CAFE IUSTITIA z Wojciechem Hermelińskim

Spotkanie z Wojciechem Hermelińskim - sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, byłym Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej.

Spotkanie prowadzili sędziowie Jolanta Jeżewska i Rafał Rudnicki.