CAFE IUSTITIA dla młodzieży z Draginją Nadażdin

4 marca 2020 r.

CAFE IUSTITIA dla młodzieży. Klasy patronackie SSP IUSTITIA z II LO w Gdyni i IX LO w Gdyni spotkały się z Draginją Nadażdin w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni. Spotkanie prowadziła sędzia Jolanta Jeżewska.

link do zdjęć:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3204867826230188&set=pcb.3204868626230108&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCezNSKGKQuqafUkO9hpoo0tWI29ETPhV2WhQusJcFcQjlgvsgfl0Ic_jgjtycGFj0pAl6A60PHA03H