Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1 marca 2021 roku.

W załączeniu: uchwały podjęte w głosowaniu imiennym na pisemny wniosek 61 sędziów SO w Krakowie.