CAFE IUSTITIA z Michałem Laskowskim

Spotkanie z Michałem Laskowskim - sędzią i rzecznikiem SN.

Spotkanie prowadzili sędziowie Małgorzata Przybylska- Lewandowska i Jolanta Jeżewska.