Minął rok...

W dniu 04 lutego 2021 r. minął dokładnie rok, odkąd sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w pełnieniu swych obowiązków za to, że podjął czynności w kierunku wykonania wytycznych wynikających w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. i uchwały połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.

Krakowscy sędziowie stanęli przy wejściu do Sądu Okręgowego z plakatami z wizerunkami jego i innych represjonowanych sędziów.

Sędzia Marzena Stoces w poruszającym liście do Pawła. Liście, pod którym podpisała by się większość europejskich sędziów, którym godność i szacunek dla prawa, i dla sprawiedliwości bliższe są, niż awans i srebrniki, które kiedyś przyjdzie rozliczyć.