowska SR w Olecku
 1476. Anna Jawień SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
 1477. Magdalena Misiek SR w Kole
 1478. Ewa Stępień SO w Gliwicach
 1479. Adrianna Janowska-Ziajka Sąd Rejonowy w Suwałkach
 1480. Maja Snopczyńska SR w Świdnicy  
 1481. Marek Wójcik SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 1482. Paulina Kirczuk - Antończak SO we Wrocławiu
 1483. Beata Maciejewicz-Gawron SO Kraków, 
 1484. Robert Bogusz SO w Gorzowie Wielkopolskim
 1485. Wiesław Ruszała SO Krosno - sędzia w stanie spoczynku
 1486. Aleksandra Wieczorek WSA w Gorzowie Wielkopolskim, sędzia w stanie spoczynku
 1487. Zofia Kawińska-Szwed SSA w Katowicach w st.sp.
 1488. Monika Sobas, SO w Katowicach
 1489. Agata Gawron - Sambura SO w Gliwicach, sędzia w stanie spoczynku
 1490. Dorota Pogasz SR we Wrześni, sędzia w stanie spoczynku
 1491. Tomasz Ignatowicz SR we Wrześni
 1492. Agnieszka Skrzypińska - Sąd Rejonowy w Końskich
 1493. Agnieszka Skiera-Bilska SR w Kole
 1494. Małgorzata Frankowska SR w Białymstoku
 1495. Marta Radziwon SR w Białymstoku
 1496. Tadeusz Radziwon, sędzia w stanie spoczynku
 1497. Katarzyna Skawiańczyk SR Katowice-Zachód Katowicach
 1498. Maria Dąbek-Djakon SR w Pułtusku, sędzia w stanie spoczynku
 1499. Arkadiusz Penar SO w Nowym Sącz
 1500. Elżbieta Prokopska SO w Gdańsku, sędzia w stanie spoczynku
 1501. Monika Pawłowska SO w Warszawie
 1502. Artur Kot WSA w Warszawie
 1503. Anetta Makowska-Hrycyk WSA we Wrocławiu
 1504. Barbara Ciołek WSA we Wrocławiu
 1505. Magdalena Klimek SSR w Mielcu
 1506. Agnieszka Pszeniczna  SSR w Mielcu
 1507. Miłosz Borowski SO w Bielsku-Białej
 1508. Aleksandra Czapla-Białobrzeska SR w Świdnicy
 1509. Renata Kopala SO Gliwice
 1510. Katarzyna Gąsowska SR w Białymstoku
 1511. Włodzimierz Uchmanowicz, SR Bytów
 1512. Kamila Legowicz SR w Słupsku
 1513. Anna Żebrowska SO w Katowicach
 1514. Czesław Szymanówka SR w Człuchowie
 1515. Eliza Nowicka Skowrońska SO Warszawa Praga w Warszawie
 1516. Iwona Bogucka NSA
 1517. Beata Majewska - Czajkowska SO w Gliwicach
 1518. Małgorzata Przykucka SO w Koszalinie
 1519. Sławomir Przykucki SO w Koszalinie
 1520. Mirosław Wais, SO Elbląg, sędzia w stanie spoczynku
 1521. Michał Szkuta SR w Nowym Tomyślu
 1522. Iwona Łakomiec SR w Słupsku
 1523. Anna Jarzyna SR Chojnice
 1524. Krzysztof Krysiak SR Chojnice
 1525. Urszula Żółtak, SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 1526. Krzysztof Rataj SR Słubice
 1527. Marek Skwarcow SO w Gdańsku
 1528. Marek Aleksandrowicz SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu
 1529. Wojciech Kozłowski SR dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie
 1530. Małgorzata Sobczak-Brocka SO w Gdańsku, sędzia w stanie spoczynku
 1531. Dariusz Firkowski sędzia SO w Olsztynie
 1532. Jacek Głowacz SR dla Łodzi-Śródmieścia.
 1533. Jolanta Deniziuk SO w Słupsku, w stanie spoczynku
 1534. Dorota Kowalczyk-Iciek SR w Nowym Tomyślu
 1535. Grażyna Kornas SA w Warszawie sędzia w stanie spoczynku
 1536. Radosław Trzeciak SR w Nakle nad Notecią
 1537. Bartosz Łapiński SR w Nakle nad Notecią
 1538. Małgorzata Łosoś SR w Nakle nad Notecią
 1539. Renata Kowalska SR w Nakle nad Notecią
 1540. Marcin Wybrański SR w Nakle nad Notecią
 1541. Jacek Krysztofiak SR w Żninie
 1542. Bronisław Bober, SO Elbląg, sędzia w stanie spoczynku
 1543. Ryszard Kopicki SO w Gdańsku, sędzia w stanie spoczynku
 1544. Monika Grubba SO w Toruniu
 1545. Halina Czapiewska SO w Gdańsku
 1546. Joanna Walentkiewicz-Witkowska SA w Łodzi, sędzia w stanie spoczynku
 1547. Jolanta Hawryszko, SA Szczecin
 1548. Aleksandra Szumińska, SO Słupsk
 1549. Aleksandra Kurzeja, SO w Katowicach
 1550. Iwona Jamróz-Zdziubany SO w Łodzi
 1551. Monika Langowska SO w Gdańsku
 1552. Mariusz Ulman SR w Nysie
 1553. Iwona Adamiak-Orłowska SO w Lublinie
 1554. Dorota Kołodziej SO w Gdańsku
 1555. Bożena Chrapusta Sąd Rejonowy w Nowym Targu
 1556. Anna Miś SR w Sosnowcu
 1557. Anna Brzoza, SO Gdańsk
 1558. Monika Krajka Pawlak SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 1559. Barbara Łakomiec SR Słupsk, w stanie spoczynku
 1560. Janusz Solecki SO w Rzeszowie, sędzia w stanie spoczynku
 1561. Sylwia Urbańska SO w Warszawie 
 1562. Magdalena Bombała SR Wrocław Krzyki
 1563. Marta Owsianny SR w Bydgoszczy
 1564. Aleksandra Smólska-Kreft SR w Bydgoszczy 
 1565. Barbara Łapka SR w Bydgoszczy
