CZAS WYBORÓW - 23 MAJA 2018 r.

Jak pisałam wcześniej w artykule „Zmiany w Kolegium sądu”, ustawodawca chce wspomóc nowo powołanych prezesów dając im szansę, na bardziej dla nich korzystny skład kolegium (wsparcie wiceprezesa i duża przewaga sędziów rejonowych nad okręgowymi, u nas 10 do 2). Zmieniony art. 30 u.s.p. został ogłoszony 8 maja 2018 r., a wejdzie w życie 23 maja 2018 r. Prezesi sądów już dostali wytyczne zwołania (prawdopodobnie do końca maja) zebrań sądów, które wybiorą nowych członków kolegium. Jest do dla samorządu sędziowskiego kolejne, ogromne wyzwanie. Kolegium sądu okręgowego między innymi wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów oraz wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki. Minister Sprawiedliwości z urzędu ma w Kolegium powołanego przez siebie (bez konsultacji z samorządem sędziowskim, a w Łodzi przy jego wyraźnym sprzeciwie) prezesa i wiceprezesa sądu okręgowego. Pozostałych 12 członków mają prawo wybrać sędziowie. Jest to wybór na 3 lata, które mogą okazać się bardzo trudne dla niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziów. Warto, aby w kolegium 2018-2021 zasiedli sędziowie, którzy tej niezależności i niezawisłości będą umieli bronić, nawet gdyby to oznaczało narażenie się prezesowi. Zebranie każdego sądu w naszym okręgu, ma zatem ogromnie odpowiedzialne zadanie, aby dokonać wyboru osoby (w sądzie okręgowym - 2 osób), która nie tylko będzie w kolegium reprezentować interesy sądu, z którego się wywodzi, ale także wszystkich sędziów okręgu, a przede wszystkim, wszędzie tam gdzie będzie taka potrzeba, będzie swoim głosem bronić zasad i wartości, w które wszyscy wierzymy.

Ewa Maciejewska
Ewa Maciejewska
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi