SSN Włodzimierz Wróbel w sprawie wyborów Pierwszego Prezesa SN

materiał video z wystąpienia Pana sędziego na ZOS SN

Włodzimierz Wróbel
Włodzimierz Wróbel
Profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2011 sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego RP, od 2012 p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego UJ