 1566. Iwona Łukaszewicz SR dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie
 1567. Mariola Urbańska-Trzecka SO Bydgoszcz 
 1568. Mirosław Trzecki NSA 
 1569. Agnieszka Gieral- Siewielec, SO Gdańsk
 1570. Aleksandra Wikaryjczyk SO w Gdańsku,  sędzia w stanie spoczynku
 1571. Ewa Tomczyk SO w Piotrkowie Trybunalskim 
 1572. Ireneusz Grodek SO w Piotrkowie Trybunalskim
 1573. Paweł Hochman SO w Piotrkowie Trybunalskim
 1574. Katarzyna Sztandar SO Piotrkowie Trybunalskim
 1575. Agnieszka Leżańska SO w PIotrkowie Trybunalskim
 1576. Joanna Baranowska SA w Łodzi
 1577. Zbigniew Zabawa SO w Tarnowie
 1578. Krzysztof Gaca SR w Przeworsku 
 1579. Halina Litka SSR w Słupsku w Stanie Spoczynku
 1580. Marek Wargacki SR w Szamotułach
 1581. Alicja Jaszczak-Sikora sędzia WSA w Olsztynie;  
 1582. Ewa Osipuk sędzia WSA w Olsztynie
 1583. Edyta Mroczek SA Warszawa
 1584. Piotr Mroczek SO Warszawa-Praga w Warszawie
 1585. Agnieszka Bajor SR w Białogardzie
 1586. Alicja Mazurkiewicz SR w Wałczu
 1587. Maria Likszo-Jańczak SR w Szczecinku
 1588. Mariusz Dańczyszyn SR w Koszalinie
 1589.  Paweł Dziadczyk SR w Koszalinie
 1590. Monika Rutkowska-Żebryk SR w Koszalinie
 1591. Ewa Kosiec SO w Koszalinie, sędzia w stanie spoczynku 
 1592. Karolina Grams SR w Drawsku Pomorskim
 1593. Katarzyna Pietrulewicz SR w Koszalinie
 1594. Ireneusz Łysiak SR w Kołobrzegu
 1595. Renata Grześkowiak SR w Koszalinie
 1596. Stanisława Strauchmann SR w Koszalinie, sędzia w stanie spoczynku
 1597. Magdalena Klafetka-Bielińska SR w Koszalinie
 1598. Małgorzata Joachimiak - Sąd Rejonowy w Końskich
 1599. Bernadeta Zwolińska SR w Głubczycach
 1600. Wiesława Kuberska SA w Łodzi
 1601. Ewa Januszewska SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1602. Jacek Seweryn SR w Legnicy
 1603. Irena Mleczko SO w Toruniu, sędzia stanie spoczynku
 1604. Magdalena Klecz - Tomaszewska SR w Kielcach
 1605. Justyna Kabzińska SR w Kielcach
 1606. Bożena Kotwa - Surowska SR w Kielcach
 1607. Anita Młynarczyk SR w Kielcach
 1608. Tomasz Piechota SR w Kielcach
 1609. Agnieszka Szczukiewicz SR w Kielcach
 1610. Wojciech Kottik SR w Olsztynie
 1611. Monika Skalska SO w Warszawie
 1612. Danuta Poniatowska SO w Suwałkach
 1613. Marta Kożuchowska - Warywoda, SR Warszawa - Wola
 1614. Beata Wehner, SO w Warszawie
 1615. Remigiusz Wehner, SO w Warszawie 
 1616. Magdalena Taraszkiewicz - Sołtys, SR Warszawa - Żoliborz
 1617. Joanna Raczkowska, SR Warszawa - Mokotów
 1618. Anna Piłat - Świś, SR w Chełmie
 1619. Monika Dominiak, SO w Warszawie 
 1620. Hubert Zaremba, SO w Warszawie
 1621. Magdalena Dutkiewicz, SR dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie
 1622. Katarzyna Kuleta-Balcerek SR Płock
 1623. Agnieszka Połyniak SO w Świdnicy 
 1624. Mariusz Górski SO w Świdnicy
 1625. Małgorzata Siemianowicz-Orlik SO w Warszawie
 1626. Barbara Krameris SA Wrocław w stanie spoczynku
 1627. Marta Bukaczewska SR dla Wrocławia Krzyków
 1628. Karolina Gruszczyńska SR Wrocław Fabryczna
 1629. Zbigniew Muszyński SO Wrocław
 1630. Ewa Kłak - Dybka SO Wrocław
 1631. Anna Borkowska SR Wrocław Śródmieście
 1632. Agnieszka Turkiewicz SO w Legnicy
 1633. Aneta Andel SR w Kłodzku
 1634. Izabela Onasz-Figas SR we Włocławku
 1635. Monika Krzysztofik SR w Opolu
 1636. Maria Pudło SR w Krośnie, sędzia w stanie spoczynku  
 1637. Sabina Czajkowska SR w Sosnowcu
 1638. Małgorzata Ziółkowska, SO w Słupsku
 1639. Ewa Klementowska SR Lublin-Zachód w Lublinie
 1640. Adrianna Orzechowska SO w Radomiu
 1641. Danuta Jabłońska SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sędzia w stanie spoczynku
 1642. Jarosław Gaberle SO w Krakowie
 1643. Ewa Krakowiak SA w Krakowie
 1644. Aleksandra Komór SO w Warszawie
 1645. Ewa Popek SA w Lublinie
 1646. Dorota Chmura SR w Ostrowie Wielkopolskim
 1647. Jacek Chmura SO w Kaliszu
 1648. Piotr Borowiecki WSA Warszawa
 1649. Magdalena Nałęcz SO w Warszawie
 1650. Anna Kurzynowska-Drzażdzewska SR w Giżycku
 1651. Robert Hałabis WSA Lublin
 1652. Edyta Cieliszak SR w Łukowie
 1653. Jolanta Terlecka SA w Lublinie
 1654. Monika Gądek-Tamborska SO w Kielcach
 1655. Sława Miszel SR w Łobzie
 1656. Renata Puchalska SO w Warszawie
 1657. Radosław Jamroży SR w Kędzierzynie-Koźlu
 1658. Joanna Belzerowska SR w Chojnicach
 1659. Anna Szeliga SO w Kielcach
 1660. Halina Plasota, SO w Warszawie, sędzia w stanie spoczynku
 1661. Małgorzata Gerszewska SSA w Gdańsku w stanie spoczynku
