CAFE IUSTITIA dla młodzieży: Krzysztof Parchimowicz i prokuratorki z Lex Super Omnia

źródło: Marek Ryćko

CAFE IUSTITIA dla młodzieży: Krzysztof Parchimowicz i prokuratorki z Lex Super Omnia. Spotkanie prowadziła spotkanie sędzia Monika Studzienna- Pawlak.

link do zdjęć autorstwa Marka Ryćko:

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlk1tuQEEIQnfU%7E_Bxl%7E%3BxvrR5Mm9%7E%3BhLRhgQ3bw3plOyrnT%7E%3B8X9kXwKZKn0RRX%7E_QMosgMl%7E_eMtOSuYfqY9BaE3giBoi%7E%3BPgin3I7WFpnb4CJ8iCR9uT%7E%3B6etSacfIUE%7E%3BMYeJ8QkTNV7dxOcqcTx1cEtxNLrTn%7E%3B2UetcmipT6rv7CuZj4bq0umhiomtk1nLHubpRp%7E_pFv8j9sfqkdmOU2NbzOu4OFcQ5LE66s2ObZBHwzvd5Js9qe4f8y9rMNEo.bps.a.10158275397079311&type=1

link do zdjęć autorstwa Grażyny Kulczyńskiej:

https://www.facebook.com/145424072184396/photos/pcb.2778972072162903/2778970852163025/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDV-dlMxr77QC1CACAmFgmdDFNMe8kRphg5X7G6_qQgpZtHx5HRqqVJfZooJGQz9zvC2HX_A5BLVwDG&__xts__%5B0%5D=68.ARBSFvwYVL2kKnxz1O71HAXzVuGFp7GIsIM2iyRGlXzDnxkO4YhLVMKau3reUTwxcCSkaHgmoX_4_MNlax63r_4mUoTCCoCUcm5OnJygsb4leD49Galufx_PA8O-FSqZnBcixwW1STYB8w6hi7zQ0pgNHte7A85RVmUOLGVpF5JHvt_78BL3CRyuHSWH4933XaFzecMvXCx13KSqTjOUxqXuqSK-reCj_8189axULOwQVGBCikwlDLQeWOPTB8q3mNZ3wElVddmNrlvGfHtzn08JHaFvW2t89no6yqc6edrkRg31_HFhw-IHuArLtY_k9_NdfLtcQxyMJmC6zq_pDfrTS150iJFnAc_utZW9BALI1nVBBeZSFKdJxu4ddwiwNpjmMUfWE5J9jgQGgj6zUmDVIefWSJRpG5BIbJohr4eIuw