CAFE IUSTITIA z Henrykiem Wujcem

źródło: Marek Ryćko

CAFE IUSTITIA z Henrykiem Wujcem -fizykiem, opozycjonistą, działaczem podziemnej Solidarności, byłym politykiem i doradcą Prezydenta. Spotkanie prowadzili sędziowie Małgorzata Przybylska- Lewandowska i Jolanta Jeżewska.

link do zdjęć autorstwa Marka Ryćko

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlkckNA0AIAzuKMKfpv7FI%7E_URrvqMdmwUYipHpAzID%7E_OBPkPuQXsZLxmJfqzmS0xuUHNLVop2uVmKr7RXalVCroP%7E_q1Td9clbIWKcSnHl6zg5bLSvt6kNcZ7YwTfY6tzgbg5BBnJmp%7E%3B0Ifi64W9II7rjl2ttHajvxZX%7E%3BpPgVs%7E-.bps.a.10158344268604311&type=1

link do zdjęć autorstwa Grażyny Kluczyńskiej

https://www.facebook.com/145424072184396/photos/pcb.2778972072162903/2778970852163025/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDV-dlMxr77QC1CACAmFgmdDFNMe8kRphg5X7G6_qQgpZtHx5HRqqVJfZooJGQz9zvC2HX_A5BLVwDG&__xts__%5B0%5D=68.ARBSFvwYVL2kKnxz1O71HAXzVuGFp7GIsIM2iyRGlXzDnxkO4YhLVMKau3reUTwxcCSkaHgmoX_4_MNlax63r_4mUoTCCoCUcm5OnJygsb4leD49Galufx_PA8O-FSqZnBcixwW1STYB8w6hi7zQ0pgNHte7A85RVmUOLGVpF5JHvt_78BL3CRyuHSWH4933XaFzecMvXCx13KSqTjOUxqXuqSK-reCj_8189axULOwQVGBCikwlDLQeWOPTB8q3mNZ3wElVddmNrlvGfHtzn08JHaFvW2t89no6yqc6edrkRg31_HFhw-IHuArLtY_k9_NdfLtcQxyMJmC6zq_pDfrTS150iJFnAc_utZW9BALI1nVBBeZSFKdJxu4ddwiwNpjmMUfWE5J9jgQGgj6zUmDVIefWSJRpG5BIbJohr4eIuw