 1662. Anna Juszczyk-Wiśniewska WSA Gorzów Wielkopolski
 1663. Mirosława Gołuńska SA Szczecin st.spoczynku
 1664. Joanna Gaberle SR w Wieliczce
 1665. Halina Maliszewska SR w Kwidzynie
 1666. Piotr Wójciga SO w Bielsku-Białej
 1667. Jan Sokulski -SA w Rzeszowie w stanie spoczynku
 1668. Aleksandra Jamróz SR dla Łodzi - Śródmieścia
 1669. Tomasz Krawczyk SO w Łodzi
 1670. Walentyna Łukomska - Drzymała SA w Lublinie
 1671. Agata Chabir SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1672. Katarzyna Czyżowicz - Szymańska SR w Gnieźnie
 1673. Ewa Pokrzywa SR w Ropczycach
 1674. Alina Miłosz- Kloczkowska SA Gdańsk
 1675. Bogumiła Dzieciołowska sędzia SR w Grudziądzu 
 1676. Ewa Grudzień, SR Lublin-Zachód
 1677. Krzysztof Kusz sędzia SO w Zamościu
 1678. Dorota Stańczyk SSO w Lublinie 
 1679. Paweł Wicherek Sędzia SO w Krakowie
 1680. Tomasz Blaszkiewicz SR w Sulęcinie
 1681. Sylwia Kolarz-Klekowska SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 1682. Bartosz Sitkiewicz sędzia SO w Toruniu
 1683. Bożena Wiklak sędzia SA w Łodzi 
 1684. Agnieszka Oczkowska - Kochańska SO w Gdańsku
 1685. Agata Bruzdewicz SR w Aleksandrowie Kujawskim 
 1686. Olga Sielczak - Prządka SR dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie
 1687. Michalina Walat-Lis SSR Kraków Śródmieście w Krakowie
 1688. Aneta Rowińska - Zawada SR w Radomiu
 1689. Agata Wojciszke SO w Gdańsku
 1690. Wanda Zaleśna - Dziedzic SR w Brzesku
 1691. Alicja Dziekańska SO Warszawa
 1692. Wojciech Krawczyk SR w Olsztynie
 1693. Maria Jaworska SO w Toruniu w stanie spoczynku
 1694. Bogna Kuczyńska SO Kielce
 1695. Ewa Klamrzyńska Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
 1696. Elżbieta Góralska SO w Szczecinie 
 1697. Agnieszka Zięba SR w Brzesku
 1698. Dorota Kaniowska-SR w Końskich
 1699. Piotr Wangler, SR w Starogardzie Gdańskim
 1700. Małgorzata Gawinek SA w Szczecinie
 1701. Bożena Piech SR Koszalin
 1702. Katarzyna Szeligowska SR Gorzów Wielkopolski
 1703. Aleksandra Zygmund-Bogacz SR Gorzów Wielkopolski
 1704. Joanna Górczak SR Sulęcin
 1705. Tomasz Lewandowski SR w Elblągu
 1706. Joanna Sieradz SO w Warszawie
 1707. Mariola Adamczyk SR w Toruniu
 1708. Marta Tabarkiewicz SR w Nowej Soli
 1709. Dariusz Wieński SR w Radomiu
 1710. Katarzyna Pszczoła, SO w Lublinie
 1711. Barbara Lewandowska, sędzia SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 1712. Kamila Szeląg-Krupa SR Bielsko-Biała
 1713. Tomasz Mikołajczyk, SO w Opolu
 1714. Łukasz Bem, SR w Bydgoszczy
 1715. Grażyna Drobińska SSR Chojnice
 1716. Halina Zarzeczna SA w Szczecinie
 1717. Artur Żymełka, SO w Gliwicach 
 1718. Joanna Naczyńska, SA w Katowicach
 1719. Magdalena Machorowska, SR w Zabrzu
 1720. Joanna Baraniecka- Galińska SO Gdańsk
 1721. Paweł Klecha SR Sopot 
 1722. Jan Przybyś SO Szczecin
 1723. Aleksandra Mitros SO Szczecin
 1724. Justyna Gawin - Kwiatek SR w  Świdnicy 
 1725. Fryderyk Kwiatek SR w Wałbrzychu
 1726. Diana Książek - Pęciak SO w Zielonej Górze
 1727. Joanna Bałaban-Pękalska SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sędzia w stanie spoczynku
 1728. Janusz Krasnowski, SO w Bydgoszczy
 1729. Jacek Kaszyński SR Bydgoszcz w stanie spocz.
 1730. Małgorzata Sadło SR Oświęcim
 1731. Jolanta Szajowska - Kulijewicz SO Opole sędzia w stanie spoczynku
 1732. Aleksandra Laskarzewska NSA
 1733. Edyta Podrazik WSA Poznań
 1734. Jan Olszanowski SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1735. Jakub Idziorek SR Szczecin-Centrum w Szczecinie 
 1736. Dorota Gierczak SSA w Gdańsku w stanie spoczynku 
 1737. Ewa Pikała Trzeciak SO ŁÓDŹ w stanie spoczynku
 1738. Romana  Górecka SA  w Warszawie  w st. spoczynku
 1739. Piotr Górecki SR Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1740. Wiesława Namirska, SA w Katowicach
 1741. Piotr Bagiński SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1742. Alicja Ornowska Sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 1743. Bogusława Sroka SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 1744. Katarzyna Tarkowska-Rafacz SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 1745. Sabina Czech-Śmiałkowska SR dla Krakowa-Śródmieścia 
 1746. Cezary Czech-Śmiałkowski SR dla Krakowa-Podgórza
 1747. Krzysztof Niśkiewicz - SR Szczecin-Centrum w Szczecinie

C. Stanowisko Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu wspierają również Prokuratorzy:

 1. Mariusz Kowal - PO Rzeszów
 2. Aneta Pich - RP Szczecin
 3. Krystyna Paszek Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Maz.
 4. Arkadiusz Roćko - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.
 5. Jolanta Kruczek PR Kraków Śródmieście zachód
 6. Christopher Świerk - b. PPA w Szczecinie - w stanie spoczynku
 7. Maciej Prabucki PO Jelenia Góra
 8. Dariusz Ślepokura PO Warszawa
 9. Alfred Staszak PPO w Zielonej Górze
 10. Andrzej Piaseczny PO Warszawa
 11. Katarzyna Okomska Misiuna PO Szczecin w stanie spoczynku
 12. Roman Pękala PO w Świdnicy prokurator w stanie spoczynku
 13. Mariusz Krasoń P.P.Regio. Kraków
 14. Waldemar Starzak Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu
 15. Joanna Struś-Prokop - PPO Koszalin
 16. Marcin Skowronek - PR w Zakopanem
 17. Cezary Porada - PO Toruń
 18. Anna Markuszewska-Wolfram -PO Toruń
 19. Jerzy Szkapiak Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
 20. Jerzy Iwanicki Prokuratura Regionalna w Warszawie
 21. Ewa Janczur Prokuratura Okręgowa w Toruniu
 22. Ewa Wrzosek Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów
 23. Aleksandra Marchlewska PR Szczecin-Niebuszewo
 24. Marek Gorzkowicz PO Jelenia Góra
 25. Tomasz Dems PR Warszawa Śródmieście Północ
 26. Bożena Lament - POWP w Warszawie
 27. Aneta Hładki PR Zakopane
 28. Jarosław Onyszczuk- PR Warszawa-Mokotów
 29. Katarzyna Gembalczyk - Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 30. Karolina Staros - Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie
 31. Piotr Wójtowicz Prokuratura Okręgowa w Legnicy
 32. Maciej Młynarczyk Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie
 33. Joanna Szczęśniak Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie
 34. Anna Zimoląg Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
 35. Robert Kmieciak Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze
 36. Aldona Lema Prokuratura Regionalna w Szczecinie
 37. Wojciech Pełeszok - Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 38. Liliana Łukasiewicz - Prokuratura Okręgowa w Legnicy
 39. Małgorzata Moroń prokuratura rejonowa Kraków Śródmieście Zachód
 40. Grażyna Szuszkiewicz PO Legnica
 41. Maria Dziedzic PO Jelenia Góra prokurator w stanie spoczynku
 42. Przemysław Nowak - PO Warszawa
 43. Małgorzata Traczyk - Prokuratura Okręgowa w Legnicy
 44. Joanna Garus Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów
 45. Agnieszka Krysmann Prokuratora Okręgowa w Poznaniu
 46. Bartosz Grabowski -PO Toruń
 47. Joanna Wyrzykowska-Pełeszok- PO w Warszawie
 48. Anna Horoszko-Mleczko - PO w Warszawie
 49. Hubert Gozdz PR Szczecin Niebuszewo w Szczecinie
 50. Ewa Sacha Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód
 51. Tomasz Waszczuk Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód
 52. Justyna Brzozowska - PO w Warszawie
 53. Szymon Brzozowski - PO Warszawa Praga w Warszawie
 54. Sylwia Gładzka-Kurzydło PO Legnica
 55. Anna Trojanowska Drapała PO Wrocław
 56. Ewa Domagalska Szulewicz PO Warszawa
 57. Beata Syk Jankowska PO Lublin
 58. Cezary Maj PR Lublin
 59. Aleksandra Wójcik PO Lublin
 60. Zbigniew Szpiczko PO Białystok
 61. Cezary Pakula PR Lublin
 62. Dorota Kalinowska Kłos PO Lublin
 63. Renata Zielińska - Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 64. Katarzyna Szyfer - PO Warszawa
 65. Michał Przybycień - PR Kraków-Prądnik Biały w Krakowie
 66. Jacek Górny - Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
 67. Dorota Kawa PO Lublin
 68. Katarzyna Kwiatkowska - PO Warszawa Praga
 69. Katarzyna Szeska - Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola
 70. Anna Wolska-Górna - Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu
 71. Agata Baryła PO Lublin
 72. Urszula Komor PO Lublin
 73. Agnieszka Łosicka PO Lublin prokurator w stanie spoczynku
 74. Jacek Bilewicz - Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
 75. Marek Ratajczak PO w Poznaniu, prokurator w stanie spoczynku
 76. Lubosz Ossowski Prokuratura Okręgowa Toruń
 77. Anna Sienkiewicz-Mrozowska PO Bydgoszcz
 78. Dominik Mrozowski PR Bydgoszcz-Południe
 79. Piotr Kowalik - Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe w Warszawie
 80. Jolanta Kordulska PR Białystok Południe w Białymstoku
 81. Damian Gałek - Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli
 82. Monika Plucińska PR w Tarnowie w stanie Spoczynku
 83. Marcin Śliwiński PO Jelenia Góra
 84. Małgorzata Duszyńska PR Lublin- Północ w Lublinie
 85. Dariusz Domarecki PO Gorzów Wlkp.
 86. Aneta Górnicka- Piskorska PR w Suwałkach
 87. Maciej Piskorski PR w Suwałkach
 88. Marcin Kozak PR w Lublinie
 89. Marek Wełna PR Kraków Nowa Huta w Krakowie
 90. Agnieszka Hejnold PR Kraków Śródmieście Wschód w Krakowie
 91. Ireneusz Szeląg - PR Warszawa Śródmieście w Warszawie
 92. Bogusław Olewiński - PR Rzeszów
 93. Krzysztof Matkowski prokurator OKŚZpNP we Wrocławiu
 94. Tomasz Wojtkiewicz PR w Szczecinie
 95. Jolanta Dębiec PO Lublin
 96. Jerzy Kopeć - PO Warszawa Praga w Warszawie
 97. Jacek Andrzejuk PR w Szczecinie
 98. Iwona Palka prokurator w stanie spoczynku byłej PA w Katowicach
 99. Waldemar Praszczyk prokurator byłej NPW w PR Poznań - Grunwald
 100. Elżbieta Czerepak prokurator w stanie spoczynku byłej PA we Wrocławiu
 101. Andrzej Bura PO Białystok
 102. Krzysztof Parchimowicz PR Mokotów prokurator byłej PG
 103. Beata Dębek Solnica PR Kołobrzeg
 104. Mariusz Ejfler - PO Warszawa-Praga w Warszawie
 105. Katarzyna Kuklis PO Bielsko Biała
 106. Izabela. Niezgoda PR Myślenice
 107. Piotr Niezgoda PO Kraków
 108. Anna Ockert PO Poznań
 109. Aldona Stefańczak PO Lublin
 110. Waldemar Osowiecki PR Ciechanów
 111. Joanna Niewiara PO Bielsko Biała prokurator w stanie spoczynku
 112. Elżbieta Sidwa PK prokurator w stanie spoczynku
 113. Małgorzata Kozłowska PK
 114. Tomasz Mackiewicz PR Malbork
 115. Aneta Urbanik-Urjasz - Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie
 116. Bogdan Gunia PO Rzeszów
 117. Małgorzata Borkowska PO Bielsko Biała prokurator w stanie spoczynku
 118. Krzysztof Biegun PR Żywiec
 119. Marian Młynarski PR Żywiec prokurator w stanie spoczynku
 120. Aneta Kozłowska SR Warszawa Śródmieście
 121. Sławomir Piwowarczyk PO w Łodzi
 122. Robert Wypych PO w Częstochowie
 123. Izabela Wyrzykowska prokurator w stanie spoczynku Warszawa
 124. Jaromir Rybczak P Reg, Rzeszów.
 125. Anna Król PO Płock prokurator w stanie spoczynku
 126. Elżbieta Rak PR miasto Rzeszów Prokurator w stanie spoczynku
 127. Robert Kiliański PO Tarnobrzeg
 128. Robert Sośnicki PR Rzeszów.
 129. Magdalena Wiśniewska PO Warszawa Praga
 130. Marta Sasuła PR Otwock
 131. Hubert Podolak PO Warszawa Praga
 132. Tomasz Nowicki PO Warszawa Praga
 133. Elżbieta Czupryńska PO Białystok
 134. Bazyli Telentejuk PR Białystok Południe w Białymstoku
 135. Marcin Maksjan PR Warszawa Ursynów w Warszawie
 136. Michał Mistygacz PR Warszawa-Śródmieście w Warszawie
 137. Joanna Gorazdowska PR Szczecin Zachód, w stanie spoczynku
 138. Andrzej Grygoruk PR Białystok
 139. Małgorzata Bojar PO Lublin
 140. Jacek Winkiel PO Łódź. prokurator w stanie spoczynku
 141. Damian Kordykiewicz, PO Szczecin
 142. Robert Rybiński, PR Szczecin-Niebuszewo
 143. Dariusz Korneluk PR Warszawa Śródmieście, były PA Warszawa
 144. Monika Skinder - Pik PO Gdańsk
 145. Paweł Pik Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 146. Dariusz Szyperski Prokuratura Regionalna Wrocław
 147. Daniel Drapała Prokuratura Okręgowa Wrocław
 148. Andrzej Wójcik PO Lublin
 149. Miłosz Ziółkowski Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
 150. Aleksandra Malinowska-Bizon PR Kartuzy
 151. Wojciech Michalczuk- PO w Białymstoku
 152. Krzysztof Wójcik PO Kraków prokurator byłej PA w Krakowie
 153. Alicja Borowska PR Bielsko Biała prokurator w stanie spoczynku
 154. Jerzy Wyrzykowski prokurator w stanie spoczynku Warszawa
 155. Jerzy Mierzewski PR Warszawa Śródmieście Płn
 156. Joanna Dubin PR Sucha Beskidzka
 157. Maciej Płeszka, PR Kraków- Prądnik Biały
 158. Sebastian Kiciński PR Oświęcim
 159. Wiesław Zimoląg PO Legnica prokurator w stanie spoczynku
 160. Hanna Wojciechowska Prokuratura Rejonowa w Oławie
 161. Urszula Turzyńska - Schulz PO w Gdańsku
 162. Marek Wójcik Prokuratura Rejonowa w Głogowie
 163. Arkadiusz Kwapiński Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju
 164. Anna Kowalska PR Kraków Prądnik Biały
 165. Ewa Zawadzka PR Poznań Wilda w Poznaniu
 166. Andrzej Śliwski PO Białystok
 167. Michał Sikora, PR Jastrzębie Zdrój
 168. Wiesław Zimoląg PO Legnica w stanie spoczynku
 169. Joanna Dubin PR Sucha Beskidzka
 170. Małgorzata Wasiak Prokuratura Okręgowa Wrocław
 171. Aleksandra Antoniak-Drożdż PO Katowice
 172. Małgorzata Ceregra PR Warszawa Ursynów
 173. Elżbieta Korwell, prokurator PO w Białymstoku w stanie spoczynku.
 174. Aleksandra Sroczyńska Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie
 175. Dorota Bojanowska PR Kraków Prądnik Biały
 176. Joanna Kłosowska PR Lidzbark Warmiński
 177. Izabela Politewicz PO Olsztyn
 178. Celina Kurzydło Prokuratura Okręgowa Legnica
 179. Maria Głuszak PR Nowy Sącz
 180. Artur Oniszczuk Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ w Warszawie
 181. Sławomir Kownacki PO Gdańsk
 182. Małgorzata Adamajtys PR Warszawa Praga Południe
 183. Barbara Deć Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
 184. Katarzyna Mosakowska Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 185. Anna Wasilczuk PR Białystok
 186. Artur Sztachelski PO Białystok
 187. Barbara Andrzejewska - Lisiecka Prokurator Okręgowy w stanie spoczynku PO Poznań
 188. Krzysztof Lisiecki PR Poznań Nowe Miasto
 189. Paweł Nowak PO Warszawa
 190. Janusz Iwiński PO Nowy Sącz
 191. Michał Szułczyński PO Gliwice
 192. Ewa Ruchlicka PReg. Lublin prokurator w stanie spoczynku
 193. Paweł Burzyński PR Lubartów
 194. Nina Stawiska Prokuratura Rejonowa Lubin
 195. Agnieszka Walewska PR Lublin Południe
 196. Dorota Brzozowska - Falek PR Lublin Północ
 197. Marta Midera,PO Jelenia Góra
 198. Bożena Romańczuk PO Białystok
 199. Anita Syrek PR Śródmieście Zachód
 200. Tomasz Korniak PR Kraków Śródmieście zachód
 201. Bogumiła Kociuba PR Kraków Śródmieście zachód
 202. Andrzej Kózka była PA Katowice prokurator w stanie spoczynku
 203. Patrycja Trzaska Żurek PR Kraków Śródmieście zachód
 204. Małgorzata Rzytki PR Kraków Śródmieście zachód
 205. Jadwiga Gorzelewska PR Lublin Południe prokurator w stanie spoczynku
 206. Alina Wojdyr PO Gdańsk
 207. Artur Wańdoch PR Warszawa Wola
 208. Beata Lazar PO Kraków
 209. Małgorzata Lipska PO Kraków
 210. Marta Wańdoch PR Warszawa Wola
 211. Ewa Niczyporuk PReg. Lublin
 212. Janusz Kordulski była PA Białystok prokurator w stanie spoczynku
 213. Marek Jamrogowicz PO Tarnów
 214. Agnieszka Cisowska PR Wodzisław Śląski
 215. Piotr A. Skiba PR Warszawa Śródmieście Pł
 216. Krzysztof Domagała P.Reg Wrocław, prokurator w stanie spoczynku
 217. Iwona Bagrowska PO w Świdnicy, prokurator w stanie spoczynku
 218. Adam Bezuch PO Gliwice
 219. Lesław Jończyk PO Gliwice
 220. Paweł Banach PO Lublin
 221. Michał Binkiewicz PPR del do PO Katowice
 222. Ewa Szkodzińska Łacek - PO Lublin
 223. Kajetan Gościak Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 224. Krzysztof Duszeńko PR w Jaworze
 225. Jerzy Ożóg PO Koszalin w stanie spoczynku
 226. Paweł Barańczak PO Poznań
 227. Marzena Kowalska - prokurator, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga 
 228. Michał Binkiewicz PO Katowice
 229. Justyna Pecyna PO Zielona Góra
 230. Anita Kołakowska - PK, w stanie spoczynku
 231. Wojciech Dutkowski, prokurator w stanie spoczynku
 232. Andrzej Modro prokurator Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie
 233. Katarzyna Zajączkowska PO w Nowym Sączu
 234. Anna Augustyniak PR Gdańsk Śródmieście
 235. dr Michał Gabriel-Węglowski  PR w Gdańsku
 236. Tomasz Orłowski PR Lublin-Południe
 237. Ewa Domagalska PR Poznań-Nowe Miasto
 238. Jolanta Waś PO Warszawa Praga w Warszawie
 239. Elżbieta Knitter Prokuratura Regionalna Gdańsk w stanie spoczynku
 240. Marcin Włodarczyk PO Gdańsk
 241. Maciej Schulz prokurator IPN
 242. Wioletta Misiura PR w Lublinie
 243. Magda Gabriel-Węglowska PR w Sopocie
 244. Grzegorz Dawid, były prokurator PA Katowice
 245. Sylwia Purcha PR Świnoujście
 246. Anna Adamiak Prokuratura Regionalna w Warszawie
 247. Anna Balik PR Otwock. 
 248. Alicja Budka PO Płock prokurator w stanie spoczynku 
 249. Tadeusz Marek PO w Białymstoku
 250. Beata Radomska PR w Świnoujściu
 251. Michał Choromański - PR Olsztyn - Północ w Olsztynie
 252. Roch Waszak PR w Poznaniu
 253. Józef Gacek PO Warszawa - Praga w Warszawie
 254. Małgorzata Kwapisz PO Poznań prokurator w stanie spoczynku
 255. Rafał Gawinek, PA w Szczecinie, prokurator w stanie spoczynku 
 256. Anna Surowiak PR Jelenia Góra
 257. Ryszard Soból PO w Łodzi, w stanie spoczynku
 258. Andrzej Marczewski P. Reg. Lublin 
 259. Grzegorz Trusiewicz PR Lublin Południe w Lublinie
 260. Edward Zalewski PK, w stanie spoczynku
 261. Artur Choroszewski, PR w Szczytnie

D. Stanowisko Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu wspierają również:

 1. Andrzej Gulczyński, profesor UAM w Poznaniu
 2. Iwona Aleksandrowicz, dawny tłumacz przysięgły, manager, Szczecinek
 3. Marcin Zaród, dr Uniwersytet Warszawski
 4. Agnieszka Orłowska, złotniczka i nauczycielka matematyki
 5. Bartosz Lacki, tłumacz przysięgły języka angielskiego
 6. Aleksandra Sobczyńska, adwokat
 7. Paweł Baranowski, ławnik, emerytowany nauczyciel akademicki
 8. Dominika Korzeniewska - Szymkowiak, radca prawny
 9. Marta Abramowicz, pisarka
 10. Maja Korzeniewska, kulturoznawczyni
 11. Mirosław Guzik, radca prawny
 12. Magdalena Malesińska-Kaluga, kulturoznawczyni, EB specialist
 13. Jacek Minge
 14. Jakub Winkler-Galicki,wykładowca akademicki UMP
 15. Jolanta Kuczkowska, radca prawny, Szczecin
 16. Alicja Jańczak, emerytowana nauczycielka j. polskiego, Poznań
 17. Maria Szczepaniak, radca prawny, Poznań
 18. Eliza Krause, radca prawny, Poznań
 19. Galia Ginelli, radca prawny, Poznań
 20. Magda Krzyżanowska - Mierzewska, radczyni prawna, Gdańsk, em. prawniczka w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 21. Agnieszka Skibińska - Lipowicz, radczyni prawna
 22. Tomasz Wejman, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie
 23. Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, UMCS Lublin
 24. Maciej Wolff radca prawny, Poznań
 25. Matylda Malesińska, prawniczka
 26. Patryk Miszczak, inżynier oprogramowania
 27. Małgorzata Danicka, informatyczka, Warszawa
 28. Katarzyna Charzewska, lekarz dentysta, Gdańsk
 29. Marcin Kulik - radca prawny, Warszawa
 30. Lech Chojnacki-reżyser, aktor, Poznań
 31. Anna Kamińska, przedsiębiorczyni, Poznań
 32. Alina Chojnacka - nauczyciel, Poznań
 33. Ewa Wójciak, aktorka
 34. prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, WPiA Uniwersytet Szczeciński
 35. Jacek Antczak, rzeczoznawca, Bydgoszcz
 36. prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, WPiA UW
 37. Agnieszka Jackowiak, radca prawny, Poznań
 38. Mariusz Denisiuk, prawnik Szczytno
 39. Jakub Urbanik, prof. UW, WPiA UW
 40. Wojciech Szafrański, prof. UAM, WPiA
 41. Bartłomiej Mużyło, adwokat
 42. Piotr Pomianowski, prof. UW
 43. Grzegorz Wierczyński, prof. UG, WPiA UG
 44. Piotr Kładoczny, dr WPiA UW
 45. Małgorzata Modrzejewska dr WPiA UW
 46. Michał Filek, były sędzia i adwokat, Melbourne (Australia)
 47. Jakub Staszczyk, adwokat Środa Wlkp.
 48. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, WPiA UG
 49. Marta Łojek, adwokat
 50. Mateusz Niewiński, radca prawny
 51. Magdalena Ronke, lekarz medycyny, Grodzisk Wlkp.
 52. prof. dr hab. Aleksander Chłopecki WPiA Uniwersytet Warszawski
 53. Irmina Kotiuk, prawniczka
 54. Ingeborga Janikowska, koordynatorka programu grantowego
 55. Tomasz Rutowski, adwokat
 56. Iga Szewczyk, radca prawny
 57. Magdalena Węsierska, adwokat
 58. Cezary Rajski, adwokat
 59. Kornelia Kosecka-Brzezińska, radca prawny, Poznań
 60. Anna Kowańska, radca prawny, Poznań
 61. Rafał Marciniak, Poznań
 62. Agata Araszkiewicz, doktor nauk humanistycznych, LEGS Paris8 i Universite Libre de Bruxelles
 63. Agata Czarnacka, filozofka i publicystka
 64. Katarzyna Bratkowska, aktywistka feministyczna i intelektualistka
 65. Zbigniew Cieślik, radca prawny Gdańsk
 66. Małgorzata Krzyżowska, adwokat
 67. adw. dr Monika Haczkowska, Wrocław
 68. prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, UJ, PAN
 69. prof. dr hab. Maria Zabłocka UW
 70. Michał Buzar, radca prawny, OIRP Łódź
 71. dr. hab Bartosz Wojciechowski, UJ
 72. adw. dr Monika Haczkowska, KA Wrocław
 73. r. pr., dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Radom
 74. Krystyna Tarska-Przybycień - adwokat, Kraków
 75. Jacek Stefaniuk, adwokat, Lublin
 76. Rafał Skrzypiński - lekarz dentysta, Kielce
 77. prof. dr hab. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, SWPS
 78. prof. dr hab. Magdalena Tabernacka, Uniwersytet Wrocławski
 79. dr Katarzyna Golusińska, adwokatka, Poznań
 80. Natalia Kujawa, adwokat Kraków
 81. adw. dr hab. Anna Demenko, adiunkt UAM
 82. prof. dr hab. Agnieszka Grzelak Katedra Prawa Międzynarodowego I Prawa Unii Europejskiej, ALK
 83. Magda Małłek,  prawnik, Leszno
 84. Klaudia Nowakowska, radca prawny, Poznań
 85. Katarzyna Wojciechowska, adwokat, Poznań
 86. Przemysław Lis - Markiewicz, adwokat, Poznań
 87. Maciej Owczarewicz, radca prawny, Warszawa
 88. dr nauk med. Jakub Filuś, lekarz medycyny
 89. Marlena Miotk, prawnik
 90. Piotr Woryma, dr literatury amerykańskiej
 91. Grzegorz Czerwiński - radca prawny - OIRP Poznań
 92. dr Ariel Przybyłowicz,  Uniwersytet Wrocławski,
 93. dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska,  prof. SWPS, Uniwersytet  SWPS, 
 94. dr hab. Jacek Kaczor, Uniwersytet  Wrocławski
 95. dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy,  Uniwersytet Wrocławski 
 96. Wojciech Bąkowski - adwokat, Poznań
 97. dr Anna Adamska - Gallant, adwokat, Lublin 
 98. Karolina Bąkowska - radca prawny, Poznań
 99. Mariusz Fras, adwokat, prof Uniwersytetu Ślaskiego,
 100. Agata Janas - Suchoń, prawnik
 101. Dorota Janas, studentka,
 102. Dariusz Janas, informatyk
 103. Magdalena Lubbe, radca prawny, Poznań
 104. Dariusz Szałański. adwokat, Szczecin
 105. Ludmiła Kitaszewska, radca prawny, Poznań
 106. Kornelia Kolberg-Kitaszewska, lekarz med., 
 107. Piotr Baranowski, radca prawny Poznań
 108. prof. Maciej Wiznerowicz, lekarz med., Poznań
 109. Romana Sozańska, notariusz Koszalin
 110. Bożena Bober, notariusz, Elbląg 
 111. Monika Gorząch, adwokat, Katowice
 112. Marek Ostrowski, notariusz, Mogilno
 113. Wojciech Horoch, radca prawny, Wrocław,
 114. Dagmara Udymowska-Grecka artysta plastyk
 115. Grażyna Ewa Szwed przedsiębiorca,
 116. dr Piotr F. Zwierzykowski, nauczyciel akademicki, Poznań
 117. Piotr Ruszkiewicz, adwokat
 118. Michał Ostrowski, zastępca notarialny, Gniezno
 119. prof. dr hab. Monika Płatek, WPiA UW
 120. Piotr Rachtan, dziennikarz (Monitor Konstytucyjny)
 121. prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel, nauczyciel akademicki, Poznań
 122. Marian Sworzeń, prawnik, pisarz, członek PEN Clubu
 123. dr Anna Wilińska-Zelek, adwokat  nauczyciel akademicki 
 124. dr Mariusz Zelek, adwokat  nauczyciel akademicki 
 125. Michał Koczan, radca prawny
 126. Grażyna Soroka-Kostrzewa, adwokat
 127. Maciej Owczarewicz, radca prawny, Warszawa
 128. Anna Krzywicka-Filuś, psycholog
 129. Aleksandra Adamiak, adwokat
 130. dr hab. Magdalena Bartłomiejczyk, prof. UŚ, językoznawczyni, tłumaczka przysięgła
 131. Ewa Malanowska, psycholog
 132. Maciej Szwejda, radca prawny, Poznań,
 133. Tomasz Brzeziński, radca prawny, Poznań
 134. Paweł Piróg, adwokat, Kraków
 135. Małgorzata Martuzalska, radca prawny
 136. Marta Zaniewska, adwokat
 137. Stanisław Martuzalski, samorządowiec
 138. Barbara Jędrowiak, emerytowany lekarz stomatolog 
 139. Janusz Gilewicz, adwokat
 140. prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG, PAN
 141. Bartosz Tiutiunik, adwokat, Łódź 
 142. Kalinowska Halina  ławnik Elbląg 
 143. Roman Szymanowski adwokat
 144. Artur Bojara fizyk, nauczyciel akademicki UJK Kielce
 145. Janusz Patralski, adwokat, Elbląg
 146. Edyta Wiśniewska, bankowiec, Gdańsk
 147. Jacek Barcik, prof. dr hab., adwokat
 148. gen.rez. prof. dr hab. Jan Rajchel, UPH w Siedlcach 
 149. Judyta Papp, twórca, doradca
 150. Marta Pachura, adwokat
 151. dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG
 152. Daria Górniak-Dzioba radca prawny Włocławek
 153. Danuta Bartoszuk, filolog  rosyjski
 154. Genowefa Kisielewicz, prawnik - Gdańsk
 155. Natalia Klima-Piotrowska, adwokatka, Katowice
 156. Dr Marek Stańko, adwokat, wykładowca akademicki, Katowice
 157. Bartłomiej Piotrowski, adwokat, Katowice
 158. Tomasz Jeżewski radca prawny, Gdynia
 159. Ewa Maciejczyk, obywatelka, Kraków
 160. dr Filip Przybylski-Lewandowski, adwokat Gdańsk
 161. Marta Seredyńska, adwokatka, Warszawa
 162. dr Marcin Lewandowski, nauczyciel akademicki, Poznań
 163. Janusz Masiak, adwokat, Gdańsk 
 164. prof. Tomasz Lewandowski, emerytowany pracownik naukowy, Poznań
 165. mgr Krystyna Lewandowska, emerytowana nauczycielka akademicka, Poznań 
 166. Marta Tomkiewicz-Januszewska, adwokatka Warszawa
 167. Krzysztof Januszewski, adwokat Warszawa
 168. Joanna Jakubowska-Siwko, adwokatka Warszawa
 169. Monika Sokołowska, adwokatka Lublin
 170. Marcjanna Dębska, adwokatka Warszawa
 171. Monika Tabor-Gruszfeld, adwokatka Warszawa
 172. Dawid Aniszewski, radca prawny Gdańsk
 173. Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, Wydział Prawa, UwB
 174. Magdalena Witkowska, radca prawny Gdańsk
 175. Anna Chmielewska, Ostrów Wielkopolski 
 176. Elżbieta Olesińska, , mgr ekonomii
 177. Jerzy Olesiński, mgr inż. architekt
 178. adwokat Anna Barczyk Olkusz
 179. Anna Wieczorek-Poleszak, adwokat, Lublin
 180. Paweł Rodziewicz, prawnik, Elbląg 
 181. Karolina Kuszlewicz, adwokatka Warszawa
 182. Marcin Kotuła, adwokat, Lublin
 183. Krzysztof Sokołowski, adwokat Lublin
 184. Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka Słupsk
 185. Marta Smołka adwokatka Katowice
 186. Martyna Klimowicz, adwokat, Warszawa 
 187. Mirosława Pietkiewicz, adwokat, Olsztyn
 188. Małgorzata Heydel Pobojewska,  przedsiębiorca, Puszczykowo
 189. Leszek Pobojewski, lek.med. Puszczykow
 190. Adrianna Myślicka, Gdynia, obywatelka  
 191. Monika Frankowska-Krysiak adwokatka Katowice
 192. Kinga Jóźwiak, prawniczka
 193. Ineza Pieniążek- nauczycielka
 194. Prof. Marek Karczewski Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 195. Hanna Pyrczak, radca prawny z Torunia
 196. Sebastian Owczarzak, radca prawny z Koszalina
 197. Ewa Marcjoniak, adwokatka Warszawa
 198. Zofia Malcher, obywatelka, emerytka
 199. Jozef Kapustka, muzyk, Francja.
 200. dr Dominika Czerniak, WPiAE Uniwersytet Wrocławski. 
 201. Roman Kędziora, adwokat, Poznań
 202. Agata Bzdyń, radczyni prawna Warszawa 
 203. Dariusz Rusajczyk, radca prawny Warszawa
 204. prof. dr hab. Krzysztof Baran, UJ
 205. Rafał Ciniewski-Mirosław, radca prawny
 206. Mariola Szczęsna - prawnik

UWAGA ! Aktualnie administratorzy porządkują listy, dopisują osoby, które zgłosiły wolę podpisania przed zamknięciem list oraz eliminują dostrzeżone błędy.

Prosimy o sygnalizowanie ewentualnych pomyłek, podwójnych wpisów -mailowo pod adresy:

magowisniewska@wp.pl

agabibik@gmail.com

fws.prezydium@wp.pl